Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Instytuty świeckie

  Nową formą życia konsekrowanego stały się instytuty świeckie, tak nazwane, bo ich członkowie niezamykają się za klauzurą, lecz żyją w świecie. Są to wspólnoty kleryckie i laickie, które dążą do doskonałościprzez zachowanie rad ewangelicznych i pełnią dzieła apostolstwa, żyjąc według...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /01.05.2013 Znaków /3 284

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrystus królujący

  Chrystus doznawał w Kościele zawsze najwyższego kultu, ale w XX wieku pogłębiła się świadomośćteologów i ludzi wierzących, że On jako Bóg-Człowiek jest centralnym punktem całej rzeczywistościświata rozumnego, przede wszystkim człowieka i jego działania. Tak pojęty chrystocentryzm...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /01.05.2013 Znaków /2 857

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakony w Polsce (1914 - 1978)

  W dogodnych warunkach niepodległej Polski nastąpiła aktywizacja życia zakonów i zgromadzeń zakonnychoraz ich działalności. Kościół bardzo tego pragnął, szczególnie w byłym zaborze pruskim i rosyjskim,gdzie je niszczono. Swoje istnienie mogły ujawnić skrytki, założone przez bł. Honorata...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /01.05.2013 Znaków /3 468

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Maryja Wniebowzięta

  Dogmat o Wniebowzięciu NMP, ogłoszony w Roku Świętym (1950) przez Piusa XII, utrwalał cześćMaryi, która w Kościele wzrastała od początku omawianego okresu, rozwijając się na ogół w tradycyjnychformach, jak nabożeństwa majowe, nabożeństwa październikowe i pielgrzymki do sanktuariów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /01.05.2013 Znaków /3 705

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Duchowość katolicka

  Zakony były głównymi ośrodkami jej rozwoju, mając już dawno wypracowane szkoły duchowości religijnej:augustiańską, bazyliańską, benedyktyńską, cysterską, devotio moderna (bracia wspólnego życia,kanonicy regularni), dominikańską, franciszkańską, ignacjańską (jezuici), karmelitańską...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /01.05.2013 Znaków /3 021

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Naród maryjny

  Polacy sami o sobie mówili i inni w świecie to uznawali, że są narodem maryjnym. Przed Soborem WatykańskimDrugim, a zwłaszcza po nim, teologowie z innych krajów czynili z tego zarzut. Wydawało sięim, że pobożność maryjna oparta na uczuciach nie kształtuje wystarczająco życiowych postaw katolika inie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /01.05.2013 Znaków /4 112

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruch biblijny (1914 - 1978)

  Występujący nikło i lokalnie już (1902) we włoskim Pobożnym Stowarzyszeniu św. Hieronima, ruchbiblijny rozwinął się później niż. ruch liturgiczny, mając zresztą w nim jedno ze swych źródeł. Odegrałwszakże szczególną rolę w rozwoju i pogłębianiu życia religijnego katolików. Zanim się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /01.05.2013 Znaków /3 519

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SOBÓR I ODNOWA KOŚCIOŁA (1958 - 1978)

  Sobór Watykański Drugi, dzieło Jana XXIII i Pawła VI, był niewątpliwie rezultatem dwudziestu latposzukiwań teologicznych i pastoralnych. Budził wielkie nadzieje na ukazanie miejsca Kościoła wewspółczesnym świecie, ulegającym niesłychanej ewolucji. Stał się odnową Kościoła, najpierw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /01.05.2013 Znaków /1 277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odnowa liturgiczna

  W ruchu liturgicznego odrodzenia uznaje się za istotne wydarzenie inicjatywę belgijskiego benedyktynaLamberta Beauduina (1909), by liturgię wyprowadzić z klasztorów. Upowszechniano więc (od 1920)praktykę mszy dialogowych i mszał dla wiernych, ułożony przez belgijskiego benedyktyna Gasparda Lefébvre’a.W...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /01.05.2013 Znaków /3 829

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOŚCIÓŁ I SOBÓR (1958 - 1978)

  Kościół od dawna odczuwał potrzebę nowego soboru, bo uchwały Soboru Watykańskiego I (1869-1870)nie wystarczały, nie tylko dlatego że nie był ukończony, ale po prostu narosło wiele nowych problemów ispraw. Papieże z poprzedniego okresu, Pius XI i Pius XII czynili nawet wstępne starania o jego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /01.05.2013 Znaków /1 076

  praca w formacie txt

Do góry