Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ODRODZENIE DUCHOWE - Nowe zgromadzenia zakonne

  W latach sześćdziesiątych XIX wieku powstały tak licznie, jak nigdy przedtem. Od 1850 do 1860 rokuotrzymały papieskie zatwierdzenie 42 kongregacje zakonne, a w latach 1862-1865 aż siedemdziesiąt cztery.Zajmowały się głównie nauczaniem, opieką nad chorymi i niesieniem pomocy ludziom...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /2 985

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Różaniec i kongresy maryjne

  Z poprzedniego okresu objawienia Matki Bożej (w Paryżu na rue du Bac i przy kościele Notre-Damedes Victoires) zapoczątkowały szczególny rozwój kultu maryjnego, którego spotęgowaniu służył też żywyRóżaniec, wprowadzony do katolickiej pobożności (1826) przez Pauline Jaricot w Lyonie, oraz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /3 675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polskie odrodzenie zakonne

  Po Powstaniu Styczniowym zakony w zaborze rosyjskim doznały szczególnych represji. Wiele ich domówobjęto kasatą, do której przeprowadzenia wystarczyło podejrzenie o sprzyjanie ruchowi niepodległościowemu.Pozostawiono jedynie 25 męskich i 10 żeńskich klasztorów, tak zwanych etatowych, gdyżprzygnano im...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /9 576

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pobożność i literatura duchowa

  Religijna jakość katolicyzmu jest zawsze trudna do uchwycenia i wymyka się spod historycznej oceny.Zauważa się to szczególnie w odniesieniu do drugiej połowy XIX wieku. Kształtował ją z jednej stronynadal utrzymujący się romantyzm, zainteresowany średniowieczem i jego formami życia religijnego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /6 775

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dobrzy katolicy i apostolat

  Sprawowanie sakramentów w kościołach nie doznawało przeszkód, nawet w krajach rządzonych przezliberałów, wszakże zdawano sobie sprawę z tego, że duszpasterstwo sakramentalne nie wystarcza.Rozbudowano więc duszpasterstwo organizacyjne, działające przez bractwa i stowarzyszenia. Pogłębiłoono życie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /3 479

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Liturgiczna odnowa

  Pierwociny liturgicznej odnowy pojawiły się w działalności benedyktyna Prospera Guérangera. Jego znakomitedzieło Année liturgique stało się znane, lecz w małym kręgu elity katolickiej, a jego wysiłki zmierzałydo usunięcia resztek gallikanizmu przez powrót do liturgii rzymskiej.

  W Niemczech zajmowano...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /4 584

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODRODZENIE DUCHOWE - Msza i komunia

  Msza była w życiu Kościoła zawsze Najświętszym Sakramentem ale od Tridentium (przeciw protestantom)dostrzegano w niej przede wszystkim Ofiarę Chrystusa. Niewątpliwie to doprowadziło do podkreślania,że katolickie świątynie zachowują swą wagę, nawet gdy lud w nich się nie gromadzi, gdyż nie onjest...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /5 368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Włoskie Opera dei Congressi

  Ruch włoskich katolików (Movimento Cattolico) z ostatnich. lat pontyfikatu Piusa IX doprowadził doutworzenia, kilku organizacji, które początkowo miały zamiar dokonania rekatelicyzacji całego społeczeństwai ujęcia przez katolików władzy. Liczono bowiem na rychły upadek Królestwa Włoch, które niepowinno...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /6 049

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Francuski modernizm społeczny

  Francja miała najmniej korzystne warunki do tworzenia stowarzyszeń katolickich. Istniała jednak Associationcatholique de la Jeunesse Française, założona (1886) przez Roberta de Roquefeuil, a rozwiniętaprzez Alberta de Mun. Jej celem było współdziałanie ze starszymi katolikami nad przywróceniem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /4 171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polscy kapłani społecznicy

  W zaborze rosyjskim Kościół staną]: przed szczególnie trudnymi problemami społecznymi, gdyż powstawałprzemysł w Łodzi i Warszawie. Encyklika Rerum novarum była inspiracją do podjęcia działalnościspołecznej, a przewodzili w niej wybitni kapłani, jak ks. Jerzy Matulewiez (zm. 1927...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /3 888

  praca w formacie txt

Do góry