Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Kościół rumuński

  Rumunia, posiadając niepodległość od półwiecza, w pierwszej wojnie światowej brała udział po stronieEntenty, a w traktatach pokojowych (1919/1920) utrwaliła swe granice, obejmujące obszar państwa dwukrotniewiększy niż przed wojną. Długo wszakże trwało, zanim do nowych granic dostosowano...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /4 224

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMERYKA PÓŁNOCNA I ŚRODKOWA

  W Europie kilka lat po zakończeniu pierwszej wojny światowej dostrzeżono, że w dziejach Kościoła katolickiego Ameryka, zwłaszcza Stany Zjednoczone, zaczyna odgrywać coraz większą rolę. Podziwiano prężność jankeskich katolików i dostrzegano wyraźną różnicę polityczną i ekonomiczną między...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /1 028

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół bułgarski

  Bułgaria, będąc (1908) niepodległym królestwem pod władzą cara Ferdynanda I, w pierwszej wojnieświatowej stanęła po stronie państw centralnych. Po klęsce długo przeżywała wrzenia rewolucyjne, któredoprowadziły do obalenia cara, proklamowania republiki na krótki czas i wybuchu (1923)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /3 340

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół kanadyjski

  Kanada przeżywała w XX wieku imponujący rozwój Kościoła katolickiego, zarówno co do liczby katolików,jak i struktur kościelnych. Chociaż napływ anglikańskich emigrantów z Wielkiej Brytanii sprawił,że liczba katolików w 1921 roku zmniejszyła się do 38,7% ludności, to w następnych latach znowu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /4 554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół jugosłowiański

  Jugosławia, po pierwszej wojnie światowej nazywana Królestwem Serbów, Chorwatów i Słoweńców(Jugosławią od 1929 roku), liczyła w przybliżeniu 6 milionów katolików, 7 milionów prawosławnych,1,5 miliona mahometan i 200 tysięcy żydów. Politycznie prym wiedli prawosławni Serbowie, którzyprzeprowadzili nową...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /4 949

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół amerykański

  Stany Zjednoczone w XX wieku zachowały zasadę wolności religijnej, co ułatwiło Kościołowi katolickiemudalszy rozwój, nawet w okresach silnych w kraju napięć wewnętrznych, wywołanych sprawamispołecznymi i konfrontacją między starymi Amerykanami i imigrantami, zwłaszcza pochodzenia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /6 082

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół albański

  Albania, kraj górzysty, słabo zaludniony, .miał prawie połowę ludności na emigracji, zwłaszcza w Serbii,Grecji i Ameryce. Niepodległość uzyskała w 1912 roku, lecz podczas pierwszej wojny światowej byłaokupowana przez wojska serbskie, austriackie i włoskie. Zniszczona i gospodarczo zacofana...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /4 188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół polski

  Według bulli Vixdum Poloniae unitas (1925) obrządek łaciński miał pięć metropolii, z których trzy jużistniały; gnieźnieńsko-poznańska, lwowska i warszawska, a powstały dwie nowe: krakowska i wileńska.Do metropolii gnieźnieńsko-poznańskiej (archidiecezje gnieźnieńska i poznańska zostały...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /8 054

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół litewski

  Na Litwie ma początku XX wieku było ponad 55% katolików, prawie 27% prawosławnych, 14% Żydówi nieco ponad 2% protestantów. Władze carskie pozwalały tylko prawosławiu uprawiać prozelityzm. Wykorzystującrewolucję w Rosji, sejm litewski (Taryba) ogłosił (16.02.1918) niepodległość Litwy, ale...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /4 314

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół łotewski

  Łotwa podczas pierwszej wojny światowej była w znacznej części zajęta przez wojska niemieckie. Powojnie utworzono Radę Ludową, która proklamowała (1918) niepodległość, lecz wkrótce siły lewicoweogłosiły Radziecką Republikę Łotewską. Po półrocznych walkach wewnętrznych Łotwa obroniła...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /30.04.2013 Znaków /3 664

  praca w formacie txt

Do góry