Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Faszyzm włoski

  W Europie stał się pierwszym systemem dyktatorskim i totalitarnym, dlatego dał nazwę faszyści wszystkim,którzy w innych krajach usiłowali wprowadzić go lub naśladować, tworząc faszystowskie ugrupowania.Widoczna (1919-1921) anarchia w życiu państwowym Włoch ułatwiła Benicie Mussoliniemumarsz na Rzym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /5 817

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ateizm naukowy

  W XX wieku ateizm nie był zjawiskiem nowym, natomiast bardzo się rozpowszechnił, nawet w społeczeństwachtradycyjnie katolickich, ulegając dużemu zróżnicowaniu. Wyraźnie zaznaczała się różnicamiędzy ateizmem jako systemem myślowym (filozoficzny) i ateizmem jako sposobem postępowania(praktyczny)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /4 233

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antysemityzm i holocaust

  Pobudzony we Francji aferą Dreyfusa (1894-1906), antysemityzm uczynił chwytliwą ideę syjonizmu:własnego dla Żydów państwa w Palestynie. Z kolei nacjonalistom w niektórych krajach ruch syjonistycznydostarczał argumentu do głoszenia haseł o wysiedleniu z nich Żydów i umieszczeniu ich w jakimśkraju...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /9 137

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadzieja rosyjska

  W Rosji częste ruchy rewolucyjne, stłumione w 1905 roku carskim terrorem, wzmogły się podczaspierwszej wojny światowej i doprowadziły 25 lutego 1917 roku (według kalendarza juliańskiego) do rewolucji,nazwanej lutową, a później przez bolszewików burżuazyjno-demokratyczną rewolucją lutową.Władzę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /3 859

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pius XII i walcząca Polska

  Kościół w Polsce dzielił losy narodu w tragicznym dla niego okresie lat wojennych i powojennych. Wsierpniu 1939 roku modlono się powszechnie o pokój i głoszono kazania patriotyczne, podtrzymując wolęobrony przed napaścią Niemiec.

  W czasie kampanii wrześniowej i po klęsce militarnej sytuacja Kościoła...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /6 937

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cerkiew prześladowana

  Druga rewolucja rosyjska, wywołana 25 października 1917 roku (według kalendarza juliańskiego), zwanapaździernikową, a przez zwycięskich w niej bolszewików Wielką Socjalistyczną Rewolucją Październikową,rozpoczęła męczeński okres w dziejach Cerkwi prawosławnej i Kościoła katolickiego w Rosji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /5 829

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Martyrologium Polaków

  Okupacja niemiecka zdezorganizowała polską administrację państwową i kościelną, gdy do Rzeszywcielono znaczną część północnej i zachodniej Polski. Pozostałe tereny okupowane tworzyły tak zwaneGeneralne Gubernatorstwo. Ziemie Polski na wschód od linii Sanu, Bugu i Niemna zajęły (17.09.1939)wojska...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /10 153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Katolicyzm umęczony

  Kościół katolicki został przez bolszewików uznany za większego wroga niż Cerkiew prawosławna, gdyżpodzielali przekonanie carskich urzędników, że katolicyzm jest polską religią.

  W nowym państwie, Rosji Radzieckiej, organizacja Kościoła katolickiego najpierw się zmieniła, a następniezostała...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /5 921

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBRONA RELIGII

  Podczas wojen światowych i poza nimi toczyła się walka o religię i prawa Kościoła, dla którego największymzagrożeniem był komunizm i nazizm. Gdy w Paryżu na międzynarodowej wystawie (1937)ustawiono naprzeciw siebie pawilony radziecki i niemiecki, a nieco dalej pawilon watykański, Louis Gillet, członek...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /2 450

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obrona polska

  Bolszewicy od początku swoich rządów w Rosji przyjęli plan przerzucenia rewolucji na tereny pozostającejeszcze pod wojenną okupacją niemiecką i austriacką, aby po opanowaniu Polski, Bukowiny i Besarabiipodać rękę bratniej pomocy masom pracującym w Niemczech, Austrii, na Węgrzech i w Rumunii,licząc...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /5 656

  praca w formacie txt

Do góry