Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Kościoły skandynawskie

  Dania podczas pierwszej wojny światowej pozostała krajem neutralnym. Była nadal monarchią, o dośćluźnym związku państwa z Kościołem ewangelickim. Kościół katolicki miał tylko jeden, istniejący od1892 roku, wikariat apostolska, który obejmował też Islandię i Grenlandię. W tych trzech krajach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /30.04.2013 Znaków /4 731

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół holenderski

  Holandia w okresie międzywojennym nie przeżywała wstrząsów politycznych w kraju, zaczęła jedynietracić swe kolonie. W czasie drugiej wojny światowej napadnięta przez wojska hitlerowskie i okupowana,musiała odbudować kraj ze zniszczenia, tracąc stopniowo swe źródła zamożności przez utratę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /30.04.2013 Znaków /3 317

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NOWE PAŃSTWA EUROPY

  Królestwo Rumunii nie należało do państw nowo powstałych po pierwszej wojnie światowej, ale powiększyłodwukrotnie swój obszar i wymacało przebudowy organizacji Kościoła katolickiego. Polityczna historiaPolski, tworząc nietypowe warunki dla Kościoła, sprawiła, że o jego dziejach tak podczas...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /30.04.2013 Znaków /1 781

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół francuski

  Kościół francuski (1914) posiadał 17 metropolii i 68 biskupstw. Metropolii w Bordeaux podlegały nadtotrzy biskupstwa w krajach kolonialnych: Guadelupa na Antylach, Fort-de-France na Martynice oraz St-Denis na wyspie Réunion. Do 1939 roku liczba metropolii się nie zmieniła, natomiast po pierwszej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /30.04.2013 Znaków /4 633

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół fiński

  Finlandia, niezadowolona z autonomii politycznej (od 1905) pod berłem carskim, ogłosiła swą niepodległośćpo wybuchu w Rosji rewolucji lutowej, a faktycznie zyskała ją w 1920 roku. Podczas drugiej wojnyświatowej zagrożona przez Sowiety opowiedziała się (1941) po stronie Niemiec. Po wojnie musiała...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /30.04.2013 Znaków /3 601

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół hiszpański

  Na początku okresu był podzielony na 9 metropolii, obejmujących 49 biskupstw. Kastylia zachowała niezależnyprzeorat zakonów rycerskich w Ciudad Real (ponad 500 tysięcy katolików), którego ordynariuszembył biskup-opat. W tej organizacji Kościoła w latach międzywojennych nie nastąpiły zmiany, dopierow...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /30.04.2013 Znaków /4 664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół estoński

  Estonia, należąca do Rosji, została w 1917 roku objęta władzą bolszewicką, lecz po krótkiej okupacjiniemieckiej zdołała .(1919) ogłosić swą niepodległość i utrzymać ją do 1940 roku, kiedy to pod przymusemstała się Estońską Republiką Radziecką. Wśród 78,6% ludności protestanckiej i 19%...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /30.04.2013 Znaków /2 353

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół portugalski

  W Portugalii po ogłoszeniu republiki dokonano rozdziału Kościoła od państwa (1911), co Pius X potępiłencykliką Iamdudum in Lusitania. Rozwiązano wówczas zakony i prawie wszystkie seminaria duchowne.Istniejące napięcia wewnętrzne spotęgowały się, gdy Portugalia, zmuszona bronić swych koloniiprzed...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /30.04.2013 Znaków /3 223

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół austriacki

  Po pierwszej wojnie światowej Austria, ogłoszona republiką, stała się mocno zubożałym małym krajem,z nieco ponad 6 milionami mieszkańców, ulegając silnie wpływom socjalizmu. Ona też z krajów europejskichnajsilniej doświadczała walki socjalizmu z katolicyzmem. Zwycięstwo partii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /30.04.2013 Znaków /4 294

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół irlandzki

  Irlandia żyła dwoma naczelnymi problemami: walką o polityczną niezależność i rozwiązaniem swychkwestii społecznych. W 1914 roku parlament brytyjski uznał jej autonomię, ale rząd zawiesił wykonanieustawy do końca wojny światowej. Ludność była podzielona na zwalczające się partie i obozy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /30.04.2013 Znaków /4 096

  praca w formacie txt

Do góry