Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Monarchia austrowęgierska

  Okres po 1879 roku, gdy konserwatyści doszli do władzy, był korzystny dla Kościoła w Austrii. Organizowanoswobodnie misje parafialne i starano się unowocześnić duszpasterstwo w wielkich miastach. Szerokądziałalność rozwinął jezuita H. Abel, Apostoł Wiednia, który dla dorosłych zakładał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozanttt Dodano /26.04.2013 Znaków /4 152

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakończenie Kulturkampfu

  W Niemczech Kulturkampf trwał, gdy Leon XIII rozpoczynał pontyfikat. Papież wyczuł, że powstałylepsze warunki do jego zakończenia niż za Piusa IX. Do cesarza Wilhelma I, jak do wszystkich władców,wysłał powiadomienie o swoim wyborze na Stolicę Apostolską. Odpowiedź była zdawkowa, ale w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozanttt Dodano /26.04.2013 Znaków /6 849

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trzecia Republika antykościelna

  Francuski rząd ładu moralnego, wybrany na początku 1871 roku, umocnił wpływy Kościoła w państwie,szczególnie w trzech dziedzinach, w armii, w opiece społecznej i nauczaniu. Uznał też (1875) zasadęwolnego nauczania na wyższych uczelniach, co umożliwiło powstanie we Francji katolickich uniwersytetówi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozanttt Dodano /26.04.2013 Znaków /4 171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka papieży

  Leon XIII objął Stolicę Apostolską przy bardzo napiętych stosunkach z kilkoma państwami. We Włoszechnadal problemem zostawał zabór Rzymu. W Niemczech trwał Kulturkampf. We Francji TrzeciaRepublika była antyklerykalna. Papież zajął się polityką i ta działalność mu odpowiadała, stał się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozanttt Dodano /26.04.2013 Znaków /5 596

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Francja zlaicyzowana

  Wydarzenia, które nazwano laicyzacją Francji, miały szereg wcześniejszych przyczyn. Od dawna konfliktowąsprawą były szkoły wyznaniowe i udział zakonów w nauczaniu, zwłaszcza że w ciągu dwudziestulat liczba osób zakonnych wzrosła z 160 do 200 tysięcy. Istniał zaś silnie rozwinięty...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozanttt Dodano /26.04.2013 Znaków /6 111

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wrogowie Kościoła

  W Watykanie pozostały niewątpliwie dawne obawy przed wrogością masonerii, czasem rodziło się ztego przekonanie o światowym sprzysiężeniu przeciw Kościołowi. Silnym argumentem była patologicznanienawiść wielkiego mistrza włoskiej masonerii, Adriana Lemmiego, do Kościoła, choć nie należałouważać...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozanttt Dodano /26.04.2013 Znaków /5 066

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problemy nauk kościelnych

  O zastoju w życiu umysłowym za Piusa IX wiele mówiono, nie uwzględniając faktu, że w Rzymie przystąpionodo jego rozbudzenia silniej niż w innych krajach, poza Niemcami. Było to przede wszystkimzasługą przebywających w Rzymie cudzoziemców, jak francuski benedyktyn Jean B. Pitra, znawca patrystykii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozanttt Dodano /26.04.2013 Znaków /5 876

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Starokatolicy

  Protesty w samym Kościele katolickim przeciw dogmatowi o uniwersalnym episkopacie papieża i jegonieomylności doprowadziły w Niemczech i Szwajcarii do odłączenia się pewnej liczby duchownych iwiernych, którzy utworzyli nowe wspólnoty. One zaś, chcąc podkreślić swą wierność dawnej nauce istrukturze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozanttt Dodano /26.04.2013 Znaków /4 517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teologowie niemieccy

  Niemiecki teolog Ignaz Döllinger uważał, że dwoma oczami teologii są historia i filozofia. Zasługąewangelickiej szkoły tybindzkiej było zgłębianie dogmatów w wymiarze historycznego rozwoju naukikościelnej, lecz uprawiano tam radykalną egzegezę i hegeliańską interpretację historii dogmatów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozanttt Dodano /26.04.2013 Znaków /3 742

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LAICYZUJĄCY SIĘ ŚWIAT EUROPEJSKI

  Leon XIII, uczony, polityk i społecznik, objął swą troską i spełnianą władzą cały Kościół, jak jego poprzednikPius IX. Następny papież, Pius X, reformator i święty, zajął się bardziej niż polityką oczyszczaniemżycia kościelnego z błędów.

  Za niebezpiecznych wrogów Kościoła obaj papieże...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozanttt Dodano /26.04.2013 Znaków /2 184

  praca w formacie txt

Do góry