Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Społeczny wymiar religii

  Dla rozwijającego się katolicyzmu w drugiej połowie XIX wieku ważne znaczenie miało znalezienie właściwegoustosunkowania się do społeczeństwa i jego życiowych problemów. Katolicy zrozumieli koniecznośćporzucenia poglądu liberałów, że religia jest wyłącznie indywidualną sprawą człowieka...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /3 352

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Francuski katolicyzm modernizujący

  We Francji kryzys katolicyzmu nie ujawnił się jako jednolity ruch, lecz jako różne postawy, przedewszystkim filozofów i teologów. Część filozofów stała pod wpływem Kanta lub Maurice’a Blondela, anawet innych kierunków, zawsze jednak przekonana, że jej poglądy należy uwzględnić w teologii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /5 846

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modernizm i integryzm

  Dawna nazwa ultramontanie zamknęła; pojawiła się nowa: integralni katolicy, którzy jeszcze bardziej niżtamci dążyli do integracji kościelnej nauki i życia, według swego modelu rzymskiego. Zwalczali oni zarównomodernistów, jak i katolików liberalnych. Wydawali książki, mieli własne czasopisma, ale...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /3 550

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Semimodemizm nieokreślony

  Według własnej wypowiedzi czołowego modernisty, Alfreda Loisy’ego, modernizm w ciągu dwóch latpo potępieniu znalazł się w pełnym zaniku. Jego przeciwnik wszakże, A. Cavallanti, stwierdził, że jakongiś arianizm i inne błędne kierunki zostawiły na długo poglądy nazwane semiarianizmem i temu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /3 294

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Orzeczenia Piusa X

  Zaniepokojony wielością błędnych idei zanim został papieżem, Pius X tym bardziej je zwalczał, gdy objąłStolicę Apostolską. Dzieło Alfreda Loisy’ego dostało się na indeks już 16 grudnia 1903 roku. Encyklikainaugurująca pontyfikat przestrzegała przed rerum novarum molitores, którzy stawiają pod...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /5 067

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój nauki katolickiej

  Potępienie modernizmu encykliką Pascendi przyjęto w niektórych środowiskach jako tamę dla rozwojunauk kościelnych. Stało się to nawet obiegową oceną w późniejszym czasie, w rzeczywistości zaś one sięrozwijały, nawet najbardziej kwestionowana biblistyka i historia religii, choć nie można...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /4 797

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niemiecki katolicyzm reformistyczny

  Nazwę Reformkatholizismus podał (1898) publicysta, Josef Müller, wydawca czasopisma Renaissance,lecz ona nie oddaje całej treści zjawiska. Katolicyzm niemiecki z czasów Leona XIII i Piusa X był przenikniętyróżnymi prądami, nie zawsze z sobą powiązanymi. Żywe w nim liberalne elementy chciały...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /5 262

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INTELEKTUALNY I INTEGRYSTYCZNY KATOLICYZM - Uniwersytety katolickie

  Leon XIII udzielał poparcia istniejącym uniwersytetom katolickim, szczególnie zaś uniwersytetowi w Lowanium, na którym według jego życzenia otwarto (1882) katedrę filozofii tomistycznej.

  W Anglii arcybiskup Manning miał jasną ocenę intelektualnych problemów swojego czasu, widział więctakże szkodliwy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /4 374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INTELEKTUALNY I INTEGRYSTYCZNY KATOLICYZM - Szkoły i nauczanie religii

  W Stanach Zjednoczonych konstytucja gwarantowała wolność religii, próbował więc minister oświatyHorace Mann wprowadzić religijne nauczanie bez więzi z którymkolwiek wyznaniem. Gdy to się nieudało, szkoły państwowe przyjmowały charakter laicki. Katolicy podjęli więc organizowanie własnegonauczania...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /5 416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Emancypacja biblistyki

  Katolicki ruch biblijny w pierwszej połowie XIX wieku był maty, natomiast protestanckie towarzystwabiblijne rozwijały wielką aktywność w Anglii, Niemczech i Stanach Zjednoczonych. Kapłani w pastoralnejdziałalności zrezygnowali z nauczania Pisma Świętego na rzecz scholastycznego katechizmu, ujętego w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /5 381

  praca w formacie txt

Do góry