Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Kościół w Księstwie Warszawskim

  Wypowiedziana przez Prusy wojna skłoniła Napoleona do utworzenia na nowo dwóch polskich legii,które miały ściągać Polaków z armii pruskiej. Po zwycięstwie nad tą uznawaną dotąd za niezwyciężonąarmią polecił generałom, Janowi Henrykowi Dąbrowskiemu i Józefowi Wybickiemu, by wydali odezwę do Polaków...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /4 831

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Włochy i Hiszpania pod władzą Napoleona

  Ideały rewolucji francuskiej: wolność, równość i braterstwo, przenikały do wszystkich krajów europejskich.Różny był jednak ich stopień oddziaływania i wpływ na sprawy kościelne. Dopiero politycznepodporządkowanie przez Napoleona kilku z nich hegemonii Francji doprowadziło do zmian w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /4 755

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Republika Rzymska i papież więzień

  Pius VI w 1792 roku odrzucił bez wahania wezwanie Legislatywy do przywrócenia starej rzymskiej republiki,podobnie jak odrzucał naciski Konwentu na uznanie rewolucyjnej Francji, niesłychanie silne poprzypadkowym zabójstwie w Rzymie (13.01.1793) agitatora rewolucyjnego, dziennikarza francuskiego Hugona de...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /5 376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reorganizacja Kościoła

  Realizacja konkordatu zależała w dużej mierze od nuncjusza w Paryżu, którym na nalegania Napoleonazostał skłonny do kompromisu, podeszły w latach kardynał Giovanni B. Caprara. Zależała także od dyrektorakultu, jurysty i zwolennika gallikanizmu, Jeana Portalisa, ale najbardziej od księdza Etienne’a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /3 908

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konstytucja Trzeciego Maja

  Wzniosła i stale pamiętna Konstytucja Trzeciego Maja (1791) wyrosła z reformatorskiego Sejmu Czteroletniegoi z nowej (po pierwszym rozbiorze) mentalności Polaków, określanej jako oświecony sarmatyzm.W kształtowaniu obu zjawisk miał Kościół swój wkład.

  Na powstanie nowej mentalności największy wpływ...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /4 095

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odnowa życia kościelnego

  Napoleon, widząc w duchownych najlepszych stróżów ładu społecznego (oficerów moralności), dbał oprawne podbudowanie ich prestiżu. Nakazał urzędnikom współpracę z duchownymi, zarządził(1.04.1803) nadawanie dzieciom imion świętych oraz oddawanie honorów wojskowych, gdy niesie sięNajświętszy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /4 166

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Insurekcja Kościuszkowska

  Nadzieje na poprawę stanu państwa, związane z reformami sejmowymi i konstytucją, rozwiały się wskutekdrugiego (1793) i wkrótce (1795) trzeciego rozbioru Polski. Pozostały jednak, zwłaszcza KonstytucjaTrzeciego Maja, jako wartości moralne, podtrzymujące ducha narodowego po rozbiorach. Z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /3 092

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dechrystianizacja i ateizacja

  Po ścięciu króla (21.01.1793) uznano dawne przysięgi za nieważne i nakazano składać nową, nazwanąprzysięgą wolności i równości. Nie miała ona charakteru przysięgi religijnej, dlatego teologowie, jak generałsulpicjanów Jacques-André Emery, sądzili, że nie obowiązuje w sumieniu i może być...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /4 187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rzym i cesarz Francuzów

  Napoleon starał się umiejętnie grać Kościołem. Konkordat umocnił jego pozycję jako głowy państwafrancuskiego, którego polityczne znaczenie zwiększał swymi militarnymi sukcesami. Francji dał (1802)nową konstytucję i kodeks cywilny (1804), utrwalając wewnętrzną stabilizację kraju. Nie zadowolił...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /6 726

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PIUS VII I WŁADZTWO NAPOLEONA

  Ogłoszona w Rzymie Republika i śmierć uwięzionego Piusa VI w Walencji nie oznaczały końca papiestwa,jak oczekiwali francuscy rewolucjoniści. Wybrany wszakże papieżem Pius VII nie miał spokojnegopontyfikatu, choć przez pewien czas mógł rezydować w Rzymie, a nawet zawarł konkordat z Francją.

  Nowe...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /934

  praca w formacie txt

Do góry