Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Katolickość Polski

  Po Polskim Październiku (1956) i zawarciu Małego Porozumienia wydawało się, że Kościół będzie miałwiększą swobodę działania niż w okresie stalinizmu. Nie wycofano się jednak z ograniczeń jego praw,wydając nawet nowe zarządzenia wrogie Kościołowi, najwyżej raz bardziej, kiedy indziej mniej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /7 661

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyszłość chrześcijaństwa: mniej Europy czy mniej katolicyzmu?

  Walter Buhlmann, jak powiedzieliśmy wcześniej, w 1974 r. ogłaszał w La terza Chiesaalle porte, że w najbliższej przyszłości 70% katolików będzie zamieszkiwać półkulępołudniową: zasadniczo trzeci Kościół, młody (i lepszy, w jego opinii), który miał stać obok Kościoła na Zachodzie i Kościoła na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /6 990

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kres religii

  Wiek XX rozpoczął się od powszechnie podzielanej przez nauki społeczne wizjinieuniknionego upadku chrześcijaństwa i innych religii. Postępująca nowoczesność miałacałkowicie zredukować przestrzeń publiczną religii i zepchnąć je do ciasnej, prywatnejprzestrzeni (nielicznych) wiernych. Takie było...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /4 799

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrześcijaństwo afrykańskie

  Chrześcijaństwo afrykańskie jest być może najmłodsze na świecie, ponieważ w przeważającejczęści wyrosło w ostatnim stuleciu, pomimo że ewangelizacja rozpoczęła sięwcześniej. Od mniej niż 50 lat kierują nim w przeważającej części Afrykańczycy. Dekolonizacja,poczynając od lat 60., skłoniła...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /7 577

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYSZŁOŚĆ CHRZEŚCIJAŃSTWA - Misja

  Najciekawszy aspekt tego sprzeciwu Kościoła wobec marginalizacji swojego znaczenia tonie tyle protesty papieży czy episkopatów, ile sama przemiana, jaka zachodzi w życiu Kościoła. Poczynając od XIX w., Kościół katolicki staje się coraz bardziej ruchem czy też grupą ruchów, jakkolwiek w pełni zachowuje...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /9 053

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrześcijaństwo latynoamerykańskie

  Historia katolicyzmu latynoamerykańskiego w XX w. rozpoczyna się od głębokiejreorganizacji w duchu misyjnym i duszpasterskim, będącej skutkiem latynoamerykańskiegosynodu plenarnego, jaki w 1899 r. odbył się w Rzymie z woli papieża Leona XIII. Kościół wAmeryce Południowej postępował zgodnie z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /7 172

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Śmierć czy odrodzenie chrześcijaństwa?

  Lata pontyfikatu Pawła VI (1963-1978) charakteryzuje kryzys w Kościele, upadek formprzynależności (ograniczenie praktyki religijnej) i zaangażowania (np. w kwestii powołańkapłańskich i religijnych), co wydawało się potwierdzać teorie o nieuniknionym kresiechrześcijaństwa na Zachodzie. Podczas gdy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /8 039

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świat coraz mniej chrześcijański?

  Wiek XX był okresem niebywałej ekspansji chrześcijaństwa. Jednakże napotkało onosilny opór w świecie muzułmańskim (gdzie nie odnotowało żadnego wzrostu, pomimopolitycznego i kulturalnego wsparcia potęg zachodnich), w Indiach (brytyjskich, a następniew niepodległych Indiach, z surowymi prawami...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /12 886

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrześcijaństwo europejskie w XXI w.

  Niewątpliwie XX w., najbardziej „zeświecczony" okres w dziejach, głęboko naznaczył iprzekształcił życie chrześcijaństwa europejskiego. Przypadek ruchu katolickiego (którystworzył katolickie partie, stowarzyszenia i inne organizacje społeczne), narodzonego dwastulecia wcześniej w opozycji do liberalnych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /6 735

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyszłość wiary

  Historia chrześcijaństwa zawiera budzące wrażenie przykłady ciągłości w niektórychkrajach, jak chociażby we Włoszech czy nawet w Grecji (jakkolwiek ten kraj był poddanybardzo długiej dominacji islamskiej). Taka wytrwałość to zjawisko występujące nie tylko wEuropie, lecz również na Bliskim...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /5 027

  praca w formacie txt

Do góry