Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Sakramenty święte

  Ruch liturgiczny sprzyjał życiu sakramentalnemu, czemu przeciwdziałała laicyzacja i dechrystianizacja.W krajach demokracji ludowej partyjni nie powinni byli uczęszczać do kościoła, tym bardziej zaś doznawaliszykan za przystępowanie do sakramentów.

  Chrztu udzielano poza mszą świętą. Duszpasterze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /01.05.2013 Znaków /3 736

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stany doskonałości

  Formy życia zakonnego, bardzo zróżnicowane, sprowadza się często do jednego mianownika i mówi sięo stanach doskonałości, zamiast wymieniać osobno zakony, zgromadzenia zakonne, stowarzyszenia życiawspólnego bez ślubów publicznych i instytuty świeckie. Mówi się też (dla uproszczenia terminologii)o życiu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /01.05.2013 Znaków /3 383

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jan XXIII

  W konklawe (25.10.1958) wzięła udział mniejsza niż poprzednio liczba kardynałów, gdyż Pius XII (od1953) nie mianował nowych. Mniej też widziano wśród nich kandydatów do tiary, ale mówiono o AngeloG. Roncallim jako jednym z najlepszych. Otrzymał on w początkowych skrutyniach taką samą liczbęgłosów, co...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /01.05.2013 Znaków /5 852

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻYCIE RELIGIJNE

  Formy życia religijnego w zakonach i zgromadzeniach zakonnych (życie religijne konsekrowane) wzbogaciłysię po drugiej wojnie światowej dzięki rozwojowi instytutów świeckich. W Polsce powstało kilkanowych zgromadzeń i zaczęto wprowadzać instytuty świeckie. Duchowość (życie wewnętrzne) miałanowych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /01.05.2013 Znaków /1 231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Duszpasterstwo polskie (1914 - 1978)

  W Kościele powszechnym wzbudziło szczególne zainteresowanie po wyborze Jana Pawła II, bo wiedziano,że ukształtowały go specyficzne warunki polskiego duszpasterstwa lat powojennych, które jednakw znacznym stopniu było kontynuacją duszpasterstwa okresu międzywojennego.

  Po 1918 roku rozwijało się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /3 667

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Duszpasterstwo emigracyjne (1914 - 1978)

  W formie zorganizowanej wyrosło z opieki Kościoła nad emigrantami, zalecanej episkopatom w szczególniejszysposób już przez Leona XIII i Piusa X. Podstawę prawną otrzymało w Kodeksie Prawa Kanonicznego,który pozwolił za specjalnym indultem Stolicy Apostolskiej tworzyć parafie (personalne) dlagrup...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /4 360

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkolnictwo katolickie (1914 - 1978)

  W zakładaniu i prowadzeniu szkół Kościół miał wielowiekowe doświadczenie i osiągnięcia. Do tych zadańpowstawały zakony i zgromadzenia zakonne, które w XX wieku nadal się rozwijały, zwłaszcza braciaszkolni (Instytut braci szkól chrześcijańskich), licząc 16 700 braci oraz prowadząc 1125 szkół...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /2 915

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wychowanie religijne

  Dla potrzeb katolickiego szkolnictwa, w tym także dla kościelnych zakładów wychowawczych, jak sierocińce,a nadto dla potrzeb katolickiego wychowania w rodzinie i organizacjach rozwinięto katolicką pedagogikę,często nazywaną pedagogiką religijną. Zajmując się całym człowiekiem, pedagogika tauznawała...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /3 203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Duchowieństwo polskie (1914 - 1978)

  Po 1918 roku wydało się, że w Polsce jest znaczna liczba duchowieństwa. Faktycznie było go wówczasdwa razy mniej niż w Niemczech, a cztery razy mniej niż we Włoszech, na dodatek nieproporcjonalnierozlokowanego. W Poznańskiem jeden kapłan przypadał na 1700 wiernych, w Małopolsce na 2200, wdawnej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /3 362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świadkowie wiary

  W nauczaniu i wychowaniu Kościół zawsze sięgał do przykładu i ukazywał chrześcijańskie wzorce życiai działania, które odczytywano jako dawanie świadectwa wiary.

  Hagiografia jako nauka rozwijała się, doskonaląc krytyczne metody badania, wydawania tekstów i opracowaniabiografii świętych. Podstawowe...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LolekBB Dodano /01.05.2013 Znaków /3 714

  praca w formacie txt

Do góry