Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  REWOLUCJE i ŻYCIE KOŚCIELNE W EUROPIE - Bractwa i stowarzyszenia

  Po 1815 roku doszło do odnowienia bractw w krajach, które je utraciły przez Wielką Rewolucję, w innychzaś do ich rozwoju i powstania stowarzyszeń.

  W południowej Francji wznowiono szybko Bractwo Czarnych i Białych Pokutników. W Burgundii biskupz Dijon reaktywował (1821) Bractwo świętego Dziecięctwa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /2 495

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Romantyzm, mesjanizm i religijność

  Jako umysłowy i duchowy prąd, a zarazem literacki i artystyczny kierunek, przyjmując postawę opozycyjnąwobec Oświecenia i jego racjonalizmu, romantyzm rozwijał się intensywnie między Wielką RewolucjąFrancuską i Wiosną Ludów. Jego główne, lecz nie jedyne źródło tkwiło w średniowiecznej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /3 834

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nauki kościelne we Francji

  Francja posiadała wielkie możliwości ożywienia katolickiej myśli naukowej, chociaż potępienie Lamennais’gorozbiło krąg intelektualistów, skupionych wokół niego, La Chénaie’a i Malestroita.

  Louis Bautain starał się zachować niezależność od filozofii tego kręgu, ale jego broszura o...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /5 317

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uniwersytet w Lowanium i nauki kościelne

  Arcybiskup Paryża, Deriis A. Affre, pragnął ożywić naukę na wydziale teologicznym Sorbony. Zniechęconybezskutecznością swego działania, zamierzał utworzyć szkołę wyższych studiów kościelnych, którabyłaby zależna wyłącznie od arcybiskupa paryskiego. W jego zamiarze należy dopatrzyć się idei...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /6 679

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REWOLUCJE i ŻYCIE KOŚCIELNE W EUROPIE - Zakony i zgromadzenia zakonne

  Pius VII, sam będąc zakonnikiem, kładł duży nacisk na udział zakonów w życiu Kościoła. Popierał starei nowe, których rolę religijną i społeczną w pełni rozumiał. Leon XII podobnie je doceniał, ale był bardziejzainteresowany reformowaniem poszczególnych dziedzin ich życia aniżeli adaptacją...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /4 757

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wolność nauczania

  Rewolucyjna idea wolności nie obaliła od razu zasady prawnej, że szkoły należą do uprawnień Kościoła.Prawo Rzeszy (25.02.1803) gwarantowało poszczególnym wyznaniom ich własne fundusze szkolne. Napoleonwszakże postanowił odebrać Kościołowi jego uprawnienia co do tworzenia szkół i ich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /5 561

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REWOLUCJE i ŻYCIE KOŚCIELNE W EUROPIE - Nauczanie katechetyczne

  Nowe kierunki myśli ludzkiej, zwłaszcza te wrogie religii i Kościołowi, pobudziły we Francji i Niemczechdo odnowy katechizmu.

  W Niemczech łączyło się to z przeniesieniem nauczania katechetycznego z kościoła do szkoły. Naukareligii w szkole była korzystna, bo przeznaczono na nią teraz więcej czasu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /4 410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prasa i czasopisma katolickie

  Czasopisma i gazety odegrały dużą rolę w intelektualnej formacji katolików. Istotne bowiem było, conapisano (1844) w Revue des deux mondes: oparto się na prasie, by móc swobodniej przepowiadać innetematy aniżeli tylko moralność i miłość bliźniego. Duchowni wstąpili i to w znacznej liczbie na tę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /4 065

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REWOLUCJE i ŻYCIE KOŚCIELNE W EUROPIE - Biskupi i duchowieństwo

  Okres 1789-1815 nie wydaje się być długim, bo jest to czas działalności jednego pokolenia, ale ma swojąspecyfikę. Gwałtownie w wielu krajach zmieniła się prawna sytuacja duchowieństwa, nastąpiło silneupolitycznienie kleru niższego i niepokojący spadek jego liczby.

  Przed Wielką Rewolucją Francuską...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /6 178

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Unici i misje na Bliskim Wschodzie

  Specyfiką Bliskiego Wschodu było istnienie obok siebie mahometan i chrześcijan, wśród których znaczniejszyniż gdzie indziej procent stanowili łacinnicy i unici. Papieże, następcy Benedykta XIV, odnowilijego postanowienie, że w tych dwóch grupach katolickich nie wolno przechodzić z jednego obrządku...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /4 288

  praca w formacie txt

Do góry