Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Chrześcijanie i sobór

  W zwoływaniu Soboru Watykańskiego Drugiego wymowę miało pierwsze ujawnienie kardynałom myślio tym nie kiedy indziej, tylko w dniu liturgicznej uroczystości Nawrócenia św. Pawła, Apostoła narodów,po nabożeństwie odprawionym przez papieża (25.01.1959) na zakończenie Tygodnia Modlitw o...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /4 364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekumenizm w Polsce

  W pewnym stopniu wewnętrzna sytuacja Kościołów chrześcijańskich w Polsce, a jeszcze bardziej warunkipolityczne po wojnie miały wpływ na zahamowania i rozwój ruchu ekumenicznego.

  Po okresie (1950-1957) pasywności, kiedy ruch ekumeniczny chrześcijan niekatolików ograniczał się do akcji jednostek,wznowiła...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /3 586

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sekretariat Jedności Chrześcijan

  Agostino Bea, jezuita niemiecki, dopiero co mianowany kardynałem, przekazał (11.03.1960) JanowiXXIII otrzymany z Niemiec, ale przez siebie przepracowany, projekt powołania Komisji JednościChrześcijan. Papież od razu ustosunkował się do niego pozytywnie, a gdy motu proprio Supemo Deinutu (5 VII) powołał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /3 533

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dialog Kościoła

  Potrzebę dialogu zrozumiał Jan XXIII, gdy był w Turcji, a potem w Paryżu. Dostrzegł 'bowiem nie tylkoto, że wyznawcy innych religii nie znają Kościoła katolickiego, ale nawet dla wielu grup chrześcijańskiegospołeczeństwa europejskiego jest on czyimś niesłychanie dalekim. Podejmował więc ten dialog...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /4 485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOŚCIÓŁ W TRZECIM ŚWIECIE

  W ciągu dwudziestu lat (1958-1978) dokonały się szybkie zmiany w Kościele, przy czym najłatwiejszedo stwierdzenia były zmiany w jego organizacji. Kolegium kardynalskie zwiększyło się z 57 tytułów nakońcu w 1958 roku do 123 w 1978 roku. Liczba jednostek organizacyjnych wzrosła z 3023 do 4707, wtym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /1 973

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przywrócenie jedności

  Soborowy Dekret o ekumenizmie zaczyna się od słów Unitatis redintegratio (Przywrócenie jedności),stwierdzając: Jednym z zasadniczych zamierzeń Drugiego Watykańskiego Świętego Soboru Powszechnegojest wzmożenie wysiłku dla przywrócenia jedności wśród chrześcijan.

  Jan XIII o przywróceniu jedności...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /4 264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Działalność misyjna (1958 - 1978)

  Na soborze byli biskupi z krajów uznawanych nadal za misyjne: afrykańskich i azjatyckich. Wnieśliwkład nie tylko w przygotowanie dokumentu o misjach (Ad gentes), przyjętego na końcu soboru, aletakże w inne dokumenty, poczynając od Konstytucji o liturgii, co do której nie chcieli narzucanego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /4 079

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościoły wschodnie katolickie

  Wkład katolickiego (unickiego) Wschodu w ruch ekumeniczny i działalność soboru na tym polu jest bezsporny.Wystąpienia wschodnich ojców soboru wyjaśniały niektóre kwestie ekumeniczne i miały wpływna ukierunkowanie głosowania. W początkowej fazie dyskusji nad schematem o jedności...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /4 039

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościoły partykularne

  W Konstytucji dogmatycznej Lumen gentium, rozpatrując kwestię kolegialnej jedności, sobór określiłrelację między Kościołem powszechnym, jednym i jedynym Kościołem katolickim, a Kościołami partykularnymi,z których on się składa i które w nim istnieją. Jako Kościoły partykularne zostały...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /4 132

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Patriarcha Atenagoras

  Patriarcha konstantynopolitański (ekumeniczny) w Stambule, Atenagoras, wkrótce po zapowiedzi SoboruWatykańskiego Drugiego wysłał do Jana XXIII swego przedstawiciela, prawosławnego metropolitęamerykańskiego, Jakovosa. Za wydarzenie bezprecedensowe uznano tę oficjalną wizytę hierarchy prawosławnegow...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /3 493

  praca w formacie txt

Do góry