Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Upadek i odnowienie misji

  Pierwsi papieże tego okresu w małym stopniu zajmowali się misjami. Klemens XIII wydał wprawdziebrewe (1766) dla jezuitów pozwalające angażować świeckich do pracy apostolskiej, ale nie przyniosłoono skutku z powodu kasacji zakonu. Znaczenie trwalsze miało papieskie zatwierdzenie, udzielone...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /7 507

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Misje w Afryce

  Druga połowa XVIII wieku, to okres największego kryzysu misji w Afryce We władaniu Europejczykówbyły tylko niektóre zachodnie wybrzeża: Senegal, Sierra Leone, Angola, Kapsztad, a na zachodnim wybrzeżuMozambik. Wybrzeża Morza Śródziemnego znajdowały się pod panowaniem tureckim. WnętrzeAfryki było jeszcze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /5 421

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Unici na ziemiach polskich

  Dzieje polskiego Kościoła unickiego (1758-1850) toczyły się w swoisty sposób wskutek gwałtowniezmieniających się warunków politycznych, które były inne przed pierwszym rozbiorem Polski i inne ponim. Prawie cała diecezja połocka (po prawej stronie Dźwiny) i dwa dekanaty z diecezji kijowskiej dostałysię...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /5 749

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Misje na Dalekim Wschodzie

  W Indonezji, której sytuacja polityczna stale się zmieniała, od panowania Holendrów przez Francuzówdo Anglików i ponownie Holendrów, kalwini wprowadzili misje. Katoliccy misjonarze mogli przybyć iutworzyć w Batawii stałą stację misyjną, gdy Ludwik Bonaparte ogłosił w Holandii (1807) wolność...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /5 954

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gruzini i Ormianie

  W Gruzji po przyjęciu unii (1754) przez katolikosa Jessego, już w roku następnym książę Taimoras nasynodzie biskupów wymógł złożenie go z urzędu i wygnał wraz z misjonarzami katolickimi, kapucynami.Misję kapucynów udało się odnowić, gdy tron objął (1761) Herakliusz. W Tbilisi otwarto ich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /3 304

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korea i Chiny

  Korea, najbliższy sąsiad Japonii, otworzyła się za Piusa VI po raz pierwszy dla misji katolickich. PisarzRi-tek-tso zapoznał się przypadkowo z księgami chrześcijańskimi. Przyjął chrzest z rąk swego przyjaciela,który pełnił poselstwo do Pekinu i został tam chrześcijaninem. Gdy więc w 1794 roku...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /4 931

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakobici i Chaldejczycy

  Kościół jakobicki (syryjski) unicki nie miał wielu wyznawców, około 30 tysięcy w 1840 roku. W uniitrwał od biskupa z Aleppo, Ignacego Michała Giarvego, (Garweh), który połączył się z Kościołem katolickim,gdy został następcą zdecydowanego przeciwnika unii, monofizyckiego patriarchy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /2 722

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REWOLUCJE i ŻYCIE KOŚCIELNE W EUROPIE

  Duchowieństwo przed Wielką Rewolucją Francuską, podczas niej i po upadku Napoleona znajdowało sięzawsze w innej sytuacji. Można więc mówić o trzech oddzielnych okresach w jego dziejach, przynajmniejw odniesieniu do Francji i krajów, będących pod jej wpływami.

  Zakony, zwłaszcza zaś nowe zgromadzenia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /2 393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Maronici i melchici w Libanie

  Liban miał w tym okresie szczególnie burzliwe dzieje. Po Daher Omarze, który chętnie otaczał się melchitamii urządzał wyprawy aż po Bejrut, rządził krajem Bośniak z pochodzenia, Ahmed al-Jazzar. Opanowałon Damaszek, a Napoleonowi stawiał (1799) skuteczny opór. Polityczne warunki Libanu powodowałysilną...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /4 516

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ortodoksi w cesarstwie austriackim

  Cesarstwo do 1850 roku obejmowało kilka narodowości, wyznających prawosławie: Rusinów karpackich,Ukraińców galicyjskich i bukowińskich, Rumunów siedmiogrodzkich, Serbów z Banatu i Wojwodiny.

  Cerkwie tych narodów znajdowały się w szczególnie trudnej sytuacji z powodu zewnętrznych warunków,jak niechęć...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /2 747

  praca w formacie txt

Do góry