Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Liberalizm latynoamerykańskich republik

  Rewolucje i nowy podział polityczny wywołały dezorganizację struktur kościelnych. Niektórzy duchowni,Hiszpanie, opuścili Amerykę i powrócili do ojczyzny. Stolica Apostolska nie zatwierdzała nowychbiskupów, mianowanych przez rządy republikańskie, tak że przez szereg lat nie obsadzano biskupstw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /5 383

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Diaspory katolickie

  Katolicy w państwach protestanckich silniej niż gdzie indziej przeżywali problemy tolerancji i religijnejwolności. Najlepsze rozwiązanie widziano w powszechnej tolerancji wyznań i rozdziale Kościoła od państwa,co odebrałoby Kościołom ewangelickim ich monopol wyznaniowy i uwolniło katolików od...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /2 812

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Meksyk i Ameryka Środkowa

  Sytuacja Kościoła w Meksyku wydawała się być dobra. Do swej działalności miał silną podstawę ekonomiczną.Prawie połowa ziemi należała do niego. W niższym duchowieństwie była dość znaczna liczbatubylców, którzy bardziej z racji społecznych niż politycznych włączali się w ruchy rewolucyjne...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /5 336

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kolumbia, Wenezuela i Ekwador

  W hiszpańskim wicekrólestwie Nowej Granady, do której należały te kraje, rozwijały się idee Oświecenia,łącząc się z ideami rewolucyjnymi. Ich najwybitniejszy przedstawiciel, burmistrz Bogoty, AntonioNarino (zm. 1823) organizował ruch niepodległościowy i czynił starania (1795/1796) we Francji i Angliio...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /2 842

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Boliwia, Peru i Chile

  Boliwia uzyskała niezależność polityczną w 1825 roku. Kongres Kre-ołów ogłaszając niepodległość wybrałDolivara na prezydenta i zmienił nazwę Górne Peru na Boliwia. Weszła ona w skład federacyjnejRepubliki Wielkiej Kolumbii, a po jej rozpadnięciu się tworzyła (1835-1839) federację z Peru. Jej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /4 407

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Argentyna, Paragwaj i Urugwaj

  W Koronie hiszpańskiej należała Argentyna do wicekrólestwa La Plata. Gdy Napoleon narzucił (1808)Hiszpanii swego brata Józefa na króla, rada miejska w Buenos Aires go nie uznała i utworzyła(25.05.1810) tymczasowy rząd prowincji La Plata. Doszło do walk, zakończonych zwycięstwem wojskpowstańczych pod...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /4 330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół w Stanach Zjednoczonych

  Kościół katolicki skorzystał ze swobody pozostawionej przez państwo w organizowaniu życia kościelnego.W społeczeństwie amerykańskim tkwiły wszakże angielskie uprzedzenia do katolików z powodu papizmu,co miało wpływ na ich izolację przez protestantów, a w rezultacie powodowało, że katolikami...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /4 182

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cesarstwo brazylijskie

  Brazylia uzyskała niepodległość bez gwałtownej rewolucji, Kościół więc nie zaznał większych trudności.Ogłoszona (1822) cesarstwem, w posiadanych granicach była największym krajem (8,5 mln km2) Ameryki Południowej i miała najwięcej ludności: w 1830 roku - 5,5 mln mieszkańców, w 1870 roku - 10...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /2 835

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niepokoje Ameryki Południowej

  Ameryka Południowa prawie w całości należała do Hiszpanii. Wyjątek stanowiły: portugalska Brazylia ifrancuska (jako kolonia karna) Gujana, której dwie części uznano później (1814) za kolonie: brytyjską iholenderską. Francuzi początkowo kolonizowali ludność bez misjonarzy, ale napotykali na wielki...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /4 850

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Misje w Stanach Zjednoczonych

  Kościół w Stanach Zjednoczonych dopiero pod koniec XVIII wieku przeszedł z stanu misyjnego do swejzorganizowanej struktury.

  W roku zniesienia zakonu Towarzystwa Jezusowego 23 jezuitów pracowało w angielskich koloniachAmeryki Północnej, podlegających wikariuszowi apostolskiemu z Londynu. Gdy od niego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /3 729

  praca w formacie txt

Do góry