Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Media w Chinach - Prasa

  Najważniejszym z dzienników jest Renmin Ribao (People Daily). Dociera on do największego grona czytelników, ukazujšc się w większoœci dużych miast Chin, a także poza granicami państwa. Od 1949 roku Renmin Ribao jest organem prasowym Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin.

  Wyraża oficjalne...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /3 854

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „Insider Trading”

  Dzięki nowoczesnym technikom telekomunikacyjnym coraz rzadziej zdarza się by fałszywe informacje odnosiły skutek. Dlatego obecnie główne znaczenie mają prawdziwe informacje, ale dostępne wąskiej grupie. Przestępstwo polegające na udostępnieniu i wykorzystaniu informacji objętych rygorem tajemnicy...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /4 827

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Media w Chinach - Telewizja

  Telewizja jest najbardziej popularnym medium, które dociera do 85% populacji. W roku 1995 roku 90% gospodarstw domowych posiadało odbiornik TV. Od roku 1978 do 1992 liczba stacji wzrosła od 32 do 586. Państwowym nadawcš jest CCTV - China Central Television, która transmituje 2 programy ogólnokrajowe i ma 30...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /5 982

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komunikacja niewerbalna

  Co wiemy o innych, gdy spotykamy ich po raz pierwszy? Wiemy to, co możemy zobaczyć i usłyszeć. Pomimo że nie należy sądzić książki po okładce, niemniej ten rodzaj łatwo dającej się zaobserwować informacji jest kluczowy dla naszego pierwszego wrażenia. Cechy fizyczne, takie jak atra­kcyjność i...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /5 134

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mimiczne wyrazy emocji

  Nie ulega wątpliwości, że koronnym klejnotem komunikacji niewerbalnej jest kanał wyrazów twarzy. Ten element komunikacji ma najdłuższą hi­storię w badaniach, bo poczynając już od książki Karola Darwina, O wyrazie uczuć u człowieka i zwierząt; jego dominacja wynika z niezwykłej komunikatywności...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /4 544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przechodzenie od komunikowania się obronnego do podtrzymującego

  Jack R. Gibb opisał niektóre typy zachowań, które wywołują u ludzi reakcje obronne i hamują komunikowanie się, inne zaś je podtrzymują co ułatwia porozumienie.

  Zachowania obronne, które zakłócają proces komunikacji, można zneutralizowac zachowaniami podtrzymującymi. Zachowania podtrzymujące...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /4 316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przeszkody w skutecznym komunikowaniu

  (wiek, płeć, miejsce zamieszkania, inteligencja, wykształcenie)

  a) różnice w postrzeganiu

  Różnice w postrzeganiu to jedna z najczęstszych przeszkód w komunikowaniu się

  - Ludzie o odmiennej wiedzy i odmiennych doświadczeniach często inaczej postrzegają to samo zjawisko. Np. Mistrz chwali montażystę...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /6 218

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INFORMACJA CZYSTA A ZBELETRYZOWANA

  Moim zadaniem, w tej pracy, jest wykazanie różnic miedzy informacja czysta a zbeletryzowana. Zacznę może od samej definicji informacji. Według Ireny Tetelowskiej :

  „Informacja opisuje, zdaje sprawę z faktu lub stanu rzeczy, odnosi się do niego, przez co umożliwia czytającemu, odtwarzającemu wynik...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /2 344

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMUNIKACJA I RETORYKA

  PROCES KOMUNIKOWANIA SIĘ polega na przekazywaniu informacji pomiędzy nadawcą a odbiorcą. Porozumiewamy się werbalnie i niewerbalnie. Można również porozumiewać się za pomocą obrazów (np. znaki drogowe – porozumiewanie się niewerbalne), mimiki, gestów.

  Pismo jest odzwierciedleniem mowy – czyli jest to...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /4 160

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dziennikarz na starcie - Twoi ludzie

  Już sam fakt, że Ty - niedawno tylko współpracownik macierzystej redakcji - masz "swoich ludzi" może napawać Cię dumą i świadczyć o Twoich dziennikarskich postępach. Jeszcze niedawno Twoje teksty, po wcześniejszych (czasami bardzo ostrych) wymianach zdań z redaktorem lądowały w koszu.

  Dziś Ty...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /1 744

  praca w formacie txt

Do góry