Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Kościół kanadyjski

  Po unii w 1840 roku powstały korzystne warunki do rozwoju katolicyzmu kanadyjskiego. Bili z 1851roku dzięki liberalnym dążnościom rządu lorda Elgina zakończył dominację Kościoła anglikańskiego.Wzrosła liczba katolików przez napływ emigrantów irlandzkich i duży przyrost naturalny Franko-Kanadyjczyków...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozanttt Dodano /26.04.2013 Znaków /3 768

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hierarchia w Wielkiej Brytanii

  Anglia, potrzebując w przemyśle rąk do pracy, przyjmowała chętnie irlandzkich emigrantów, lecz oniprzyczynili się w niej do wzrostu palącej sprawy organizacji Kościoła katolickiego. Pius IX wznowiłwięc (29.09.1850) katolicką hierarchię w Anglii i Walii, ustanawiając metropolitę w Westminsterze i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozanttt Dodano /26.04.2013 Znaków /5 617

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Katolicy w Irlandii

  Irlandia doznała w 1847 roku wielkiej klęski głodu, co przyczyniło się masowej emigracji ludności. Katolicynadal stanowili 80% ludności. Protestanci zdobyli większość tylko w Ulsterze, lecz wszędzie byliuprzywilejowani. Do nich należała władza polityczna i majątki ziemskie.

  Odpływ emigrantów i ich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozanttt Dodano /26.04.2013 Znaków /4 175

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Młody Kościół australijski

  Przez jedno pokolenie, od pobudowania (1821) pierwszego kościoła w Sydney, katolicy osiągnęli liczbępół miliona wyznawców (25% ludności). Wśród nich, na tej odległej, południowej półkuli, działały wzoryangielskiego katolicyzmu, gdyż duchownymi byli Anglicy, przeważnie benedyktyni z Downside...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozanttt Dodano /26.04.2013 Znaków /2 935

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrześcijańska demokracja

  W katolickim ruchu społecznym istniał nurt postulujący zmiany ustrojowe. Związany z nazwiskami: Lamennais’go,Lacordaire’a, Bucheza, Ducpétiaux’a i Hueta, stał się prekursorem chrześcijańskiej demokracji.W drugiej połowie XIX wieku nurt ten wyraźnie określił swój cel: dążyć do takich zmian...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozanttt Dodano /26.04.2013 Znaków /6 525

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kraje młodej demokracji

  W Belgii po wyborach do parlamentu zaczęła się wojna szkolna (1878-1884), gdy władzę objął rządradykalno-liberalny. Minister kultu powiedział wówczas: na ziemi znajduje się jeden trup, który blokujedrogę do postępu, to trup przeszłości - to katolicyzm! Wydano więc (10.07.1879) prawo o szkołach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozanttt Dodano /26.04.2013 Znaków /5 542

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reforma kurii i kodyfikacja prawa

  Istotna struktura kurii papieskiej pozostała niezmieniona od czasów Sykstusa V, jedynie powiększano jejorgana. Pius IX i Leon XIII starali się udoskonalić ją w pewnych szczegółach, a tymczasem wzrastającacentralizacja kościelna wymagała jej przebudowy.

  Pius X zaczął od zniesienia trzech zbędnych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozanttt Dodano /26.04.2013 Znaków /3 495

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kraje iberyjskie

  W Hiszpanii liberałowie i radykalne grupy katolików stanowiły wielki problem Kościoła. Leon XIIIzwalczał te grupy, gdyż wymagał, by określanie kierunku polityki kościelnej należało do Stolicy Apostolskiej.Dostrzegł zaś w hiszpańskiej konstytucji (1876) duże możliwości działania Kościoła. Ruchowi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozanttt Dodano /26.04.2013 Znaków /6 006

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Watykan i Kwirynał

  Leon XIII rozpoczął pontyfikat w utrwalonej już sytuacji państwa włoskiego, które nadal starało się, byinstytucje były liberalne i laickie, ale zachowało prawo wyborcze (z 1871), pozwalające na udział w głosowaniuuprzywilejowanym: 600 tysiącom z 25 milionów ludności. Państwo uznawało tylko...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozanttt Dodano /26.04.2013 Znaków /5 370

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOŚCIÓŁ I LIBERALNI ANGLOSASI

  Panowanie brytyjskie umocniło się w Irlandii, choć jej ludność walczyła o zerwanie unii politycznej.Powiększyło się w świecie przez kolonie i wpływy polityczne. Katolicyzm, choć napotykał na trudnościze względu na złączoną z tym dominację anglikanizmu, nie przestał się rozwijać.

  W Wielkiej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozanttt Dodano /26.04.2013 Znaków /1 198

  praca w formacie txt

Do góry