Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Odbudowa kultury europejskiej

  W starożytnym i pięknym kościele SantApollinare in Classe w Rawennie Jan Paweł IImówił:Odbudowa kultury europejskiej jest decydującym i pilnym przedsięwzięciem naszychczasów. Odnowa społeczeństwa wymaga, by odżyła w nim siła orędzia Chrystusa,Odkupiciela człowieka113.W tej perspektywie stworzona...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /2 177

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryzys europejski

  Nie brakuje jednak powodów do troski. Europa przeżywa głęboki kryzys chrześcijaństwa.Emile Poulat wskazał korzenie tego kryzysu:Wielka rewolucja, która znaczy nadejście czasów współczesnych i stanowi cezurę whistorii człowieka, to odkrycie jednostki i jej sumienia, z ich wnioskowaniem, własnąrozwagą...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /6 141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konkluzja

  Europa to ogród Kościoła, a przynajmniej jego zaplecze. „Czyż Kościół mógłby nieinteresować się budowaniem Europy, skoro od stuleci żyje pośród tworzących ją narodów,które niegdyś doprowadził do źródeł chrztu i dla których wiara chrześcijańska jest i pozostajeelementem kulturowej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /2 550

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wewnętrzna jedność kontynentu europejskiego

  Na synodzie biskupów europejskich jesienią 1999 r., w wigilię Jubileuszowego Roku2000, Jan Paweł II stwierdził, że „chrześcijaństwo było na naszym kontynencie głównymczynnikiem jedności ludów i kultur oraz integralnej promocji człowieka i jego praw". Wjednym z pierwszych przemówień po wyborze na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /12 062

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wspólne cechy chrześcijaństwa na Wschodzie

  Po 1989 r., gdy upadł komunizm i nastał kres potęgi sowieckiej, liczne narody zaliczaneniegdyś do Europy Wschodniej odczuwają i głoszą swą przynależność do Europy Zachodniejalbo przynajmniej do Europy tout court. W każdym razie - nie do Europy Wschodniej. DlaPolaków, Węgrów, Czechów, ludów bałtyckich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /8 044

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rzeczywistości narodowe

  Ale dla Karola Wojtyły jedność Europy opiera się na rzeczywistości poszczególnychnarodów. Jego wielkim wkładem do idei europejskiej było określenie, w duchu Charlesa deGaullea54, a nie chrześcijańskich demokratów, z czym zgadzali się jego poprzednicy w Stolicy Apostolskiej, że Europa musi się tworzyć...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /8 262

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odpowiedzialność Europy i Kościoła

  Jest rzeczą niezwykle ważną, by w procesie integracji kontynentu wziąć pod uwagę, żejedność nie będzie trwała, jeśli zostanie sprowadzona jedynie do wymiaru geograficznegoi ekonomicznego; Że musi ona polegać przede wszystkim na harmonii wartości, którewinny się wyrażać w prawie i w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /14 108

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  O kulturę dialogu

  Ważna jest rola katolików na tym gruncie, zarówno aby zjednoczyć tak wielu Europejczykówpodzielonych czy odseparowanych, jak i by kroczyć dalej w kierunku koniecznegodialogu ekumenicznego pomiędzy Kościołami chrześcijańskimi95i dialogu międzyreligiami, zwłaszcza z judaizmem i islamem, czy rozwijać wśród...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /6 373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewangelia w Europie

  Dla papieża dialog nie wykluczał chęci wzmocnienia Kościoła. Można zauważyć, żeewangelizacja to jeden z podstawowych wątków jego pontyfikatu. Synod biskupów w 1991 r.widzi w ewangelizacji kwestię priorytetową, ponieważ Europa nie mogła zadowolić sięchlubieniem się swoimi korzeniami czy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /3 916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niezastąpiona Europa

  Temat Europy zajmuje centralne miejsce w myślach papieża-Polaka. Niezliczonewystąpienia, przemówienia, listy, wszelkiego rodzaju dokumenty dedykowane są Europie, jejkoniecznej jedności, jej przeszłości i przyszłości. Niezwykle interesujące są przemówieniaadresowane do ambasadorów akredytowanych w Stolicy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /8 554

  praca w formacie txt

Do góry