Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  INTELEKTUALNY I INTEGRYSTYCZNY KATOLICYZM - Naukowość historii

  W XIX wieku nie ustało zainteresowanie historią, które prowadziło do rozwoju badań źródłowych i powstaniaspecjalizacji. Wydawaniem źródeł do dziejów Kościoła zajęły się instytuty kościelne i świeckie.W tej dziedzinie nowa epoka zaczęła się od publikacji źródeł przez oratorianina z Wrocławia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /3 979

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odnowienie filozofii chrześcijańskiej

  Znaczenie filozofii dla teologii podkreślono już w konstytucji soborowej De fide catholica. Zajął się niąLeon XIII i na początku pontyfikatu poświęcił jej encyklikę Aeterni Patris (4.08.1879), której celem byłoodnowienie systemu filozofii św. Tomasza z Akwinu, a nie tylko wskazanie na wybrane myśli...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /5 081

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Włoski ruch reformy katolicyzmu

  Z postulatami reform religijnych, obok politycznych, występowano już w ruchu Risorgimento. Tkwiła wnich tendencja do uwolnienia się od autorytetu kościelnego i traktowania Kościoła jako wspólnoty wierzących,a nie jako hierarchicznej instytucji. Idee te w okresie modernizmu starano się propagować...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /3 766

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INTELEKTUALNY I INTEGRYSTYCZNY KATOLICYZM - Kultura i nauka

  Leon XIII pragnął utrzymać kontakt z nowoczesnym światem, a Pius X postanowił odnowić wszystko wChrystusie, w myśl przyjętego przez siebie hasła pontyfikatu. Obaj wszakże byli zwolennikami rzymskiegocentralizmu. Pius X reformował życie kościelne, natomiast umacniał istniejące formy strukturalne.Leon...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /4 341

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kraje francuskich wpływów

  Chiny, po wojnie domowej tajpingów i przegranych wojnach opiumowych, prowadziły politykę uległościwobec mocarstw europejskich. Wpływy Francji za Napoleona III sprzyjały rozwojowi chrześcijaństwa.

  Stolica Apostolska, przez konkordat (1847) ograniczyła Patronat Portugalii tylko do biskupstwa w Makao.Zamiast...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /5 503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kraje brytyjskiego panowania

  W Indiach po rozgromieniu powstania (1857-1858) utrwaliło się brytyjskie panowanie. Portugalia jednakstarała się zachować kościelny Patronat w znaczącej części kraju. Istniał więc konflikt między misjonarzamiPatronatu a misjonarzami Kongregacji Rozkrzewiania Wiary. W tych konfliktach władze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /5 510

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MISJE ŻYWOTNE - Filipiny, Indonezja i Oceania

  Filipiny, choć posiadały kościelną niezależność, były związane z Latynoameryką, szczególnie z Meksykiem,co poddawało je wpływom idei francuskiej rewolucji i amerykańskiej emancypacji. U siebie staleodczuwały niedostatek kleru, chociaż królowa Izabella II pozwoliła na wznowienie misyjnego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /4 087

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Misje afrykańskie

  Afryka była terenem misyjnym, mniej oddalonym od Europy niż Daleki Wschód i Oceania, lecz misje wniej rozwijały się wolniej, a przez swoisty klimat pochłonęły wiele ofiar. Powolność rozwoju tkwiłamniej chyba w przyczynach wewnętrznych Afryki, a bardziej w innym nastawieniu Europy do jej misji.Wschodnie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /2 520

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INTELEKTUALNY I INTEGRYSTYCZNY KATOLICYZM

  Katolicyzm doznał za Leona XIII intelektualnego pogłębienia, a za Piusa X miał stać się czynnikiem integrującymżycie umysłowe ludzi. Kościół więc doceniał naukę i kulturę, przyczyniając się do ich rozwoju.Ważną funkcję w tym rozwoju spełniały uniwersytety katolickie, które zajmowały się nie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /1 969

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MISJE ŻYWOTNE - Rozwój misji

  W dokumentach Kościoła nadal występuje nazwa kraje misyjne, lecz zmienia się ich liczba. Od 1850 rokunie zalicza się do nich Wielkiej Brytanii, a Holandii od 1853 roku, natomiast Ameryka Północna pozostajew ich szeregu do 1908 roku, a Bliski Wschód do 1917 roku.

  Wzrost strukturalny jest najbardziej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /2 942

  praca w formacie txt

Do góry