Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  LEGALIZM I KOŚCIÓŁ

  Klęska Napoleona rozbiła jego cesarstwo i pozwoliła przez Kongres Wiedeński przywrócić we Francjistrukturę ancien régime’u. Dokonując w Europie restauracji dawnego porządku politycznego i społecznego,nie zdołano wyeliminować idei wolności bez ograniczeń, której szermierzy w tym okresie nazywa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /1 878

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grzegorz XVI i ultramontanizm

  Kameduła Maurus, który w 1831 roku został papieżem, Grzegorzem XVI, wydał już w 1799 rokudzieło Trionfo della Santà Sede. Za jego pontyfikatu wznowiono je i przetłumaczono na język francuski iniemiecki. Zawarte w tym dziele idee najwyższej władzy papieża i jego nieomylności, a także opierającejsię na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /4 689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół i Kongres Wiedeński

  W 1815 roku Europa liczyła ponad 100 milionów katolików, 40 milionów prawosławnych, około 30 milionówprotestantów i osobno licząc 9 milionów anglikanów oraz kilka milionów Żydów i mahometan.Najliczniejszymi krajami katolickimi były: Francja (28,5 mln), monarchia austriacka (24 mln) i Hiszpania(10 mln). Z nich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /4 259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Państwo Kościelne i Risorgimento

  Za Leona XII wzrósł polityczny, społeczny i ekonomiczny kryzys Państwa Kościelnego, choć papieżpragnął jego reformy. Wydany (1827) Kodeks reformistyczny zarządu Państwa Kościelnego spowodowałfaktyczny regres, przywracając rządy księży w administracji i stosując niebywałe represje względem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /5 910

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Legalizm i Pius VII

  Rzymskie środowisko kurialne dzieliło się na skupionych wokół kardynała sekretarza stanu Consalvegopolityków (politicanti), zwanych przez przeciwników także liberałami (liberali) i na gorliwców (zelanti),których przywódcą był kardynał Pacca. Pierwsi starali się przy pomocy środków politycznych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /4 300

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na Półwyspie Apenińskim

  Włochy miały siedem państw, oprócz Państwa Kościelnego: Królestwo Piemontu i Sardynii, powiększoneo dawną Republikę Genui, Królestwo Lombardzko-Weneckie, będące częścią monarchii habsburskiej,Księstwa Parmy, Modeny i Lukki, Wielkie Księstwo Toskanii, nominalnie niezależne, a faktycznie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /4 545

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metropolia warszawska

  W postanowieniu Kongresu Wiedeńskiego (9.06.1815) przyjęto, że istnieje naród polski i ustalono nowegranice. Z Księstwa Warszawskiego przyznano Prusom Gdańsk z częścią Pomorza i Wielkopolskę bezKaliskiego, Austrii obwód tarnopolski z Podgórzem, ale bez Krakowa, który ogłoszono wolnym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /4 547

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sekularyzacja w Niemczech

  Zwycięstwo rewolucyjnych wojsk francuskich przyniosło zmiany polityczne w krajach niemieckich, co zkolei wywołało gwałtowne zmiany w strukturze organizacyjnej tamtejszego Kościoła. Na podstawiewcześniejszych rokowań przyjęto w pokoju z Campo Formio (17.10.1797) zasadę, że książęta niemieccyotrzymają...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /3 708

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na Półwyspie Iberyjskim

  Krótkie rządy francuskie w Hiszpanii i Portugalii nie zdołały wprowadzić wielkich zmian. Nadal więctrzymano się cncien régime’u i dawnego regalizmu, łącząc ściśle sprawy polityczne i religijne.

  Kościół w Hiszpanii potrzebował głębokich reform, zarówno w dziedzinie organizacyjnej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /6 112

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bulla De salute animarum

  Katolicy w Prusach stawali się coraz liczniejsi przez aneksje krajów katolickich: Śląska (1740) i ziemzabranych Polsce (1772-1795). Względy polityczne: centralizacja władzy i zwiększanie armii sprawiły,że już Fryderyk Wilhelm I (1713-1740) czynił koncesje na rzecz katolików. Wyraził zgodę, a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /4 843

  praca w formacie txt

Do góry