Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ODRODZENIE DUCHOWE

  Od stanu kleru i jego aktywności zależało w najwyższym stopniu stwierdzone dla tego okresu duchoweodrodzenie katolicyzmu.

  Odnowa struktur i życia klasztornego dokonała się w dawnych zakonach. Zwiększyła się liczba nowychzgromadzeń zakonnych, także na ziemiach polskich, choć warunki do tego były tu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /1 408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kler i seminaryjna formacja

  Duchowieństwo w połowie XIX wieku nie miało, bo nie mogło mieć jednolitego oblicza w całym Kościele.Duże różnice występowały między wiejskim plebanem we Francji, a wikariuszem w przemysłowejNadrenii, między sycylijskim księdzem, a duszpasterzem emigrantów w Stanach Zjednoczonych. Łączyłoich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /5 778

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KATOLICYZM SPOŁECZNY - Katolickie stowarzyszenia i związki

  W Belgii katolickie stowarzyszenia rozwijały się swobodnie, ale powoli. Obok Association de la Jeunesse Belge powstała sławna Jeunesse ouvrière chrétienne, założona (1912) przez wikariusza z Laeken, JosefaCardijna (kardynał, zm. 1967), w celu służenia młodym robotnikom pomocą w trudnej sytuacji bytoweji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /3 956

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KATOLICYZM SPOŁECZNY - Warstwy zaniedbane i robotnicy

  Kościół swą opiekuńczą działalnością obejmował występujące w każdym kraju trzy grupy społeczne:młodzież rzemieślniczą, robotników rolnych i chłopów, gdyż uważał, że byli najbardziej zaniedbani wzakresie ekonomicznym, oświatowym i moralnym. Inicjatywa wychodziła od duchownych, czasem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /6 017

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczne poglądy katolików

  Katolicy na ogół zajmowali się niedolą ludzi biednych z religijnym nastawieniem na dobroczynność, anie na rozwiązywanie kwestii społecznych, podobnie jak z historycznym nastawieniem na powrót dopatriarchalnej i korporatywnej przeszłości, a nie na dostosowanie się do nowej rzeczywistości...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /6 199

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Manifest i katolicyzm społeczny

  Manifest komunistyczny Karola Marksa (1848) i encyklikę Rerum novarum Leona XIII (1881) zestawiasię często, by wskazać na blisko półwieczną rozpiętość czasową między nauką społeczną marksistowską inauką społeczną katolicką.

  Karol Marks (zm. 1883), polityk, filozof i ekonomista, rozwinął swe...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /4 230

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Encyklika Rerum novarum

  Kilka czynników miało bezpośredni wpływ na ogłoszenie encykliki. Jednym z nich były pielgrzymkifrancuskich robotników, które (od 1885) współorganizował Léon Harmel, przewodniczący (od 1895)Oeuvre des cercles catholiques d’ouvriers. Umożliwiły one papieżowi kontakt z robotnikami fabrycznymii bezpośrednie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /3 549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KATOLICYZM SPOŁECZNY - Katolickie działanie i partie

  Zasadniczymi formami katolickiego działania były stowarzyszeni kongresy, prasa i partie chrześcijańskie.W prasie i partiach działanie społeczne łączono z politycznym.

  W Austrii urządzano (od 1877), lecz nieregularnie, Katholikentag, który obradował nad aktualnymisprawami Kościoła i uchwalał rezolucje...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /4 515

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KATOLICYZM SPOŁECZNY

  W drugiej połowie XIX wieku dokonywał się szybki rozwój nowoczesnych państw. Rozwijał się też katolicyzm,ożywiony jak nigdy dotąd działalnością społeczną. Zdołał bowiem w własnej świadomościprzełamać narzucany przez liberalizm pogląd, że religia jest prywatną sprawą człowieka...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /1 559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Angielski katolicyzm postępowy

  Napięcia w katolicyzmie angielskim, wywołane grupą Ramblera, zmalały po nominacji Newmana nakardynała i znów wzrosły pod koniec XIX wieku. Obejmowały niewielki krąg osób, ale miały wpływnieproporcjonalnie duży do ich liczby.

  Część angielskich katolików pragnęła dokonać symbiozy religii i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /2 721

  praca w formacie txt

Do góry