Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Katolicyzm społeczeństwa

  Często analizowano teologiczne ukierunkowanie Jana Pawła II oraz jego kulturę filozoficzną.Jednakże obok tych zagadnień chcemy tu zanalizować jego wizję geopolityczną.W jego pontyfikacie jest obecne dążenie do uniwersalizmu, niejako fakt teoretyczny, aleraczej zmierzające do nowego ujęcia różnego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /16 109

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „Biskup Rzymu, Polak z pochodzenia”

  Karol Wojtyła, wybrany na biskupa Rzymu 16 października 1978 r., natychmiast nawiązujekontakt z katolikami swojej diecezji i całych Włoch. Biskup Rzymu i prymas Włoch - to dwatytuły, którymi obdarzony jest papież. Papież jest papieżem tylko dlatego, że jest biskupemRzymu, miasta, gdzie apostołowie Piotr...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /3 356

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Papież i włoscy biskupi

  Kościół katolicki we Włoszech jest dziś bardziej pluralistyczny niż dawniej. Przynajmniejna płaszczyźnie społecznej i politycznej włoski świat katolicki nie jest monolitem. Ale jestpewien punkt zapewniający łączność z przeszłością: szczególna bliskość papieża. Wostatnich latach zmieniały się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /8 281

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowe formy religijne

  Zarówno prawosławni jak i katolicy zatroskani są stałym rozprzestrzenianiem się wEuropie Wschodniej ruchów i sekt neoprotestanckich, wyznań niechrześcijańskich(świadkowie Jehowy, bahaizm, grupy buddyjskie i orientalizujące) i synkretystycznych alboteż neopogańskich i opartych na przesądach. Zjawisko...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /2 562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Relacje pomiędzy Kościołami a państwem

  Przyczyny kryzysu systemu sowieckiego w latach 80. były przedmiotem wielu interpretacji.Czy była to implozja ekonomiczna? Efekt politycznej i militarnej rywalizacjiamerykańskiej? Skutek presji nacjonalizmów zbyt długo uciskanych w obrębie imperium? Czy to „Solidarność" zachwiała równowagą imperium...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /12 585

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rzymscy katolicy i Jan Paweł II

  Czas teraz dokonać religijnego podsumowania sytuacji Kościołów katolickich naWschodzie po 1989 r. Społeczności katolickie, podobnie jak prawosławne, musiały stawićczoła nowemu, pluralistycznemu obrazowi społeczeństwa, wyzwaniom ze strony sektprotestanckich, wolnemu rynkowi religii. Swoboda religijna...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /9 283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grekokatolicy

  Kościoły greckokatolickie, których większość została zlikwidowana w latach 40. z wolipolityki sowieckiej, stanowią znaczącą nowość na religijnej panoramie Europy po 1989 r.Właśnie prześladowania pokazały, że te Kościoły, pogardzane przez prawosławnych i niezbytkochane przez rzymskich katolików...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /3 857

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odrodzenie prawosławia

  Jak już zauważyliśmy wcześniej, na Wschodzie Europy większość chrześcijan należy dowyznania prawosławnego. Zwłaszcza patriarchat moskiewski gromadzi pod swojąjurysdykcją niemal wszystkich prawosławnych z byłego imperium sowieckiego (w Rosji, naUkrainie i Białorusi, w krajach bałtyckich)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /9 627

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zachować tradycje

  Wyznawcy prawosławia związani z patriarchatem moskiewskim są rozdarci pomiędzytradycją a nowoczesnością. Jest to dylemat wszystkich prawosławnych, ale gdzie indziej, naprzykład w Grecji czy w diasporze północnoamerykańskiej, ten problem odbierany jest wsposób mniej dramatyczny, ponieważ stawiano mu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /16 031

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekumenizm

  Po 1989 r. relacje pomiędzy wyznawcami prawosławia i katolicyzmu znacznie sięskomplikowały na całym obszarze Europy Wschodniej i zasadniczo ucierpiały na tymkontakty ekumeniczne. Podczas długiej i ciemnej nocy sowieckiej, przepowiedzianej w 1925r. przez umierającego patriarchę Tichona, chrześcijanie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /11 457

  praca w formacie txt

Do góry