Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Księża - robotnicy

  Apostolat i działalność duszpasterska we Francji, po liście pasterskim arcybiskupa Paryża, kardynała Emmanuela Suharda Essor ou déclin de l’Eglise (1947) ukierunkowały się na pozyskanie środowiskspołecznych zdechrystianizowanych, szczególnie robotniczych, czemu chcieli służyć...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /3 579

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacje młodzieżowe (1914 - 1978)

  Kościół starał się objąć swoimi bractwami i stowarzyszeniami jak najszersze kręgi młodzieży katolickieji współdziałał z innymi organizacjami młodzieżowymi, jak skauting czy organizacje sportowe, jeśli odpowiadałyideałom religijnym, mię były mu wrogie i nie miały charakteru politycznego. Gdy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /4 752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowy apostolat

  W innych krajach, nie tylko we Francji, zorganizowana Akcja Katolicka w warunkach powojennychwydawała się apostolatem niewystarczającym. Czyniono więc starania, by ożywić dawne formy, jak zakładaniezgromadzeń maryjnych w Indiach, bądź tworzyć nowe formy, jak ruch w Stanach Zjednoczonych(1948) do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /3 104

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akcja Katolicka

  W znaczeniu ogólnym, jako apostolat świeckich, Akcja Katolicka była popierana i uprawiana za poprzednichpapieży. W ścisłym znaczeniu rozumiana jako struktura organizacyjna stowarzyszeń katolickich,powołanych do uprawiania tego apostolatu w ścisłej łączności z hierarchią, i nazwana Akcją...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /3 906

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIAŁALNOŚĆ DUSZPASTERSKA

  Duszpasterstwo rozszerzyło zakres swej działalności, zwłaszcza o zorganizowany apostolat religijny ispołeczny, stosowało nowe metody, miało wielu bardzo gorliwych kapłanów, ale z trudem pokonywałowzmagający się proces laicyzacji, dechrystianizacji i ateizmu, a w niektórych krajach okazało się wobecnich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /970

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akcja Katolicka w Polsce

  Liga Katolicka, pierwsza w Polsce organizacja powszechnego apostolstwa laikatu (akcja katolicka wszerszym znaczeniu) została powołana do istnienia w Poznaniu (1920) przez arcybiskupa gnieźnieńskiegoi poznańskiego, prymasa Edmunda Dalbora. Faktycznym jej twórcą był ks. Józef Prądzyński, jeden...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /3 591

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formacja kapłańska

  Duchową formacją kapłanów w poprzednim okresie zajął się Pius X (święty), dokonując reformy życiaseminaryjnego. Uważano jednak, że integrystyczne skostnienie objęło ich formację intelektualną, dlategoBenedykt XV motu proprio Seminaria clericorum (1915) utworzył Kongregację Seminariów i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /3 625

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Książka i prasa (1914 - 1978)

  Apostolat religijny i społeczny Kościoła wymagał, by do niego włączyć w szerszym niż dotąd zakresieksiążkę, prasę i radio.

  Książka była doceniana już w poprzednim okresie, gdy tworzono tanie wydawnictwa książek katolickichi sieć bibliotek parafialnych. W obecnym okresie Kościół zwiększył...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /3 674

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruchy migracyjne

  Migracja ludności, bądź zewnętrzna (z jednego kraju do drugiego), bądź wewnętrzna (z jednego regionukraju do drugiego, ze wsi do miasta) była zjawiskiem stałym w historii i niezależnie od swych przyczynstanowiła problem społeczny, czasem też polityczny. Nieraz miała przyczyny religijne, chronienie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /3 204

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Partie chrześcijańskie (1914 - 1978)

  Miały charakter partii politycznych, ale w swych programach szeroko uwzględniały sprawy społeczne.Włoska partia (Partito Popolare Italiano) odrzucała zasadę wszechwładzy państwa i domagała się uznaniawszystkich praw Kościoła i rodziny, wolności religijnej i swobody nauczania, zachowania...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /3 554

  praca w formacie txt

Do góry