Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Teologia praktyczna

  Nazwa i definicja teologii praktycznej była przedmiotem. dyskusji przed drugą wojną światową, gdy wPolsce chętnie utożsamiano ją z teologią, której wszakże jest tylko jednym działem. Nie przestała byćprzedmiotem dyskusji nawet po Soborze Watykańskim Drugim, gdy powrócił problem teologicznej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /3 112

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Głoszenie kazań

  Słowo, o którym mówił teolog niemiecki Franz X. Arnold, że należy do istotnych form duszpasterskiejdziałalności Kościoła, działało jako nauczanie duszpasterskie bądź w liturgii eucharystycznej (homiletyka),bądź w szkolnym wykładzie prawd wiary i zasad chrześcijańskich (katechetyka). O drugim...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /3 369

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nauczanie religii (1914 - 1978)

  Kościół pragnął, by nauka religii odbywała się w szkołach publicznych: podstawowych (elementarnych,powszechnych) i średnich. W konkordatach zawsze starał się to zabezpieczyć. W niektórych krajach władzepaństwowe pozwalały jej udzielać tylko w katolickich szkołach prywatnych lub przy kościele, w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /3 118

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Katecheza odnowiona

  Śmiałym rozwiązaniom w nauczaniu katechetycznym we Francji dał początek sulpicjanin, Joseph Colomb,dyrektor nauczania religii w Lyonie, następnie dyrektor Krajowego Centrum Nauczania Religijnegow Paryżu. W licznych publikacjach zabiegał, by katechizm stał się skuteczniejszy. Taki też tytuł (Pourun...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /3 070

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIAŁALNOŚĆ APOSTOLSKA

  Laikat, na wezwanie Kościoła, w różnym stopniu angażował się w poznawanie i rozwijanie jego naukispołecznej, a przede wszystkim w działalność na wielu polach pracy społecznej. Kościół głosił to jakojedną z istotnych form apostolatu, ujętego przez Piusa XI w Akcję Katolicką. Organizacyjnie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /1 001

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powołania kapłańskie

  Duszpasterstwo stale rozwijane wymagało większej liczby kapłanów, tym bardziej że trzeba było tworzyćnowe parafie, tymczasem nie we wszystkich krajach zwiększała się liczba powołań kapłańskich, w niektórychzaś wprost malała lub - jak w Ameryce Południowej - była stale minimalna. Kościół w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /3 259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Radio, film, telewizja (1914 - 1978)

  Rozwój radiofonii i kinematografii był bardzo szybki w okresie międzywojennym. Telewizja weszła domassmediów po drugiej wojnie światowej. W latach dwudziestych istniały różnice w zapatrywaniach kółkościelnych co do korzystania z radia. W niektórych krajach katolickich, w tym także w Polsce...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /3 834

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Laikat apostolski

  Kościół miał nie tylko własną naukę społeczną, ale stworzył Akcję Katolicką, by apostolat uprawialiwszyscy katolicy. W niektórych krajach, jak Francja, musiał przełamać wyłącznie indywidualistycznetraktowanie religii, podkreślając społeczny wymiar katolicyzmu. O społecznym charakterze religii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /3 361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Francja - kraj misyjny

  Ujawniony i prawnie usankcjonowany (1905) w tzw. laicyzacji Francji proces odłączenia Kościoła odpaństwa i od instytucji życia publicznego sprzyjał pokrywającemu się częściowo z nim procesowi dechrystianizacji:odchodzenia jednostek i grup społecznych od chrześcijaństwa na skutek porzucenia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /3 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bractwa i stowarzyszenia (1914 - 1978)

  Nazwą dzieła (ouevres) chętnie obejmowano we Francji wszystkie dzieła religijne, bractwa i stowarzyszeniakościelne. Dzieła papieskie o charakterze misyjnym, jak Dzieło Rozkrzewiania Wiary, powstały wXIX wieku i rozwijały się w XX wieku. W okresie międzywojennym tworzono nowe dzieła religijne...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /3 488

  praca w formacie txt

Do góry