Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Nauczanie soboru

  Nauka soboru została zawarta w czterech konstytucjach, dziewięciu dekretach i trzech deklaracjach.Nazwy grup tych dokumentów, nadane przez sobór, określają ich charakter w zakresie doktrynalnym,lecz nie systematyzują według treści. W posoborowych próbach uporządkowania nie brano pod uwagęchronologii ich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /01.05.2013 Znaków /3 829

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Demografia i Humanae vitae

  W latach sześćdziesiątych oceniano, że ludność świata wynosiła ponad 2 miliardy 995 milionów, a eksperci ONZ przewidywali, że wzrośnie do 4 miliardów 220 milionów w 1980. Problem demograficznyzaznaczył się w szczególniejszy sposób w Ameryce Łacińskiej, która (1960) miała 206 milionów mieszkańców,a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /01.05.2013 Znaków /4 010

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Magisterium Kościoła i teologowie

  O teologii i teologach dokumenty soborowe wypowiadają się kilkakrotnie, lecz jakby marginesowo. Wzwiązku z omawianiem misyjnej działalności Kościoła sobór uznał za konieczne rozbudzenie na każdymwielkim obszarze tzw. społeczno-kulturowym takich badań teologicznych, w których czyny i słowa objawioneprzez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /01.05.2013 Znaków /4 900

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filozofia i tomizm

  W auli soborowej kardynał Paul-Emile Léger był zdania, że scholastyka nie przyjmie się wśród narodówniezachodnich i że sobór nie powinien zajmować stanowiska wobec systemów filozoficznych. Sobór teżnie omawiał filozofii chrześcijańskiej, ale zaznaczył, że Kościół od początku starał się Nowinę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /01.05.2013 Znaków /3 556

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Credo Pawła VI

  W okresie światowego kryzysu 1968 roku, gdy było wiadome, że jest to kryzys nie tyle władzy i ekonomii,co wartości duchowych, tym bardziej więc nie oszczędzający Kościoła, na zakończenie Roku Wiary,obchodzonego z okazji 1900-lecia męczeństwa Świętych Apostołów Piotra i Pawła, papież w bazyliceśw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /01.05.2013 Znaków /2 778

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nauki historyczne (1958 - 1978)

  Historia Kościoła, tak jak dzieje poszczególnych nauk kościelnych, przeżywała rozwój mimo trudnościzewnętrznych. Młode pokolenie tego okresu, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, na fali antyintelektualizmuujawniło myślenie ahistoryczne. Doszło do usunięcia historii Kościoła z programów nauczania...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /01.05.2013 Znaków /3 071

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uczelnie kościelne

  Sobór w kilku dokumentach, szczególnie jednak w Deklaracji o wychowaniu chrześcijańskim, wypowiadałsię na temat uniwersytetów katolickich, wydziałów teologicznych i instytutów kościelnych. Zalecałich rozwijanie, tak jednak aby błyszczały nie ilością, ale zamiłowaniem do nauki. Oczekiwał wiele...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /01.05.2013 Znaków /4 025

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Diakonat stały

  Według zalecenia Konstytucji o liturgii należało krytycznie opracować obrzęd święceń kapłańskich. PawełVI wydał jednak (1972) motu proipno Ministeria quaedam, znoszące tonsurę i dwa święcenia niższe:ostiariat i egzorcystat, należące zaś do nich: lektorat i akolitat rachował jako posługi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /01.05.2013 Znaków /3 546

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nauki kościelne w Polsce (1958 - 1978)

  W latach soboru i po nim uczelnie katolickie, także cały Kościół w Polsce, doznały szykan od władz państwowych,jak niesprawiedliwe podatki, rekwizycje, kontrola państwowa, zwłaszcza bibliotek, pobór klerykówdo wojska, odmawianie paszportów księżom, którzy mieli udać się za granicę na studia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /01.05.2013 Znaków /4 786

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problemy biblijne

  Sobór przeprowadził zasadniczą dyskusję o zagadnieniach biblijnych w związku ze schematem o Objawieniu.W tym czasie (1964) Papieska Komisja Biblijna wypowiedziała się za stosowaniem metody formhistorycznych. Soborowy schemat Konstytucji dogmatycznej o Objawieniu doznał w dyskusji aż pięciuprzekształceń...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /01.05.2013 Znaków /4 006

  praca w formacie txt

Do góry