Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Vaticanum II

  Pragnienie soboru, wyrażane w czasopismach (1957, 1958), Jan XXIII realizował od początku pontyfikatu.Zapowiedź jego zwołania (25.01.1959), ujawniona w bazylice św. Pawła na zakończenie modlitw ozjednoczenie chrześcijan, stanowiła bezsporny wstrząs dla silnie zakorzenionego centralizmu kościelnegow...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /01.05.2013 Znaków /3 867

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODNOWIONE STRUKTURY

  Aggiornamento soborowe, o którym mówił Jan XXIII, rozpoczęło się już za jego pontyfikatu, ale byłozadaniem na wiele lat i wymagało wysiłku całego Kościoła: hierarchii, duchowieństwa i laikatu, przedewszystkim jednak tych, którzy pełnili odpowiedzialne urzędy kościelne. Według soboru należało je...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /01.05.2013 Znaków /1 373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sesja Janowa

  W inaugurującym sobór przemówieniu Jan XXIII wyjaśniał duszpasterski cel tego zgromadzenia w perspektywiezjednoczenia Kościołów, ale też ostrzegł przed mnożeniem oskarżeń i potępień, co niewątpliwieodnosiło się do prób integrystów. Wystąpienie na pierwszym posiedzeniu plenarnym kardynała...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /01.05.2013 Znaków /4 065

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odnowa i zmiany

  Według Jana XXII sobór miał dokonać aggiornamento, co rozumiano jako odnowę, ale też jako zmiany.Zwolennicy zmian nie mieli świadomości, ilu ich trzeba dokonać i jak dalece mają być radykalne. Mówiono o konieczności skończenia w Kościele z erą konstantyńską lub o zakończeniu ery...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /01.05.2013 Znaków /3 907

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sesja Pawłowa

  Paweł VI, choć wykazywał duchowe pokrewieństwo z Piusem XII, był silnie przywiązany do idei aggiornamentaJana XXIII. Filozof francuski, Jean Guitton, jedyny świecki audytor na pierwszej sesji, wyznałpo wyborze nowego papieża: Paweł VI będzie kontynuatorem dzieła Jana XXIII, a zarazem wywrzena soborze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /01.05.2013 Znaków /3 480

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Episkopat światowy

  O wielkiej godności i odpowiedzialności biskupów za Kościół wypowiedział się Jan XXIII w liścieOmnes sane do poszczególnych członków Episkopatu światowego, widząc w nich źródło owocnej posługipasterskiej Kościoła. W motu proprio Cum gravissima polecił, by wszyscy kardynałowie posiadali...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /01.05.2013 Znaków /3 555

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trzecia i czwarta sesja

  W przerwie przed trzecią sesją szczególnej wymowy ekumenicznej nabrała pielgrzymka Pawła VI doZiemi Świętej i spotkanie ż patriarchą Atenagorasem, a także ogłoszenie encykliki Ecclesiam suam odialogu i Kościele. Opinia publiczna zaniepokoiła się wszakże poleceniem papieskim, by streścić...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /01.05.2013 Znaków /4 906

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uczestnicy soboru

  Sobór był dziełem całego Kościoła, w szczególności jednak uczestników z prawem głosu w auli (ojcowiesoboru), w pewien zaś sposób także innych uczestników, jak teologowie, obserwatorzy, dziennikarze,którzy działali poza aulą soborową.

  W uroczystym otwarciu wzięło udział 2427 ojców soborowych, prawie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /01.05.2013 Znaków /2 780

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Paweł VI

  Konklawe rozpoczęto (19.06.1963) pod znakiem soboru, który za Jana XXIII odbył pierwszą sesję i powinienbyć kontynuowany. Wśród przewidywanych kandydatów do tiary prasa wymieniała bardzo częstokardynała Giovanniego Montiniego, arcybiskupa Mediolanu. W pierwszym dniu zyskał równą liczbęgłosów z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /01.05.2013 Znaków /5 130

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Eucharystia adorowana

  Życie religijne, rozwijane i kształtowane przez Eucharystię, nie ograniczało się do udziału we mszyświętej i do przyjmowania komunii. Kościół, choć mszę stawiał na pierwszym miejscu, rozwijał jej cześćprzez nabożeństwa eucharystyczne, adoracje, procesje teoforyczne, kongresy eucharystyczne.

  Pius...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /01.05.2013 Znaków /3 448

  praca w formacie txt

Do góry