Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Afryka misyjna

  Kraje afrykańskie na początku XX wieku w 90 procentach znajdowały się pod panowaniem państw europejskichjako ich kolonie. Z niezależnych państw najwcześniej (1847) Liberia uzyskała niepodległość,natomiast Etiopia utraciła ją w latach 1935-1941, gdy znalazła się pod panowaniem faszystowskich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /6 094

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Misjologia i etnologia

  Badania naukowe problemów misyjnych, prowadzone od dłuższego czasu indywidualnie, doczekały sięsystematycznego studium najpierw u protestantów. Szczególny impuls do uprawiania misjologii dała ichmiędzynarodowa konferencja misyjna w Edynburgu (1910).

  Katolicy początkowo zajmowali się przede wszystkim...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /4 123

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wielka Karta Misji

  Każdy papież zajmował się misjami, niejeden publikował o nich encykliki, ale jedynie encyklikę BenedyktaXV Maximum illud (1919) nazwano Magna Charta misji. Jej inicjatywa wyszła od biskupa GuidaM. Confortiego, założyciela zgromadzenia misjonarzy z Parmy. Przygotował ją holenderski...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /3 885

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akomodacja uznana

  Encyklika Piusa XI Rerum ecclesiae (1926) nie nabrała takiego znaczenia jak Maximum illud BenedyktaXV, ale uściśliła jego koncepcję misji, zwłaszcza co do uwzględniania uniwersalizmu Kościoła, samodzielnościmłodych Kościołów lokalnych w krajach misyjnych i wkorzeniania ich w miejscowe warunki,uznając...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /4 233

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół ekwadorski

  Ekwador był do 1916 roku rządzony przez liberałów, którzy wprowadziła. rozdział Kościoła od państwai zabrali mu znaczną część ziemi. Kraj, dość zasobny w bogactwa naturalne, lecz opanowany przez obcykapitał, przeżywał trudności ekonomiczne, Morę przyczyniły się do częstej zmiany...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /4 111

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inkulturacja Kościołów partykularnych

  Encyklikę o misjach, Evangelii praeconens, Pius XII ogłosił (1951) w dwudziestą piątą rocznicę misyjnejencykliki poprzedniego papieża, lecz przez całe dziewiętnaście lat pontyfikatu uczynił jej idee dominantąswego nauczania i działania. W encyklice Mystici Corporis mówił (1943) o misyjnym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /4 307

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół Oceanii i Australii

  Oceania, tworząc z Australią osobną część świata, obejmuje wyspy w zachodniej i środkowej strefieOceanu Spokojnego, w tym także Wyspy Hawajskie. W Australii katolicy stanowili 21% ludności, nicwięc dziwnego, że choć posiadała stałą organizację kościelną, była przez Stolicę Apostolską...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /4 255

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MISJE, AFRYKA I ARABOWIE

  Za Benedykta XV nastąpiła reorientacja misji w kierunku ich inkulturacji i kształcenia kleru tubylczegooraz przekształcania ośrodków misyjnych w Kościoły lokalne, młode, ale bardzo żywotne. Następni papieże,Pius XI i Pius XII, kontynuowali i rozwijali ten kierunek działalności. Prowadzono ją w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /1 485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Misje zdekolonizowane

  W dziejach misji pierwsza wojna światowa stanowi wyraźną cezurę. Zahamowała ona misyjną działalnośćKościoła, a po jej zakończeniu stwierdzono potrzebę reorientacji. Z krajów europejskich podczaswojny nie było można nieść misjom pomocy materialnej, ustał też dopływ nowych misjonarzy, a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /4 132

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół chilijski

  Chile, kraj górski z łańcuchem Andów, ciągnącym się wzdłuż całego nietypowo wąsko rozłożonego terytoriumpaństwowego o długości około 4 tysięcy kilometrów, nie miało łatwych dziejów politycznych ispołecznych, ani nawet kościelnych, chociaż było uznawane za najbardziej katolicki kraj w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /4 104

  praca w formacie txt

Do góry