Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Instytuty i życie zakonne (1958 - 1978)

  Rozpowszechnione za Piusa XII instytuty świeckie nadały nowy kierunek życiu zakonnemu, ale nierozwiązały problemów życia i działalności dawnych zakonów i zgromadzeń zakonnych. Od soboru oczekiwano,że nie tylko znajdzie odpowiednie sformułowania dla zasad odnowy życia zakonnego, ale teżpobudzi stan...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /01.05.2013 Znaków /3 618

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kierunki teologiczne (1958 - 1978)

  Sobór już w fazie przygotowawczej stał się silnym impulsem w działalności teologów. Niektórzy z nichwystąpili jako eksperci soborowi. Dały o sobie znać zróżnicowane orientacje teologiczne. Po soborzezaczęto mówić o pluralizmie teologicznym.

  Dokumenty soborowe zajęły się przede wszystkim zagadnieniami...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /01.05.2013 Znaków /3 988

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SOBOROWA DOKTRYNA

  Sobór nie chciał mieć charakteru dogmatycznego, tylko pastoralny, nie mógł jednak nie ustosunkowaćsię do wszystkich najważniejszych zagadnień doktrynalnych, które nieraz od dawna nurtowały Kościół.Doktryna soboru jako całość jego nauczania stała się faktem historycznym. Sięgał do niej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /01.05.2013 Znaków /554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Seminaria duchowne

  Formacja duchowa i intelektualna kandydatów do kapłaństwa .była jedną z największych trosk każdegopapieża w XX wieku. Wypowiadali się o niej Jan XXIII i Paweł VI w licznych alokucjach do księży iseminarzystów, szczególnie jednak pierwszy z nich w encyklice Sacerdotii Nostri primordiis, a drugi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /01.05.2013 Znaków /3 985

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stolica Apostolska (1958 - 1978)

  Sobór w dekrecie O pasterskich zadaniach biskupów w Kościele wypowiedział życzenia co do zmian wstrukturze Stolicy Apostolskiej, by te dykasterie, które bezsprzecznie świadczyły ogromną pomoc BiskupowiRzymskiemu i pasterzom Kościoła, poddano nowej organizacji z większym przystosowaniem do wymagańczasu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /01.05.2013 Znaków /4 032

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stan prezbiterów (1958 - 1978)

  Od słów stan prezbiterów rozpoczął sobór dekret O posłudze i życiu kapłanów (Presbyterorum ordinis),oprócz którego wydał jeszcze dekret O formacji kapłanów (Optatam totius). Długo pracowano nad schematemO posłudze, gdyż pierwsze trzy projekty nie zyskały uznania soboru i trzeba było je...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /01.05.2013 Znaków /4 555

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryzys kapłaństwa

  Odchodzenie kapłanów z ich stanu, często także z Kościoła, było zewnętrznym wyrazem tego, co po soborzenazwano kryzysem kapłaństwa. Według badań szwajcarskiego Instytutu Pastoralnego w latach 1963- 1970 porzuciło swój stan ponad 22 tys. kapłanów, czyli 5% duchowieństwa w świecie, lecz z tego 40% w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /01.05.2013 Znaków /5 979

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kolegium kardynalskie

  Przed soborem stało się nieomal powszechną praktyką, że kardynałowie posiadali sakrę biskupią, choćprawo kanoniczne zachowało wprowadzony w XVI wieku podział na kardynałów-biskupów, kardynałów-prezbiterów i kardynałów-diakonów, zalecając jedynie, żeby kandydaci do kolegium kardynalskiegomieli co...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /01.05.2013 Znaków /2 871

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Udział Polski

  Wezwanie Jana XXIII do zebrania i przekazania postulatów soborowych, do wsparcia soboru i jego pracmodłami, do uczestnictwa w nim biskupów Kościół katolicki w Polsce podjął według swoich możliwości,a nie miał ich wiele w aktualnych warunkach politycznych, zwłaszcza co do udziału biskupów w komisjachi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /01.05.2013 Znaków /3 914

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jan Paweł I

  Papież Paweł VI zawsze głosił ufność w Opatrzność Bożą, ale kontestacje w Kościele posoborowym izłośliwe ataki wrogiej Kościołowi prasy kładły cień smutku na ostatnie dni jego życia. Jan Paweł I powyborze na Stolicę Apostolską urzekł świat optymizmem, w którym tkwiła nadzieja na pomyślną...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /01.05.2013 Znaków /3 343

  praca w formacie txt

Do góry