Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Ewangelicy i odnowa religijna

  Protestantyzm, jak i katolicyzm, przyciągał pewne grupy Żydów koniunkturalnie, choć w tym okresiepogłębił swą religijność i mógł także nią działać na innych. Jedno źródło odnowy tkwiło w pietyzmie, adwa inne w idealizmie niemieckim, który w filozofii dał nowe zrozumienie religii, i w romantyzmie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /4 142

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ortodoksi i katolicy w Rosji

  Po Katarzynie II, która odebrała Cerkwi resztę niezależności, dopiero Paweł I (1796-1801) dostrzegł wniej sprzymierzeńca przeciw zgubnym ideom rewolucji francuskiej, ale nie zrezygnował ze stosowaniasystemu Kościoła państwowego. Cerkiew jednak mogła rozwinąć kościelne nauczanie, istniały więc...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /4 741

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anglopruskie biskupstwo w Jerozolimie

  O hegemonię na Bliskim Wschodzie, lub co najmniej o zwiększone wpływy, wobec słabości Turcji, zabiegałypaństwa europejskie, szczególnie Anglia, Francja i Rosja, a nieco później także Prusy. Początkowowszakże bez łączności ze sprawami politycznymi stał się on terenem misji ewangelickich.

  Na Malcie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /4 190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ortodoksi i katolicy w Turcji

  Kościół prawosławny w Turcji podlegał nadal ciężkiemu reżimowi islamskich władców, nie miał więcwielkich możliwości przeprowadzenia wewnętrznej integracji. Starał się jedynie wprowadzić język greckido nabożeństw, co raziło uczucia narodowe innych ludów. Wzrastały bowiem w krajach bałkańskich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /5 018

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Katolicy w Anglii i Szkocji

  W Anglii katolicy przy końcu XVIII wieku stanowili zaledwie jeden procent ludności, czyli około 60tysięcy, z 360 księżmi. Liczebnie jednak wzmocniła ich rozwinięta wówczas imigracja katolików irlandzkich,która w pierwszej połowie XIX wieku osiągnęła najmniej 300 tysięcy. Katolicy byli zorganizowaniw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /5 097

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Katolicy w Irlandii

  Ludność Irlandii była w zdecydowanej większości katolicka, lecz warunki jej życia religijnego miały taksamo charakter misyjny, jak w Anglii. Względy polityczne skłaniały rząd angielski do znacznej tolerancjipraktycznej. Według jego obliczeń w połowie XVIII wieku było w Irlandii co najmniej 900...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /3 628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bill emancypacyjny i problem irlandzki

  W Anglii dyskusje wokół przyznania katolikom politycznych praw trwały długo, co najmniej od 1808roku. Król Jerzy III obawiał się, że zatwierdzenie przez niego aktu o emancypacji naruszy przysięgę koronacyjną.Angielscy katolicy nie byli zaś zgodni co do przyznania królowi prawa do nominacji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /6 431

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anglikanie i ruch oksfordzki

  W Wielkiej Brytanii Kościół anglikański uznawany przez państwo i otoczony jego opieką prawną i materialnąopierał się na wyższym duchowieństwie i arystokracji (High Church Party), która była polityczniezainteresowana swą religią. Trzymano się w nim uznanych dogmatów i obrzędów, podkreślano...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /5 798

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Katolicy w krajach skandynawskich

  Kraje skandynawskie, w których katolicy stanowili zaledwie jeden promil ludności, dzieliły się w drugiejpołowie XVIII wieku na dwa państwa: Królestwo Danii, do którego (do 1814) należała Norwegia, i KrólestwoSzwecji, obejmujące Norwegię od 1814 roku.

  W Królestwie Danii katolicy cudzoziemcy mieli prawo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /2 597

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KATOLICY I INNOWIERCY

  Państwa europejskie w tym okresie były nadal wyznaniowe. Rozdziału Kościoła od państwa dokonałanajpierw Holandia i przez pewien czas stanowiło to wyjątek.

  Katolicy w państwach innowierczych znajdowali się w diasporze, ale korzystając z liberalizmu politycznego,walczyli o prawne uznanie.

  W Anglii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /2 337

  praca w formacie txt

Do góry