Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Unici a Stolica Apostolska

  Po Benedykcie XIV pozostała doktryna antylatynizująca, w praktyce jednak misjonarze europejscy naBliskim Wschodzie nie tylko prowadzili misje łacińskie, ale Rzym w dążeniu do unifikacji zacierał nierazgranice między nią a latynizacją unitów. W celu lepszego poznania wspólnego dziedzictwa wiary, a niedla...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /4 219

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewangelicy w Ameryce Łacińskiej

  W tej części świata wpływy ewangelickie do XIX wieku były nikłe. Pierwszy zbór protestancki wybudowali(1639) koloniści holenderscy w Pernambuco (Brazylia), następny (1655) powstał w Gujanie Holenderskiej.

  Na Wyspach Karaibskich ewangelikami byli koloniści z Anglii, Danii, Holandii i Francji już w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /2 799

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Katolicy w Holandii

  Pod berłem innowierczych władców najkorzystniejszą sytuację mieli katolicy w Niderlandach Północnych(Holandia), które w okresie ancien régime’u były najbardziej tolerancyjne z państw protestanckich.W tym kraju prowadzili stacje misyjne przede wszystkim jezuici. W chwili kasaty zakonu mieli ichosiemnaście...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /4 473

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewangelicy w Stanach Zjednoczonych

  Do pierwszych ewangelików, jakimi byli anglikanie, koloniści w Wirginii (XVI w.), dochodzili następni(XVII w.): kongregacjoniści z Holandii, prezbiterianie z Anglii i Szkocji, menonici z Holandii i Szwajcarii,kwakrzy z Anglii. Najliczniejsi wszakże byli i są do dzisiaj baptyści.

  Pierwsi baptyści przybyli do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /4 190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Katolicy i małżeństwa mieszane w Prusach

  Sytuacja Kościoła katolickiego w Prusach (po 1821) była trudna nie tylko z powodu (niewypełniania zobowiązańwynikających z bulli De salute animarum, ale bardziej jeszcze przez unifikacyjne tendencjepolityczne. Do tego celu chciał rząd wykorzystać małżeństwa mieszane.

  Zawierano te małżeństwa zwykle...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /6 265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teologia ewangelicka

  W okresie Restauracji Europy dokonywała się w niej pewna reorientacja: szukanie związku nauki teologicznejz religijnym przebudzeniem w europejskim protestantyzmie, przejmowanie nowych prądów filozoficznychi uleganie nowemu rozumieniu dziejów w ujęciu romantyzmu.

  Friedrich Schleiermacher (zm. 1834) stał się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /4 062

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Frankiści i konwersje Żydów

  Frankiści, określani jako żydowski odłam religijny, mistyczno-kabalistyczny, i nazywani kontratalmudystami,przyczynili się w Polsce do masowych, choć często pozorowanych konwersji na katolicyzm i do rozpowszechnienia rzucanych na Żydów religii mojżeszowej bezpodstawnych podejrzeń i skarg, że Talmuduczy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /3 946

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkoła tybindzka i Strauss

  Romantyzm nie zdołał przezwyciężyć silnego w Niemczech racjonalizmu, zwłaszcza gdy wzmocnił goprofesor berlińskiego uniwersytetu Georg Wilhelm Friedrich Hegel (zm. 1831) swoim filozoficznymsystemem racjonalistycznego i dialektycznego idealizmu obiektywnego, według którego nadprzyrodzonarzeczywistość...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /3 907

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Asymilacja i konwersje Żydów

  Ruch frankistowski w Polsce i w krajach sąsiednich nie miał z pewnością większego wpływu na konwersjeŻydów w Europie tego okresu.

  Sprawie emancypacji Żydów, zwłaszcza w Niemczech, przysłużył się sławny filozof i pisarz Moses Mendelssohn (zm. 1786). We Francji Konstytuanta przyznała im prawa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /4 129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAWOSŁAWIE, UNIE i MISJE

  Cerkiew rosyjska tylko za carów Pawła I i Aleksandra I była otwarta na religijne wpływy zachodnie,szczególnie na działalność towarzystw biblijnych. Sytuacja katolików była szczególnie trudna za MikołajaI i nie zdołały jej poprawić dyplomatyczne usiłowania Stolicy Apostolskiej.

  Chrześcijanie w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /2 738

  praca w formacie txt

Do góry