Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Ruchy wolnościowe polskie

  Ruchy wolnościowe w Europie (1844-1847) poprzedziły wybuch Wiosny Ludów, których geneza wkażdym kraju była nieco inna, ale decydującą rolę odegrały napięcia między rozwojem przemysłu i burżuazjia niedostosowanymi do tego formami politycznymi i społecznymi, nadto sprawy narodowościowe.O zjednoczenie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /5 354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Encyklika Mirari vos

  Po raz pierwszy w Rzymie Lamennais był (1824) za Leona XII, który okazywał mu względy, choć niepopierał poglądów ani nawet jego walki z gallikanizmem we Francji. Gdy jednak naciskano na LeonaXII, by potępił jego liberalne twierdzenia jako heretyckie i schizmatyckie, zachował powściągliwość imilczał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /6 110

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadzieje Wiosny Ludów

  Rewolucja Lutowa (1848) we Francji, a następnie rewolucje w Austrii, Niemczech i Włoszech, nazywaneczęsto Wiosna Ludów, były wynikiem wcześniejszych ruchów wolnościowych, które miały poparcieznacznejczęści duchowieństwa katolickiego. Ludy oczekiwały wyzwolenia narodowego, politycznego i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /3 477

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIBERALIZM, ULTRAMONTANIZM I KONSERWATYZM

  Rewolucja Lipcowa i jej następstwa nie .zdołały na ogół uświadomić katolikom konieczność zdystansowaniasię Kościoła od państwa i rozwijania jego działalności niezależnie od ustroju i formy rządów.Obawiano się bowiem wzrastającego indyferentyzmu, którego zwolennicy przyjmowali równość...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /1 388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W krajach niemieckich

  W Niemczech miał Kościół szczególnie trudne zadanie dostosowania się do nowych warunków, gdyżprzez sekularyzację został pozbawiony bazy materialnej, politycznego znaczenia i naukowej działalności.Nie było sprawą łatwą doprowadzić do uzgodnienia ze Stolicą Apostolską nowych zasad prawnych, bonie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /5 910

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W kantonach szwajcarskich

  Szwajcaria liczyła około 60 procent protestantów i 40 procent katolików. Zreorganizowana przez KongresWiedeński, zatwierdziła w nowym traktacie bezpieczne posiadanie własności przez Kościół katolicki.Problemem wszakże było utworzenie jednej organizacji kościelnej. Po długich pertraktacjach z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /3 157

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W monarchii francuskiej

  Według Chateaubrianda, tron św. Ludwika bez religii św. Ludwika jest czymś absurdalnym. Nie wyobrażanowięc sobie w kręgach monarchistów prawdziwej restauracji monarchii bez jej ścisłego związku zKościołem. Musiano jednak liczyć się z liberalnie nastawioną większością parlamentu, dlatego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /4 608

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Austria i Galicja

  W historii Austrii lata 1815-1848 nazywa się erą Metternicha. Klemens Lothar von Metternich-Winneburg (zm. 1853), od 1809 roku minister spraw zagranicznych, od 1821 roku kanclerz Austrii, byłszczególnym rzecznikiem legitymizmu i bezwzględnej walki z ruchami rewolucyjnymi. Monarchii habsburskiejdał hegemonię w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /3 714

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Synod paryski i uwięziony papież

  Odmowa Piusa VII co do zatwierdzania cesarskich nominałów na biskupów wzmogła napięcie w Kościelefrancuskim, gdyż niektórzy z nich usiłowali objąć stolice biskupie bez papieskiej konfirmacji, napotykając na opór kapituł i kleru. Nawet słynnemu kardynałowi Maury’emu kapituła paryska odmówiłaprzekazania...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /4 508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Legalizm Leona XII i Pius VIII

  W atmosferze Restauracji odbył się wybór nowego papieża, po śmierci Piusa VII. Zelanci pragnęli papieżanie liczącego się z duchem czasu, lecz twardo dokonującego restytucji praw Kościoła, wzmocnieniawładzy papieskiej i usztywnienia polityki rzymskiej. Mieli oni przewagę nad umiarkowanymi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /3 732

  praca w formacie txt

Do góry