Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Indonezja i Filipiny

  W Indonezji, kolonii holenderskiej, wybuchały zbrojne powstania przeciw kolonizatorom, a obudzenieruchu narodowego pociągnęło za sobą renesans islamu jako głównej religii kraju. Komunizm wszakżewywierał już od 1926 roku znaczny wpływ na młodszą generację, a po ogłoszeniu (1945) niepodległejrepubliki...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /3 922

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAUKA I KULTURA

  Kościół, z istoty swego powołania, zajmował się szczególnie teologią i filozofią oraz naukami teologiczno-humanistycznymi, jak historia Kościoła, prawo kanoniczne, katolicka nauka społeczna. Rozwijał katolickieszkolnictwo i tworzył nowe wyższe uczelnie, starając się powiększyć liczbę ich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /1 019

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiara i wiedza

  Mit o sprzeczności między nauką i wiarą przyjęto z XIX wieku. Stając w obronie wiary, apologetykanadal podkreślała dostrzegalne .tylko przez intelektualistów bankructwo nauki, by odpierać zarzut, że niemożna jej pogodzić z wyznawaniem wiary. Tak więc jedni sporządzali wykazy uczonych, którzy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /3 923

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nauczycielski Urząd Kościoła

  Noszący też nazwę Magisterium Kościoła, w teologii został określony jako nadprzyrodzona sprawnośćKościoła, udzielona przez Ducha Świętego Biskupowi Rzymskiemu (papież) i wszystkim biskupomrazem, pozostającym w łączności z Biskupem Rzymskim i między sobą, zwłaszcza zebranym na Soborze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /3 738

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uczelnie katolickie

  W Rzymie istniało pięć wyższych uczelni kościelnych, które miały lub w tym okresie otrzymały nazwępapieskich.

  Papieski Uniwersytet Gregoriana, pod kierownictwem jezuitów, którzy założyli go jako CollegiumRomanuim, uzyskał w tym okresie nowe wydziały, jak wydział historii Kościoła lub nowe katedry...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /3 589

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uczelnie teologiczne w Polsce

  W Polsce działały początkowo (1918) dwa wydziały teologiczne (Kraków i Lwów) oraz 22 seminariadiecezjalne, oprócz zakonnych. Po konkordacie zorganizowano na nowo lub przeorganizowano wydziałyteologiczne na czterech uniwersytetach państwowych: w Krakowie, Wilnie, Lwowie i Warszawie. WPoznaniu powstał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /3 667

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korea podzielona

  Kraj, będąc od 1910 roku prowincją japońską, nie miał wewnętrznego spokoju z powodu powstań, a następniewalk podziemnych. Istniejąca od 1925 roku Komunistyczna Partia Korei wywoływała strajki iutworzyła własną partyzantkę pod wodzą Kim Ir Sena, nazywając ją Koreańską Armią Ludowo-Rewolucyjną...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /3 921

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chiny zrewolucjonizowane

  W Chinach Kościół katolicki, podobnie jak i inne wyznania chrześcijańskie, już w okresie międzywojennymmusiał pokonywać wiele trudności, by się rozwijać. Tworzyła je nie tylko rodzima religia i kultura,ale także silny nacjonalizm, a następnie komunizm.

  Rewolucja chińska doprowadziła do ogłoszenia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /4 941

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chińska schizma

  Po uwolnieniu Chin z dokuczliwej okupacji japońskiej (1945) krótko trwał życzliwy stosunek narodowegorządu do chrześcijaństwa. Gdy bowiem (1949) komunistyczna armia Mao Ce-tunga opanowała całykraj, a rząd narodowy uciekł na Tajwan (Formozę), doszło w ciągu kilku miesięcy do państwowej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /3 540

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Indochiny walczące

  Indochiny, w części stanowiącej do 1949 roku kolonię albo protektorat Francji, po uzyskaniu politycznejniezależności tworzyły trzy państwa: Wietnam, Laos i Kambodżę.

  Wietnam nie miał spokojnych dziejów od wybuchu drugiej wojny światowej. Okupowany przez wojskajapońskie, prowadził walkę o wyzwolenie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /5 183

  praca w formacie txt

Do góry