Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Nauka protestancka

  Katolicka teologia nie odcinała się od nauki protestanckiej, jak dawniej, i nie ograniczała się wyłączniedo krytyki. Starała się najpierw ją zrozumieć, a następnie pobudzona w niektórych dziedzinach jej badaniamidać nowe własne ujęcia. Korzystny rozwój badawczych metod biblistyki protestanckiej, w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /3 637

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nauka prawosławna

  Prawosławie w tym okresie długo nie miało sprzyjających warunków do uprawiania teologii w patriarchaciemoskiewskim i konstantynopolitańskim. W Związku Radzieckim rozbite uczelnie teologicznereorganizowano dopiero po drugiej wojnie światowej. Przed Rewolucjąistniały 4 akademie teologiczne (Petersburg...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /3 605

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Apologetyka i teologia fundamentalna

  Rozwinięta w poprzednim okresie, nadal uprawiana w obronie religii i Kościoła, doznała pewnych przemianco do swego zakresu i metody. Z nią utożsamiano teologię fundamentalną, która długo nawet poSoborze Watykańskim II nie mogła się doczekać dokładnego określenia swego przedmiotu badań...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /3 505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Śpiew i muzyka religijna (1914 - 1978)

  Reforma liturgiczna Piusa X, w tym szczególnie reforma śpiewu kościelnego, stała się bodźcem do rozwojuchorału gregoriańskiego, a nie zahamowała rozwoju pozostałych dziedzin śpiewu kościelnego i muzyki religijnej. Pius XI, w 25. rocznicę wydania motu proprio Piusa X Inter sollicitudines, ogłosił...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /3 661

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nauki historyczne (1914 - 1978)

  Wypracowana w XIX wieku metoda historyczna, stale rozwijana, sprawiła, że w omawianym okresiebadania historyczne, także kościelne, postępowały naprzód i były uprawiane we wszystkich krajach europejskich.Historycy Kościoła, korzystając z ogólnej metodologii historii, w refleksji nad swoim przedmiotembadań...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /5 966

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filozofia chrześcijańska (1914 - 1978)

  Myśl filozoficzna europejska XX wieku wyrażała się w dziewiętnastu szkołach i kierunkach, uznanych zagłówne. W encyklopedycznych opracowaniach zaliczono do nich neoscholastykę i neotomizm, personalizmkatolicki, podzielony na neotomistyczny i otwarty, katolicką kosmogonię i tak zwane...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /3 678

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Humanizm i egzystencjalizm

  Kształtowanie postaw ludzkich łączono ze sprawą humanizmu chrześcijańskiego. Wokół tego pojęciarozwinęła się dyskusja, chociaż w latach trzydziestych dominowało swoiste ujmowanie stosunku chrześcijaństwado kultury. Interesowano się mniej oceną jej wartości filozoficznych, czy nawet artystycznychi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /5 119

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Katolicka literatura (1914 - 1978)

  Humanizm katolicki na Zachodzie nie tylko w filozofii, ale i w literaturze miał wybitnych przedstawicieli.Ujawniły się jego dwa kierunki: francuski z François Mauriakiem, dla którego katolicyzm oznaczałprawdę i prawo, oraz angielski z Gilbertem K. Chestertonem, uznającym katolicyzm za spełnienie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /7 033

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dramat religijny i teatr (1914 - 1978)

  W połowie XIX wieku wprowadzono termin dramat liturgiczny na oznaczenie średniowiecznych formobrazowego (dramatycznego) podkreślania w liturgii podstawowych prawd wiary oraz pojęć i symbolireligijnych. Termin dramat religijny przyjęto dopiero w XX wieku, by (szersze znaczenie) oznaczać nimtwórczość...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /3 980

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Religioznawcze badania

  Religie świata i religijność ludów pierwotnych już w drugiej połowie XIX wieku zajmowały uwagęuczonych europejskich w szczególniejszy sposób, co łączyło się z rozwojem takich nauk, jak historia powszechna,etnografia, etnologia i etnopsychologia. Pierwsze metodyczne wskazania do uprawiania naukio religii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /3 130

  praca w formacie txt

Do góry