Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Manipulacja kursami papierów

  Za pomocą sankcji karnej prawo chroni obrót papierami wartociowymi przed działaniem mającym na celu wywołanie lub spowodowanie nienaturalnych ruchów ceny papierów wartociowych. W obrocie publicznym do znamion czynu przestępnego należy skutek tzn. skutkiem działań podjętych samemu lub w porozumieniu musi...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /4 900

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inne kanały komunikacji niewerbalnej

  Istnieją również, oczywiście, inne kanały komunikacji niewerbalnej. Szcze­gólnie mocnymi przesłankami niewerbalnymi są: kontakt wzrokowy i spojrzenie; stajemy się podejrzliwi, gdy dana osoba rozmawiając, nie spogląda nam w oczy; ludzie zaś, którzy zakładają ciemne okulary, mo­gą wprawiać w...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /1 436

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Manipulacja informacją

  W normalnym obrocie handlowym zbieranie informacji o partnerze może czasami trwać miesiącami. W obrocie giełdowym taki przedział czasu jest nie do przyjęcia. Inwestorzy giełdowi podejmują decyzje na bieżąco, zależnie od trendu panującego na giełdzie.

  Następuje tzw. konsumpcja informacji, która ma...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /2 273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wielokanałowa komunikacja niewerbalna

  Poza pewnymi specyficznymi sytuacjami (np. rozmowa telefoniczna) co­dzienne życie społeczne jest złożone z interakcji, które wieloma kanałami tworzą znaczenie niewerbalne. Zatem istnieje wiele wskazówek niewer­balnych, dostępnych nam podczas rozmowy lub obserwacji innych. Jak wykorzystujemy tę informację...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /6 021

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MEDIA LOKALNE I REGIONALNE

  Media lokalne jest to pewna kategoria podziału mediów, która ściśle wiąże się z administracyjnym podziałem kraju. Media regionalne różnią się tym od lokalnych, ze są one bardziej związane z obszarami etnograficznymi, mającymi wspólne cechy kulturowe i gospodarcze.

  W Polsce nowy podział mediów...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /8 188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Różnice płciowe w komunikacji niewerbalnej

  Być może zastanawiałeś się, czy ludzie różnią się zdolnością rozumienia przesłanek niewerbalnych. Jak mówiliśmy wcześniej, istnieją pewne do­wody, iż ekstrawertycy czynią to lepiej niż introwertycy. Stwierdzono w toku badań, że najbardziej istotne różnice zachodzą między kobietami i...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /6 521

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MEDIA WIELOKULTUROWE - AUSTRALIA

  NA POGRANICZU CYWILIZACJI?

  - Australia według typologii Huntingtona należy do kręgu kultury zachodniej.

  - opcja polityczna przełomu lat 70-ych i 80-ych: Australia w przyszłości miałaby zbliżyć się do Azji Południowo-Wschodniej. WYSOKO ROZWINIĘTY SYSTEM MEDIÓW

  - Australia jest jednym z najbogatszych...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /3 890

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szum (Co to jest? Przykład)

  I Szum fizyczny (zewnętrzny lub mechaniczny):

  - hałas, dym papierosowy

  - nieodpowiednia temperatura, miejsce, pora dnia

  - problemy techniczne

  - zbyt duża ilość uczestników

  - presja czasu

  - ciemne okulary

  - kleksy i plamy w tekście

  II Szum psychiczny

  - nastawienie od negatywnego (uprzedzenie i...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /763

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Media w Chinach

  Chiny to państwo, który może pochwalić się bogatš i długa historia, w tym także historiš dziennikarstwa. Wszakże to tu powstała pierwsza gazeta na œświecie. Obecnie w Chinach wydaje się ponad 3000 różnych gazet i ta liczba stale roœnie. Œrednio co 3 dni ukazuje się jakiœ nowy tytuł. Jednak nie...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola komunikacji niewerbalnej w komunikacji międzynarodowej i międzykulturowej

  Komunikacja niewerbalna istnieje już ponad miliona lat. Jest więc znacznie starsza od mowy, powstałej prawdopodobnie w późnym plejstocenie, ok. 40000 lat temu. Ta pierwotna forma komunikacji jest jedynym środkiem porozumiewania się zwierząt, które za pomocą mimiki, postaw, gestów, pomrukiwań, warknięć...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /13 247

  praca w formacie txt

Do góry