Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Kościół szwajcarski

  W Szwajcarii rygorystycznie przestrzegano zasad pluralizmu, poczynając od języka, a kończąc na władzy.Odrębności lokalne były pilnie strzeżone, nawet przed ingerencją władz centralnych. W życiu kościelnymwystąpiło to samo zjawisko. Od 1914 do 1958 roku niczego nie zmieniono w organizacji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /30.04.2013 Znaków /3 674

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół angielski i szkocki

  Anglią nazywano najczęściej całe państwo Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.W Annuario Pontificio (1914) odróżniano organizację kościelną Anglii i Szkocji, a biskupstwaPółnocnej Irlandii zaliczano do Kościoła irlandzkiego, gdyż podlegały metropolii Armagh w Republice...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /30.04.2013 Znaków /4 158

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół belgijski

  Belgia w małym stopniu zmieniła swe granice państwowe sprzed pierwszej wojny światowej, zyskującjedynie odebrane Prusom okręgi Eupen i Malmédy. Zachowała zaś Kongo jako kolonie i otrzymała mandatpowierniczy nad Ugandą i Urundi (Burundi). Walkę o wpływy w rządach toczyły trzy partie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /30.04.2013 Znaków /3 597

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół niemiecki

  Po utracie Alzacji i Lotaryngii Rzesza Niemiecka liczyła około 20 milionów katolików na 62 milionymieszkańców. Katolicyzm rozwijał się wewnętrznie, co ułatwiła mu konstytucja Republiki Weimarskiej.W Miśni (Meissen) wznowiono (1921) biskupstwo.

  Kilka landów zawarło konkordaty: Bawaria (1924), Prusy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /30.04.2013 Znaków /4 837

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STARE PAŃSTWA EUROPY

  W Europie Zachodniej, poza Hiszpanią i Portugalią, obie wojny światowe w podobny sposób kształtowałypolityczne i ekonomiczne warunki życia kościelnego. We wszystkich krajach także w podobny sposób,lecz z różną intensywnością działały liczne stowarzyszenia katolickie i stosowano metody...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /30.04.2013 Znaków /1 456

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół włoski

  Dzieje polityczne Włoch (1914-1958), kształtujące wewnętrzne warunki życia kościelnego, a przedewszystkim stosunek państwa do Kościoła, były bardzo zróżnicowane. Po wybuchu pierwszej wojnyświatowej, po krótkim okresie neutralności przystąpiono do niej (23.05.1915) po stronie aliantów. Wojnazaś...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /30.04.2013 Znaków /4 215

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekumenizm i katolicy

  Na II Konferencji Praktycznego Chrześcijaństwa (Life and Work) w Oksfordzie (1937) stwierdzono nieobecnośćrzymskich katolików, którzy nie chcieli przyjechać, i niemieckich ewangelików, którzy niemogli przyjechać. Katolikom, po XIX wieku naznaczonym jeszcze konfrontacjami z ewangelikami, jakwalka Sonderbundu i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /30.04.2013 Znaków /6 035

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prezbiterianie i reformowani

  Uznawani, jedni i drudzy, za synów reformy kalwińskiej, w swoich Kościołach różnili się tym, że reformowanibardziej rozwinęli dogmatyczny system Kalwina, a prezbiterianie - system strukturalny (kościelny).Kalwini w krajach anglosaskich stanęli w opozycji do episkopalnych Kościołów, jak...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /30.04.2013 Znaków /4 741

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Luteranie i nazizm

  Najliczniejsze z protestanckich wyznań, luterańskie (70 milionów), miało swe Kościoły na całym świecie,tym bardziej więc uświadomiło sobie, że musi odejść od utożsamiania go z niemieckością (Lutheritumist Deutschtum), w czym pomogły trudności, jakie napotkało w Niemczech za nazistowskich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /30.04.2013 Znaków /4 997

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewangelicy w Polsce

  W Polsce po pierwszej wojnie światowej istniało siedem niezależnych Kościołów ewangelickich. Łączniemiały one (1930) 842 tysiące wyznawców, co stanowiło 2,6% ludności Polski. Przewaga w nichNiemców (70% po wojnie) wywoływała tarcia narodowościowe, podobnie jak odmienna organizacja wkażdym z dawnych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /30.04.2013 Znaków /4 552

  praca w formacie txt

Do góry