Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Ultramontanizm i opozycja

  Ruch ultramontański, rozwijający się już za Grzegorza XVI, musiał pokonać szereg przeszkód. Katolicyw większości doceniali współdziałanie z papieżem dla dobra Kościoła w ich kraju, ale niejedni obawialisię wzrostu rzymskiej centralizacji i pomniejszenia przez to autorytetu władzy biskupiej, jak...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozanttt Dodano /26.04.2013 Znaków /7 305

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polscy prymasi: Przyluski i Ledóchowski

  Prusacy dążyli z reguły do obsadzania Niemcami stolic biskupich na ziemiach polskich. Udawało się toim we Wrocławiu, na Warmii i Pomorzu. Biskupi ci nie byli jednak germanizatorami, nawet gdy okazywaliwielką lojalność wobec swego monarchy. Potrafili występować przeciw narzucanemu przez państwonauczaniu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozanttt Dodano /26.04.2013 Znaków /5 707

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Złożona sytuacja na Półwyspie Iberyjskim

  Rządy Hiszpanii i Portugalii nie wzięły Piusa IX w obronę przed Piemontem, bo sytuacja polityczna obupaństw nie była stabilna.

  W Hiszpanii krótko przed Wiosną Ludów doszło do odprężenia w stosunkach kościelnych, gdy władzęobjęła królowa Izabela, po dojściu do pełnoletności. W 1844 roku odwołano...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozanttt Dodano /26.04.2013 Znaków /4 398

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UMOCNIENIE PRYMACJALNE (1850 - 1914)

  Załamanie się ruchów wolnościowych podczas Wiosny Ludów nie oznaczało końca liberalizmu politycznego.We Włoszech łączył się on z ruchem zjednoczenia kraju w jedno państwo, co doprowadziło doupadku Państwa Kościelnego w jego dawnej formie. Tracąc władzę świecką, Pius IX nie utracił...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozanttt Dodano /26.04.2013 Znaków /2 258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBRONA PRZED BŁĘDAMI

  Liberałowie w działalności politycznej podzielili się już w poprzednim okresie na umiarkowanych i radykalnych.Tych drugich zwano na ogół demokratami, lecz jedni i drudzy żądali nieskrępowanej wolnościczłowieka w dziedzinie religijnej. W Kościele istniał silny ruch ultramontanizmu, ale w niektórych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozanttt Dodano /26.04.2013 Znaków /1 845

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Republika, cesarstwo i Komuna Paryska

  Po rewolucji lutowej (1848) powstał dla Kościoła we Francji problem nie tylko uznania nowej republiki,ale przede wszystkim przyjęcia jej socjalistycznego charakteru. Niepokoił on ogół katolików, lecz głównieludzi na wsiach, posiadaczy ziemskich i drobne mieszczaństwo. Mały jedynie krąg katolików...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozanttt Dodano /26.04.2013 Znaków /6 044

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PIUS IX I LIBERALIZM POLITYCZNY

  Jego długi pontyfikat rozpoczął się polityczną konfrontacją z liberalizmem w samym Rzymie. Do pokonaniarewolucji w Państwie Kościelnym przyczyniła się Austria, która była państwem zachowawczokatolickim i starającym się utrzymać swe wpływy we Włoszech. Jej konkordat, niezmiernie korzystny...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozanttt Dodano /26.04.2013 Znaków /1 922

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Liberalni katolicy Belgii i Holandii

  W Belgii Kościół miał przed połową XIX wieku takie warunki działania i rozwoju, że stał się ideałem dlaKościoła w innych krajach europejskich. Widoczny był jego wpływ na życie kraju, choć zasada wolnościnie pozwalała czynić tego de iure, ale czyniono de facto. Liberałowie więc doszli do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozanttt Dodano /26.04.2013 Znaków /4 537

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PIUS IX I LIBERALIZM POLITYCZNY - Długi pontyfikat

  Po powrocie z Gaety do Rzymu (20.04.1850) Pius IX ani jego otoczenie nie spodziewało się, że długi,32-letni pontyfikat, nazwany, pontyfikatem wielkiego przełomu, będzie wypełniony pasmem cierpień iniepowodzeń, prawdziwie więc stanie się crux de cruce, według średniowiecznej przepowiedni...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozanttt Dodano /26.04.2013 Znaków /4 172

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Liberalizm szwajcarski

  Liberałowie szwajcarscy wykorzystali zwycięstwo odniesione (1847) nad Sonderbundem katolików. Ichpolitykę naśladowali liberałowie w innych krajach, uprawiając różnego rodzaju Kulturkampfy, zwłaszczaw sąsiedniej Badenii. W Szwajcarii po 1848 roku zamykano klasztory i likwidowano katolickie szkoły.Kontroli...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozanttt Dodano /26.04.2013 Znaków /3 937

  praca w formacie txt

Do góry