Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Ewangelizacja świata

  Niepowodzenie młodych Kościołów w Chinach, Korei i Wietnamie oraz dechrystianizacja w krajachuznawanych za katolickie postawiły po soborze ostry problem misji, który szczególnie od Synodu Biskupóww 1974 roku nazwano problemem ewangelizacji świata. Refleksją objęto wewnętrzne i zewnętrzneprzyczyny...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /3 894

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Patriarcha Aleksy

  Metropolita Aleksy (Aleksij Simanskij) z Leningradu, cieszący się u władz stalinowskich pewnym respektemza postawę patriotyczną podczas oblężenia miasta w drugiej wojnie światowej, został patriarchą moskiewskim (1945) w warunkach politycznych nieco korzystniejszych dla Cerkwi rosyjskiej, alenie miał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /3 547

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKUMENIZM CHRZEŚCIJAŃSTWA

  Jan XXIII, zwany papieżem ekumenizmu, miał wiele osobistych kontaktów z przedstawicielami innychKościołów, przede wszystkim jednak uczynił sprawę jedności chrześcijaństwa jednym z głównych celów Soboru Watykańskiego II, w którym wzięli udział ich obserwatorzy. Sekretariat Jedności...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /1 878

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ateizm wymuszony

  W statystykach religijnych podawano (1970), że na świecie było 543 mln 65 tys. agnostyków i 165 mln288 tys. ateistów, zwracając uwagę na stałe wzrastanie liczby jednych i drugich. Podane liczby budząwątpliwości, gdyż w wielu krajach, zwłaszcza w państwach demokracji ludowej, nie prowadzono...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /3 890

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Napięcia religijne

  Prognozy statystyków zapowiadały (1960), że dotychczasowa proporcja między chrześcijanami a mahometanamina świecie ulegnie zmianie w 2000 roku. Przewidywano, że mahometanie, dotąd mniej liczni,osiągną przewagę nad chrześcijanami: 1 mld 200 mln 653 tysiące na 1 mld 132 mln 541 tysięcy. Przyczynytego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /3 748

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teologia wyzwolenia

  Kilku teologów latynoamerykańskich nie zadowoliło się ani teologią polityczną Johanna B. Metza, aniteologią rozwoju, twierdząc, że obie nie są przystosowane do faktycznej sytuacji Ameryki Łacińskiej.Usiłowali więc na nowo interpretować dokumenty z II Konferencji CELAM-u w Medellin (1968), któreużyły...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /3 586

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Europa zjednoczona

  W okresie zimnej wojny i tragicznego podziału politycznego i ekonomicznego Europy tym bardziej odczuwanopotrzebę jedności. Za Ojca Europy, który był całkowicie opanowany ideą jej jedności, uznanochrześcijańskiego demokratę, Roberta Schumana (1886-1963), prawnika i polityka pochodzenia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /3 060

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Encykliki Jana XXIII

  W Konstytucji Gaudium et spes sobór wspomniał niedawne dokumenty Urzędu Nauczycielskiego Kościoła,które obszerniej wyłożyły jego naukę o społeczeństwie. Wzięto pod uwagę przede wszystkim dwieencykliki Jana XXIII: Mater et Magistra (1961) i Pacem in terris (1963).

  Pierwsza z nich ukazała się w 70...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /4 389

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Europa Wschodnia (1958 - 1978)

  Odcięte żelazną kurtyną od Europy Zachodniej i od Stolicy Apostolskiej kraje Europy Wschodniej, wrazze Związkiem Radzieckim, były stale przedmiotem troski papieży, tym większej, im większego prześladowaniaw nich doznawał Kościół. Watykan już po rewolucji październikowej w Rosji podjął sterania,by...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /4 620

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nauczanie Pawłowe

  W społecznej doktrynie Pawła VI pierwsze miejsce zajęła nauka wyłożona w encyklice Populorum progressio.Papież wydał ją (1967), gdy stwierdził potrzebę nowego spojrzenia na całość kwestii społecznejw warunkach dawniejszych i nowych konfliktów w świecie. Chodziło głównie o stosunki między krajami...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /3 465

  praca w formacie txt

Do góry