Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Ekumenizm i pluralizm religijny

  W Europie, abstrahując od judaizmu oraz islamu, Kościół katolicki nie jest jedynymprotagonistą życia religijnego. Musi konfrontować się z tradycją prawosławną, ewangelicką ianglikańską. Wspólne problemy Unii Europejskiej oraz integracja ludności kontynentu,oprócz ruchu ekumenicznego, przywołują...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /4 831

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ateizacja Europy Wschodniej

  Pewne osiągnięcia polityki wschodniej Watykanu nie usunęły urzędowego programu ateizacji w państwachBloku Wschodniego, dały jedynie szansę na przywrócenie Kościołowi hierarchów w niektórychkrajach. Wrogość reżimów wobec Kościoła w tym dwudziestoleciu soborowym nie zanikła, miała jedyniefale...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /9 105

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAN PAWEŁ II I EUROPA ZACHODNIA. PONAD SEKULARYZACJĄ - Jean-Dominique Durand

  Moje spojrzenie ogarnia w tej chwili cały kontynent europejski, tę olbrzymią sieć drógkomunikacji, które łączą z sobą składające się nań miasta i narody; widzę te drogi, które odŚredniowiecza prowadziły i prowadzą do Sanriago de Compostela, [...] niezliczone rzeszepielgrzymów, które tu ściągało...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /5 506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Papiestwo nowego stulecia

  Wielki problem ekumeniczny stanowiło papiestwo samo w sobie, co stwierdzili Paweł VIi Jan Paweł II (z tym, że ten ostatni w encyklice Ut unum sint zaprosił chrześcijanniekatolików do wspólnej dyskusji nad tym tematem). Eklezjologia Soboru Watykańskiego II i rozwój życia Kościoła dały nowa przestrzeń...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /3 288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryzys idei ‘68

  Młode pokolenie w latach sześćdziesiątych uległo buntowi przeciw dotychczasowej kulturze i mentalności,stawiając często ten jeden zarzut, że jest to kultura społeczeństwa konsumpcyjnego. Zaczął się czaskontrkultury i kontestacji, a jego zapowiedzią było pojawienie się w Kalifornii (1964) pierwszych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /5 248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewangelizacja Oceanii

  Dwa najbardziej chrześcijańskie kraje Oceanii, Australia i Nowa Zelandia wymagały ewangelizacji, a wpewnym stopniu rechrystianizacji. Australia na początku lat osiemdziesiątych na 17 mln 700 tys. ludnościmiała 84,1% chrześcijan. Zelandia zaś na 3 mln 200 tysięcy - 91 procent. W Australii wszakże około...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /3 514

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruchy charyzmatyków

  O charyzmatach wypowiadał się Sobór kilkakrotnie, mówiąc ogólnie, że są rozmaite dary hierarchiczne icharyzmatyczne. Teologowie uściślili pojęcie darów charyzmatycznych jako darów nadprzyrodzonych,których Chrystus uwielbiony udziela wiernym przez Ducha Świętego w celu wypełnienia określonej służbywe...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /3 430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problemy Ameryki Łacińskiej

  Stały wzrost demograficzny w większości krajów i podjęcie intensywniejszej chrystianizacji ludnościpoza miastami, zwłaszcza w górach i puszczach, wymagały rozbudowy organizacji kościelnej. Nie wiadomo,w jakim stopniu rozbudowano sieć parafialną, natomiast można stwierdzić, że w każdym kraju,nawet w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /5 008

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aktywność Ameryki Północnej

  Aktywność katolików Ameryki Północnej (Stanów Zjednoczonych i Kanady) w tworzeniu Ruchu OdnowyCharyzmatycznej była częścią wielkiej aktywności Kościoła w obu krajach, choć nie ominął ich kryzys‘68, a kryzys kapłaństwa i życia zakonnego w Stanach Zjednoczonych był szczególnie szeroki i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /6 112

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chadecja Ameryki Łacińskiej

  Ameryka Łacińska była nadal niespokojna politycznie, co miało duży wpływ na dzieje Kościoła w poszczególnychpaństwach. Niektóre z wysp Morza Karaibskiego, jak Jamajka (1962), dopiero teraz zyskałyniepodległość i zaczęły szukać własnej tożsamości narodowej, często w dawnych wierzeniach.Mało...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /5 213

  praca w formacie txt

Do góry