Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Polska cierpiąca i niepodległa

  Dla Polaków wojna zaczęła się, gdy Niemcy wypowiedziały ją Rosji (2.08.1914), a Austria opowiedziałasię (6 VIII) po ich stronie. Front wschodni przebiegał w znacznej mierze przez ziemie polskie, siejąc obficieśmierć i zniszczenie. Dramatem żołnierzy-Polaków było, że na froncie po drugiej stronie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /7 986

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAPIEŻE, WOJNY I POKÓJ (1914 – 1958)

  Pierwsza wojna światowa nie wybuchła niespodziewanie. Pius X, jak tylko dostrzegł jej niebezpieczeństwo,wzywał państwa do zachowania pokoju, niestety, na próżno. Po wybuchu wojny (1.08.1914) nieprzestał też nawoływać katolików do krucjaty modlitwy. Gdy wkrótce zmarł (20 VIII), mówiono, że...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /3 825

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Papież i kardynałowie (1914 – 1958)

  Nazwę Stolica Apostolska, pierwotnie przyjętą jako synonim biskupstwa rzymskiego, w Kodeksie PrawaKanonicznego zachowano w znaczeniu używanym już w ostatnich stuleciach, obejmując nią papieża oraz kongregacje, trybunały i urzędy, przez które załatwiano sprawy Kościoła powszechnego. Jako jej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /4 760

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kuria rzymska

  Kongregacje, trybunały i urzędy obejmowano wspólną nazwą kuria rzymska, której w tym znaczeniuzaczęto z czasem używać w Annuario Pontificio.

  Trzynaście kongregacji - Świętego Oficjum, Spraw Konsystorialnych, Sakramentów, Soboru, Zakonów,Rozkrzewiania Wiary, Rozkrzewiania Wiary dla Obrządku Wschodniego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /3 947

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sztuka w służbie liturgii

  Odnowa liturgiczna nie od razu miała wpływ na rozwój nowej sztuki sakralnej. Powoli dopiero zaczęto oniej mówić w podręcznikach liturgiki, przyjmując twierdzenie, że kościół jest nie tylko dziełem sztuki,ale też i przede wszystkim miejscem liturgicznych czynności. Cornelius Gurlit sformułował...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /2 960

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZASY NAJNOWSZE (1914 - 1978)

  W dziejach ludzkości, szczególnie zaś w dziejach narodów europejskich, pierwsza wojna światowa(1914-1918) była wydarzeniem przełomowym. Jak nigdy dotąd, brało w niej udział 65 milionów ludzi zczternastu państw, poniosło śmierć 8,5 miliona ludzi, a jeszcze więcej było rannych i chorych, cierpiącychw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /2 994

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZNISZCZENIA I ODBUDOWY (1914 – 1958)

  Dwie wojny światowe (1914-1918, 1939-1945) spowodowały śmierć, kalectwo, sieroctwo i zniszczenieżycia rodzinnego milionów ludzi, obok niełatwych do ustalenia strat materialnych, w tym ogromnej liczbydóbr kulturalnych. Kościół także doznał wielu bolesnych strat i ran w swej organizacji i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /3 544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Adoracja i Kongresy Eucharystyczne

  W katolickiej pobożności tego okresu ukazywano jako główne elementy czci Bożej: Krzyż Chrystusa iEucharystię, akcentując prawdziwe Bóstwo i prawdziwe Człowieczeństwo Syna Bożego oraz Wcieloną Miłość Boga, która wzywa każdego człowieka do miłości.

  Uczucia pobożne kierowano do miłosiernego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /4 879

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odnowa życia zakonnego

  Od połowy XIX wieku dokonywał się nowy i decydujący etap w wewnętrznej reorganizacji starych zakonów,wzrastało też znaczenie zgromadzeń zakonnych, chociaż w Ameryce Łacińskiej, w EuropiePołudniowej i na ziemiach polskich pod zaborem pruskim i rosyjskim dokonano sekularyzacji. W Europie Zachodniej i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /6 857

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kult Serca Jezusowego i Caritas

  W adoracji Najświętszego Sakramentu praktykowano łączenie się człowieka z cierpieniami Chrystusa, ato przyczyniało się do większej czci Najświętszego Serca Jezusowego, któremu chciano dać wynagrodzenieza cierpienia spowodowane grzechami. Temu rodzajowi pobożności brakowało początkowo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /5 677

  praca w formacie txt

Do góry