Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Starokatolicy polscy

  Kościoły starokatolickie w Europie nie okazywały wielkiej aktywności. Do ich Unii Utrechckiej należałydwa polskie Kościoły, które określiły się jako starokatolickie.

  Mariawici, zorganizowani w osobny Kościół przy końcu poprzedniego okresu, mieli początkowo 120parafii i około 200 tysięcy wyznawców...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /30.04.2013 Znaków /5 041

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sekty i ruchy religijne

  Kościoły ewangelickie, szczególnie z Ameryki Północnej, prowadziły działalność misyjną nie tylko wAfryce, Azji i Oceanii, ale także w Ameryce Łacińskiej i w Europie wśród katolików. Źródła misyjnejaktywności niektórych z tych Kościołów, na ogół w okresie międzywojennym zwanych sektami...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /30.04.2013 Znaków /4 865

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewangelicki ekumenizm

  Kościół anglikański (High Church) z racji rozległego imperium brytyjskiego stykał się z różnymi religiamii wyznaniami chrześcijańskimi. Współdziałanie wszakże Kościołów protestanckich zaczęło sięnajpierw na polu misyjnym i doprowadziło do utworzenia Światowej Konferencji Misyjnej (WorldMissionary...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /30.04.2013 Znaków /4 037

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metodyści i baptyści

  Ruch metodystyczny, powstały w anglikanizmie, a odłączony przy końcu XVIII wieku jako osobny Kościół,odznaczał się wielką aktywnością, zwłaszcza przez działalność swych świeckich misjonarzy. Zyskiwałwyznawców, uprawiając teologię przede wszystkim soteriologiczną, nastawioną na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /30.04.2013 Znaków /4 245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Unici na Wschodzie

  Rozpad państwa tureckiego po pierwszej wojnie światowej sprawił, że w Azji Mniejszej doszło do ostatniego,ale też najsilniejszego prześladowania unitów obrządku ormiańskiego. Zanikło trzynaście biskupstw,a pozostały tylko trzy (czwartym było arcybiskupstwo we Lwowie). Konferencja biskupów ormiańskichw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /30.04.2013 Znaków /4 363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ziemia Święta i Izrael

  W chwili wybuchu pierwszej wojny światowej szacunkowo istniał w Palestynie l miliom Żydów, 500tysięcy ludności mahometańskiej i 150 tysięcy ludności chrześcijańskiej. W ostatnich latach przed drugąwojną światową ruch syjonizmu sprawił, że przybyło około 60 tysięcy Żydów, głównie z Rosji, dla...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /30.04.2013 Znaków /4 655

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RUCH EKUMENICZNY

  Misjonarze ewangeliccy pierwsi dostrzegli konieczność ekumenizmu chrześcijańskiego, który jako ruchszybko objął znaczną część Kościołów protestanckich.

  Protestantyzm światowy nie był jednolity w stopniu większym niż katolicyzm światowy i to nie tylko zracji istnienia wielu jego denominacji, ale...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /30.04.2013 Znaków /1 595

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Protestantyzm światowy

  Obie wojny światowe dotknęły boleśnie wszystkie Kościoły, w tyra także ewangelickie, zarówno przezzniszczenia materialne (głównie świątyń i majątku kościelnego), jak i przez nastawienie ludzi nieomalwyłącznie na sprawy polityczne i gospodarcze. Dla Kościołów ewangelickich w ojczyźnie reformacji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /30.04.2013 Znaków /3 264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anglikańska Wspólnota

  Charakterystyczny dla XX wieku ruch przebudzenia, który wyszedł z Walii pod przewodnictwem kaznodzieiświeckiego, Evana Robertsa, odznaczał się tym, że kierowali nim świeccy, choć obejmował teżpastorów. Wywierał wpływ na religijne i moralne życie jednostki, ale również na życie całego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /30.04.2013 Znaków /4 117

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Neounia w Polsce

  Prawną sytuację Kościoła greckokatolickiego w Polsce po pierwszej wojnie światowej regulował konkordat,przyjmując jako fundamentalną zasadę jego równouprawnienie z Kościołem rzymskokatolickim. Nieobeszło się jednak bez napięć obustronnych. Neounia przeznaczona dla Rusinów i Ukraińców poza...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /30.04.2013 Znaków /4 362

  praca w formacie txt

Do góry