Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Związki zawodowe (1914 - 1978)

  Benedykt XV nie podzielał uprzedzeń swego poprzednika wobec związków zawodowych. Zapewniał ichkatolickich przywódców, że jest z nimi całym sercem i nawoływał księży, by nie uważali działalnościspołecznej, mimo jej aspektów ekonomicznych, za obcą posłudze kapłańskiej.

  Pius XI w encyklice...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /3 748

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Caritas chrześcijańska

  Miłość bliźniego, będącą źródłem i zasadą wszelkich form dobroczynnej działalności nazywano w Kościelecaritas chrześcijańską, w Polsce zaś nadano tę nazwę kościelnym towarzystwom dobroczynnym:Związek Towarzystw Dobroczynnych Caritas. Miłość i sprawiedliwość w działaniu oraz ich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /3 883

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruch abstynencki

  W Kościele dostrzegano już w XIX wieku, że rozpowszechniony i stale rozpowszechniający się alkoholizmjest nie tylko zagadnieniem moralnym (demoralizacja), ale także kwestią społeczną.Walkę z nim uznano za zadanie duszpasterskie kapłanów i ogółu katolików. Działalność abstynencka itrzeźwościowa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /3 201

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trzeci Świat

  Problemy społeczne nękały wszystkie kraje świata, lecz po drugiej wojnie światowej uświadomiono sobieich skalę w krajach Trzeciego Świata. W ciągu powojennych dwudziestu lat rozpadły się wszystkiewładztwa kolonialne, które państwa europejskie tworzyły przez cztery lub pięć wieków. Ludy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /3 422

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

  Leon XIII swą encykliką Rerum novarum zapoczątkował szereg społecznych encyklik i różnego rodzajuenuncjacji papieskich na tematy społeczne. Powstała nauka społeczna Kościoła, rozwijana i ubogacanaprzez cały XX wiek. W Polsce czasem się mówi o polskiej myśli społecznej i istnieniu Szkoły...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /821

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nauka społeczna (1914 - 1978)

  Magisterium Kościoła przede wszystkim kształtowało tę naukę, ale wpływ na nią mieli i rozwijali ją teologowie,filozofowie i katolickie ośrodki studiów społecznych. Pius XII po raz pierwszy posłużył sięnazwą doktryna społeczna Kościoła.

  Benedykt XV w okresie pierwszej wojny światowej nauczał o...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /3 165

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Studia społeczne (1914 - 1978)

  Wpływ na rozwój katolickiej myśli społecznej przypisywano działaczom i politykom chrześcijańskim,lecz w wyższym stopniu uczonym i intelektualistom. Na uczelniach kościelnych istniały katedry socjologiiw ramach wydziałów filozoficznych, a na niektórych później przekształcono je w Instytuty...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /3 475

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polska myśl społeczna (1914 - 1978)

  Na ziemiach polskich istniała od końca XIX wieku tradycja kapłanów społeczników, z których niejedenzajmował się też teoretycznie zagadnieniami społecznymi. W niektórych seminariach duchownych już napoczątku XX wieku jako socjologię wykładano teorię i praktykę pracy społecznej. W Poznaniu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /3 473

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dogmat maryjny

  Między ogłoszeniem (1854) dogmatu o Niepokalanym Poczęciu NMP a obchodami Roku Maryjnego(1958) w setną rocznicę objawień w Lourdes doszło nie tylko do ogłoszenia (1950) dogmatu o WniebowzięciuNMP, ale przede wszystkim do rozbudzenia kultu maryjnego, urządzania krajowych, a potem imiędzynarodowych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /3 891

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korporacjonizm chrześcijański

  Kościół był przerażony komunizmem i socjalizmem, wielu zaś, i nie tylko wśród katolików, przerażałkapitalizm choćby z tego względu, że w Stanach Zjednoczonych 2% ludzi posiadało 40% całego krajowegokapitału. Podjęto więc walkę z potęgą finansjery, a zarazem odrzucano dążności do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /3 146

  praca w formacie txt

Do góry