Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Austriacki konkordat i prawa majowe

  Cesarz Franciszek Józef po 1850 roku zmierzał do neoabsolutyzmu, ale jego rząd prowadził pertraktacjeze Stolicą Apostolską o nowy konkordat. Widział bowiem w Kościele katolickim klamrę spinającą monarchięwielonarodowościową, chciał też uczynić Austrię przodującym mocarstwem wśród państw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozanttt Dodano /26.04.2013 Znaków /5 389

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Liberalizm i konserwatyzm niemiecki

  W mniejszych państwach niemieckich, jak Hesja, Wirtembergia, Badenia, nie prowadzono jednolitej politykikościelnej. Prawie w każdym z nich wystąpił pod koniec pięćdziesiątych lat polityczny zwrot kuliberalizmowi. Zjawisko to nie ominęło Bawarii, uchodzącej za bardzo katolickie państwo.

  Przywódcy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozanttt Dodano /26.04.2013 Znaków /6 887

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół w Galicji

  Po zawarciu austriackiego konkordatu (1855) Kościół w Galicji miał większą swobodę w kształtowaniuswego życia wewnętrznego. Biskupi polscy mogli odbywać konferencje episkopatu i zwoływać synodydiecezjalne, ale na razie zastępowali je kongregacjami dziekańskimi.

  Pius IX, uważany powszechnie za...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozanttt Dodano /26.04.2013 Znaków /3 902

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prusy i katolickie Centrum

  Konstytucje pruskie z 1848 i 1850 roku dawały katolikom możliwość aktywnego działania, jak to było winnych krajach niemieckich. Dwaj najwybitniejsi duchowni w episkopacie pruskim: Johannes Geissel iMelchior Diepenbrock, zostali w 1850 roku kardynałami. Kończyła się jednak aktywność Diepenbrocka(zm...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozanttt Dodano /26.04.2013 Znaków /4 311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Utrata Państwa Kościelnego

  Po krótkim entuzjazmie do Piusa IX jako liberalnego papieża doszło do ostatecznej konfrontacji liberalnychidei z tradycyjną postawą Kościoła. W tej konfrontacji znaczną rolę odegrały narodowe uczucia Włochów i polityczne ambicje Piemontu.

  Po przywróceniu papieskiej władzy w Państwie Kościelnym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozanttt Dodano /26.04.2013 Znaków /5 204

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REWOLUCJE i ŻYCIE KOŚCIELNE W EUROPIE - Katolicy i apostolat

  Część filozofów dziewiętnastowiecznych, kontynuujących filozofię XVIII wieku, wrogo nastawioną doKościoła i propagującą idee rewolucyjne, podtrzymywała przekonanie katolików, że światopogląd filozoficznyi światopogląd religijny nie dadzą się pogodzić. W okresie Wielkiej Rewolucji osłabienie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozanttt Dodano /26.04.2013 Znaków /8 647

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hermezjanizm i güntherianizm

  Wzmacniający się w Niemczech katolicyzm zaniepokoił rządy protestanckich państw. Do pierwszegosporu na wielką skalę doszło w Prusach, które władały w tym czasie katolicką Nadrenią i katolickimiziemiami polskimi, zabranymi podczas rozbiorów.

  Spór zaczął się od sprawy profesora Hermesa. Na profesora...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /5 238

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teologia moralna, racjonalizm, rygoryzm

  Moraliści podobnie jak dogmatycy musieli ustosunkować się do modnego racjonalizmu, a nadto usuwaćzakorzeniony od czasów jansenizmu rygoryzm. Uświadomili sobie, że niedozwolone jest utożsamianiechrześcijańskiej moralności z filozoficznymi poglądami etycznymi i że ona nie może ograniczyć się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /3 462

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teologia pastoralna i duszpasterstwo

  W Niemczech zajmowano się teologią pastoralną bardziej teoretycznie, we Francji bardziej praktycznie,gdyż dostrzegano w niej konieczność uwzględnienia zmienionych warunków: politycznych pod wpływemWielkiej Rewolucji, społecznych pod wpływem rewolucji przemysłowej.

  Dość długo ujmowano w Niemczech...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /5 689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REWOLUCJE i ŻYCIE KOŚCIELNE W EUROPIE - Liturgia i sztuka sakralna

  W związku z rozwiniętymi studiami nad starożytnością chrześcijańską zainteresowano się dawną liturgią.We Francji benedyktyni z Solesme uznali, że rzymska liturgia potrydencka jako kontynuacja średniowiecznejnajlepiej odpowiada ideałowi służby Bożej. Dom Prosper Guéranger, rozmiłowany jak...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /4 808

  praca w formacie txt

Do góry