Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Prawosławie i jedność

  Polityczna sytuacja Turcji wskutek pierwszej wojny światowej gwałtownie się zmieniła, co wstrząsnęłotakże patriarchatem konstantynopolitańskim. Patriarcha rezydował nadal w Istambule (dawnym Konstantynopolu).mając siedzibę w Fanar, części miasta rozbudowanej i zamieszkanej głównie przez duchownychi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /30.04.2013 Znaków /4 508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Demokratyzm ateizujący

  W państwach tak zwanej demokracji ludowej prowadzono walkę z religią i Kościołem o różnym nasileniuw poszczególnych okresach, a nawet w poszczególnych krajach. O tym drugim decydowało wieleczynników, wśród których jednym z ważniejszych były proporcje wyznaniowe ludności. Inaczej postępowanow Albanii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /30.04.2013 Znaków /5 904

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Potępienie papieskie

  Po czterech latach papież w osobnej encyklice (Mit brennender Sorge) wyjaśnił ogólnie przyczynę zawarciakonkordatu: Chcieliśmy wiernych naszych synów i córy nasze uchronić przed zaostrzeniem sięstosunków i przed cierpieniami, które w przeciwnym razie w ówczesnych warunkach byłyby ich czekały.Pragnęliśmy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /30.04.2013 Znaków /4 394

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Republikanizm hiszpański

  W Hiszpanii ruchy rewolucyjne ujawniły się w 1930 roku, gdy w kilku prowincjach doszło do buntu wojskowych,nie usatysfakcjonowanych ustąpieniem dyktatora Primo de Rivery, ale domagających się ogłoszeniarepubliki. Napięcie spotęgował powszechny strajk. Gdy wybory municypalne w roku następnymidały...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /30.04.2013 Znaków /6 031

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rewolucja republikańska

  Papież i episkopat me zahamowali wrogich wystąpień przeciw Kościołowi i systematycznej laicyzacji,prowadzonej przez republikańskie władze. Pobudzili jednak siły prawicowe do obrony, zwłaszcza że zamykanokatolickie czasopisma, a w Bilbao rada miejska uchwaliła zaburzenie pomnika NajświętszegoSerca Pana...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /30.04.2013 Znaków /4 728

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komunizm światowy

  Konferencja w Jałcie (5.02.1945) szefów państw alianckich, Winstona Churchilla, Franklina Rooseveltai Józefa Stalina, podzieliła świat na strefę wpływów komunistycznego Związku Radzieckiego i kapitalistycznychpaństw, ze Stanami Zjednoczonymi jako supermocarstwem na czele. Po niej podpisano (26 VI)w San...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /30.04.2013 Znaków /6 024

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nazizm niemiecki

  Totalitaryzm hitlerowski, podobnie jak stalinizm, doprowadził do ludobójstwa na skalę przedtem w historiinie spotykaną i do prześladowania Kościoła, zwłaszcza w krajach okupowanych podczas wojny. AdolfHitler, przekształcając (1920) założoną rok wcześniej w Bawarii Niemiecką Partię Robotniczą w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /5 206

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stalinizm radziecki

  Gdy Józef Stalin objął (1924) władzę po Leninie, proklamował wolność wyznań religijnych i wolnośćpropagandy anty religijne j. Gdy jednak umocnił swą dyktatorską władzę, zwłaszcza w drugiej pięciolatce,1933-1937, przystąpił do całkowitego wyniszczenia religii za pomocą terroru, który trwał do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /5 918

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Masoneria i Rotary Club

  Masoneria nadal prowadziła działalność, a jeśli liczebnie nie rozwijała się w sposób spektakularny, to itak miała stale wielu członków. Według danych statystycznych z 1931 roku istniało w świecie ponad 29tysięcy lóż, z 4,5 milionami braci. Najwięcej (3.509.000) było ich w Stanach Zjednoczonych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /4 951

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Interwencje i milczenie

  Pius XII troszczył się o pokój dla świata, ale także dla katolików w poszczególnych krajach. Jako sekretarzstanu stwierdził; Łatwo jest rozpocząć wojnę religijną, ale znacznie trudniej ją prowadzić i katolicydanego kraju muszą być przekonani, że najwyższe władze Kościoła uczyniły wszystko, by...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /BolekII Dodano /30.04.2013 Znaków /5 951

  praca w formacie txt

Do góry