Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Dechrystianizacja Europy Zachodniej

  Kościół w krajach Europy Zachodniej miał bardzo zróżnicowane oblicze. Nierówny był wkład w sobórich Episkopatów, realizacja jego uchwał, intensywność życia katolickiego, spełnianie praktyk religijnychi ostrze kryzysu ‘68. Wspólne wszakże było to, że we wszystkich krajach trwał proces...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /4 694

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rewolucje Ameryki Łacińskiej

  Rewolucyjnymi nazywano niekiedy rządy, które objęły władzę przez walkę i przewrót, choć w swoimdziałaniu nie zmierzały do zmiany ustroju państwa. Ruchy rewolucyjne lewicy socjalistycznej, a jeszczebardziej komunistycznej, wystąpiły w kilku państwach. Gdzie władza państwowa była jeszcze silna...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /4 555

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Islam Środkowego Wschodu

  Państwa Środkowego Wschodu, rozciągające się od Egiptu do Afganistanu i od Półwyspu Arabskiego doIranu, prawie wszystkie miały powyżej 90% ludności mahometańskiej. Wyjątek stanowił Izrael, któryna 4 mln 200 tys. mieszkańców miał 14% mahometan, a 84% Żydów i 2% chrześcijan, w tym połowękatolików...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /4 580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rechrystianizacja Europy Zachodniej

  We Francji i w innych krajach Europy Zachodniej, obok procesu dechrystianizacji i okresowo silnej kontestacjiczęści duchowieństwa i katolików, nawet integrystycznego, a jak się później okazało schizmatyckiegoruchu arcybiskupa Marcela Lefebvre’a, występował proces soborowej odnowy katolicyzmu, w tymteż...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /6 109

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rewolucja Kuby

  Na Kubie walkę rewolucyjną przeciw dyktaturze Fulgencio Batisty y Zaldivara zorganizował Fidel Castro,dawny student prawa w Hawanie, wygnany z kraju za działalność rewolucyjną. W 1956 roku wylądowałna wyspie z partyzantami i przy pomocy Che Guevary prowadził walkę, nie ujawniając zamiaruwprowadzenia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /3 877

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Religie Azji

  Tradycje kulturowe, w tym także religijne, które obok przyczyn politycznych zawsze miały największeznaczenie dla misji katolickich, a w XX wieku dla dziejów Kościoła katolickiego w Azji, sprawiają, że wstatystykach religijnych państw azjatyckich ujmuje się je - poza państwami Środkowego Wschodu - wpięć...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /7 794

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOŚCIÓŁ W PIERWSZYM I DRUGIM ŚWIECIE

  Gdy sobór kończył swą działalność, dorastało nowe pokolenie ludzi, które nie znało drugiej wojny światowejani ogromnego wysiłku włożonego w odbudowę materialną świata po jej zniszczeniach. U tegopokolenia ujawnił się, najsilniej w 1968 roku, kryzys idei. Kościół włączył się w jego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /1 869

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komunizm Azji

  Chiny i Mongolię łączyło to, że były państwami komunistycznymi. Różniło zaś, że Chiny zerwały zeZwiązkiem Radzieckim, a Mongolia pozostała jego wiernym satelitą. W obu państwach statystyka religijnajest znana tylko z doniesień propagandowych, które podawały, iż w Chinach na 1 mld 61 mln 100tys...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /5 581

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrześcijaństwo Afryki

  W Afryce, bez siedmiu krajów arabskich często nazywanej Czarną Afryką, misje katolickie i misje protestanckiew poprzednich okresach sprawiły, że jej ludność była w większości chrześcijańska, a z chrześcijankatolicy tworzyli najliczniejszy Kościół. O dziejach Kościoła i jego działalności w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /4 296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekumeniczna Rada Kościołów

  Zwana też Światową Radą Kościołów, zorganizowana w poprzednim okresie przez protestantów, obejmowałaprawosławny patriarchat konstantynopolitański, Cerkiew prawosławną Grecji i liczebnie małeKościoły starokatolickie. Patriarcha moskiewski Aleksy dopiero w 1961 roku zgłosił wniosek o przyjęciedo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /3 676

  praca w formacie txt

Do góry