Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Stolica Apostolska i chrześcijański Wschód

  Papiestwo w drugiej połowie XIX wieku zwróciło większą niż dotychczas uwagę na wschodnie chrześcijaństwoze względu na nowe warunki polityczne i religijne po rozpadnięciu się mocarstwa ottomańskiegooraz na skutek panslawistycznych dążności Rosji. W Rzymie już przy końcu pontyfikatu GrzegorzaXVI...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /29.04.2013 Znaków /2 982

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Duchowieństwo i Powstanie Styczniowe

  Wprowadzenie stanu wojennego i stosowanie terroru wobec demonstrujących Polaków przyspieszyłodziałalność konspiracyjną. W czerwcu 1862 roku powołano Komitet Centralny Narodowy jako władzęprzygotowywanego powstania. Wielu księży (co najmniej trzystu) włączyło się do jego działalności. Jedenz nich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /29.04.2013 Znaków /2 687

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Leon XIII i jedność Kościoła

  Sprawę jedności Kościoła uznał Leon XIII za jedno ze swych najważniejszych zadań. Poświęcił jej sześćencyklik oraz wiele listów apostolskich i wypowiedzi.

  W encyklice o św. Cyrylu i Metodym (1880) wykazał wielką troskę o ludy słowiańskie i podkreślił ścisłąłączność obu Apostołów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /29.04.2013 Znaków /4 641

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Represje i martyrologium unitów

  Za powstanie karano Polaków nie tylko bezpośrednio po jego upadku. Przez następne lata trwały represje,zmierzające do pełnej rusyfikacji. Pius IX w tym czasie nie miał przekonania do działań rewolucyjnych,ale brutalność represji skłoniła go do protestu, z którym wystąpił (24.04.1864) w publicznym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /29.04.2013 Znaków /5 327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Narodowe Kościoły chrześcijańskie

  Ucisk Turków, a później ingerencja Rosji i innych państw europejskich stwarzały narodowym niekatolickimKościołom chrześcijańskim na Wschodzie niekorzystne warunki do rozwoju i wewnętrznych reform.Ich hierarchia starała się o wzajemne kontakty, a gdy nie dawały wsparcia, szukała go w kontaktach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /29.04.2013 Znaków /5 670

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Porozumienie, edykt tolerancyjny i mariawici

  Leon XIII starał się uregulować w Rosji sprawy kościelne przez nowe pertraktacje, zwłaszcza że zawartyprzez jego poprzednika konkordat nie był respektowany. Mikołaja I powiadomił o objęciu Stolicy Apostolskiej,jak to uczynił wobec innych monarchów. Po długich pertraktacjach za nowego cara AleksandraIII...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /29.04.2013 Znaków /7 782

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KATOLICYZM I CHRZEŚCIJANIE WSCHODNI

  Kościoły wschodnie unickie liczyły około 8 milionów wyznawców, podzielonych na kilka patriarchatówi samodzielnych biskupstw.

  Rzym i chrześcijański Wschód nie były równomiernie sobą zainteresowane. Pius IX wzywał prawosławnychdo jedności, ale rozumiał to jako podporządkowanie się Stolicy Apostolskiej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /29.04.2013 Znaków /2 388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOŚCIÓŁ I NIESPOKOJNI LATYNOAMERYKANIE - Meksyk

  W Meksyku, najbardziej zaludnionej republice, działanie Kościoła utrudniała nienawiść Indian do Hiszpanów.Sekularyzacja dóbr kościelnych za V. Gómeza Fariasa była jedną z przyczyn upadku kwitnącychongiś misji franciszkańskich w Kalifornii. Ruch reformy (od 1845) pod przywództwem Indianina GarciiBenita...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozanttt Dodano /26.04.2013 Znaków /7 118

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOŚCIÓŁ I NIESPOKOJNI LATYNOAMERYKANIE - Brazylia

  Brazylia za długiego panowania cesarza Pedra II (1831-1888) była największym terytorialnie i liczebniepaństwem Ameryki Łacińskiej. Kościół rozwijał się w względnym spokoju, choć władze popierały pewnedziałania na jego niekorzyść, jak akcję politykującego duchownego D. A. Feiji w 1834 roku, który...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozanttt Dodano /26.04.2013 Znaków /4 064

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOŚCIÓŁ I NIESPOKOJNI LATYNOAMERYKANIE - Kuba (Antyle)

  Razem z Puerto Rico miała swoiste dzieje. Do 1901 roku formalnie stanowiła ostatnią kolonię Hiszpanii,ale już wcześniej dostała się pod silne wpływy północnoamerykańskiego imperializmu, opanowana gospodarczo,a częściowo też politycznie. Ludność w 1861 roku stanowili: 8% Hiszpanie, 46% Kreole i44%...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sozanttt Dodano /26.04.2013 Znaków /2 906

  praca w formacie txt

Do góry