Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Etyka i teologia moralna

  Problemy etyczne i moralne budziły w okresie międzywojennym większe zainteresowanie niż inne zagadnieniateologiczne. Zmuszały do tego ówczesne warunki, w których trzeba było rozwiązywać trudnekwestie życia rodzinnego, społecznego i międzynarodowego z powodu zwodniczego neomaltuzjanizmu,okrutnych reżimów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /4 743

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Personalizm społeczny

  Budująca swe podstawy na przesłankach rozumowych, katolicka nauka społeczna skorzystała z nowegokierunku filozoficznego, nazwanego personalizmem. Zastosowany do zagadnień społecznych stał siękatolickim personalizmem społecznym, którego głównymi przedstawicielami byli francuscy filozofowie:Jacques Maritain...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /3 819

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowa teologia

  Przeciw uprawianiu teologii neoscholastycznej lub neotomistycznej nastąpiła wyraźna reakcja już w latachtrzydziestych. Dostrzegano ją zwłaszcza w tych krajach, w których (jak w Niemczech) odrodzenietomistyczne nie osiągnęło takiego stopnia jak w krajach romańskich. Jej postulatem było pogodzenie tomizmuz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /3 688

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzina i małżeństwo (1914 - 1978)

  Katolicka nauka w swoim dziale etyki społecznej zajmuje się życiem rodzinnym, uwzględniając szczegółowozagadnienia: rodzina jako społeczność religijna oraz rodzina a wychowanie. Zaznacza, że rodzinaróżni od innych doczesnych społeczności ludzkich, bo jest społecznością religijną przez sakrament...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /5 106

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Eklezjologia i Mystici Corporis

  Dawne ujęcie Kościoła, z okresu przeciwstawiania się protestantyzmowi i gallikanizmowi, wypracowanebardziej przez kanonistów niż teologów i wykorzystywane w apologetyce, nie mogło wystarczyć w międzywojennychwarunkach jego działalności. Zwiększone poczucie wspólnoty, ruch misyjny i ruch liturgiczny,Akcja...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /3 664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sztuka sakralna (1914 - 1978)

  Kościół w popieraniu sztuki sakralnej, zwanej w szerszym znaczeniu sztuką chrześcijańską bądź sztukąreligijną, pragnąc jej zgodności ikonograficznej z zasadami wiary i chrześcijańskiej obyczajowości, bo tasztuka poza wyrażaniem treści religijnej pełni także funkcję kultową i duszpasterską...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /6 433

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nauki biblijne (1914 - 1978)

  Historia religii, uprawiana szeroko w XX wieku, przez problem genezy chrześcijaństwa przynaglała dobiblijnych badań Starego i Nowego Testamentu i przyspieszała rozwój archeologii biblijnej. Wymagałyich nadto stale żywe kontrowersje z niektórymi wynikami protestanckich studiów nad Pismem świętym, atakże...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /5 301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAUKI TEOLOGICZNE

  Po okresie walki z modernizmem doznały w Europie kolejnego zahamowania przez nie sprzyjające warunkipierwszej wojny światowej i lat powojennych. Mówiono niekiedy o stagnacji w niektórych dyscyplinachteologicznych, nawet w dogmatyce, ale chodziło o nieujawnienie się nowych kierunków, któredopiero po drugiej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /590

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Patrologia i patrystyka

  W dużym stopniu na rozwój biblistyki wpłynął niewątpliwy w tym okresie renesans badań nad OjcamiKościoła. Z kolei do zajmowania się nimi skłaniało stosowanie w biblistyce metody historycznokrytycznej,a przede wszystkim trwające od XIX wieku sięganie do korzeni chrześcijaństwa i do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /3 866

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dogmaty i teologia

  Badania patrystyczne napotkały trudny problem ewolucji dogmatów, której proces był znany już OjcomKościoła. Uważali bowiem niektórzy uczeni, jak wybitny teolog neotomistyczny, kardynał Louis Billot,że dogmaty nie mają historii. A jednak ją uprawiano, dając najnowsze ujęcie historii dogmatów (1951)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /3 666

  praca w formacie txt

Do góry