Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Neoscholastyka

  W Niemczech za nawrotem do scholastyki opowiadało się mogunckie czasopismo Katolik, z którymwspółpracowali profesorowie otwartego przez Kettelera seminarium duchownego. Wśród nich byli pionierzyneoscholastyki dogmatyk Johann Baptist Heinrich (zm. 1891) i filozof Paul Leopold Haffner(zm. 1899).

  Dążenie do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozanttt Dodano /26.04.2013 Znaków /6 195

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Papież polityk i społecznik

  Działalność Leona XIII (1878-1903) była szersza niż podawane najczęściej w historii te dwa określenia.Gdy umarł, chwalono go za to, że chciał być rozumiany przez wszystkich i chciał wszystkich rozumieć.Może więc najtrafniej byłoby określać go jako nauczyciela zrozumianego i uznanego. Według...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozanttt Dodano /26.04.2013 Znaków /5 976

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sobór Watykański I

  Na decyzję zwołania soboru wpłynął niewątpliwie wzgląd pastoralny: przeciwstawienie się racjonalizmowii naturalizmowi. Do tego dołączyła się paląca potrzeba dostosowania kościelnego prawodawstwado głębokich zmian w życiu Kościoła, jakie zaszły od soboru trydenckiego.

  Myśl o zwołaniu soboru...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozanttt Dodano /26.04.2013 Znaków /7 568

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Liberalni katolicy

  Wiosna Ludów wykazała w wielu krajach, że nie można obstawać przy dawnych strukturach politycznychi społecznych. Stłumienie jej i powrót konserwatywnych rządów zaostrzył problem, przed którymstanęli katolicy: jak się ustosunkować do zmian wprowadzonych przez rewolucje i czy można o nie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozanttt Dodano /26.04.2013 Znaków /8 373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Papież reformator i święty

  W Wiedniu żywiono niechęć do sekretarza stanu, kardynała Mariana Rampolli za politykę profrancuską iprorosyjską, za sympatie dla Słowian i dla austriackiej partii katolicko-demokratycznej. Cesarz nie mógłmu darować sprzeciwu wobec katolickiego pogrzebu jego syna Rudolfa, a także odmowy kapelusza...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozanttt Dodano /26.04.2013 Znaków /4 890

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dogmat o nieomylności papieskiej

  Ogłoszenie dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny było poprzedzone petycjamiz całego Kościoła. Pierwszą z nich za Grzegorza XVI (1840) podpisało 51 biskupów francuskich. Ponowiono ją zaraz po wstąpieniu Piusa IX na Stolicę Apostolską. Opór stawiały jansenistyczne kręgi ifakultety...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozanttt Dodano /26.04.2013 Znaków /5 812

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  The Rambler, Newman, Acton

  W połowie XIX wieku grupa liberalna katolików w Anglii nie była liczna. Posiadała jednak własne czasopismoRambler (od 1848), które zgodnie z wymogami nauki starało się traktować problemy podnoszoneprzez nowoczesną krytykę. Samo uprawiało krytykę postaw katolików, a nawet poglądów Rzymu,jeżeli uznało...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozanttt Dodano /26.04.2013 Znaków /2 978

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kulturkampf

  Termin Kulturkampf (walka kulturowa), użyty (17.01.1873) podczas przemówienia w parlamencie pruskimprzez posła, radykalnego liberała, Rudolfa Virchowa, miał oznaczać walkę liberalnego państwa zKościołem o kulturę, a stał się, bo tym był, określeniem walki o pełne podporządkowanie Kościoła...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozanttt Dodano /26.04.2013 Znaków /8 234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Syllabus Piusa IX

  W nauczaniu Piusa IX ma Syllabus wyjątkowe miejsce, bo zajął się nie tylko najbardziej aktualnymi problemamikatolików, ale i całego ówczesnego społeczeństwa. Powstał on z niepokoju wielu katolików, aszczególnie Nauczycielskiego Urzędu Kościoła.

  Katolicy, nawet ci sympatyzujący z ideami liberalnymi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozanttt Dodano /26.04.2013 Znaków /5 818

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obrona katolików i Polaków

  Przeciw prawom majowym biskupi państwa pruskiego protestowali już wtedy, gdy przygotowano projekt,a po ich wydaniu zastosowali bierny opór. Duchowieństwo przyjęło podobną postawę, poza nielicznymi wyjątkami rządowych proboszczów. Pojawili się oni, gdy władze pruskie wykorzystały patronat...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozanttt Dodano /26.04.2013 Znaków /6 253

  praca w formacie txt

Do góry