Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Chrześcijanie na Wschodzie w XXI w.

  Najważniejsze wyzwania, przed jakimi stoją chrześcijanie na Wschodzie na początkutrzeciego tysiąclecia, to wyzwania zarówno demograficzne jak i polityczne. Wskaźnikurodzin ludności muzułmańskiej na Bliskim Wschodzie jest przeciętnie dwukrotnie wyższyniż ludności chrześcijańskiej. Ci ostatni, coraz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Romekppp Dodano /02.05.2013 Znaków /3 242

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmiana władzy i afrykanizacja duszpasterstwa - Przypadek katolicyzmu

  Kwestia narodowości duszpasterzy i zwierzchników Kościoła ostatecznie okazała sięnajprostszą do rozwiązania, tym bardziej że kryzys powołań misyjnych w większościrodzimych Kościołów europejskich zmuszał do szukania zastępców in loco. Indygenizacjaduchowieństwa katolickiego, zapoczątkowana w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Romekppp Dodano /02.05.2013 Znaków /4 246

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AFRYKA SUBSAHARYJSKA: KONIEC EPOKI MISYJNEJ I POWSTANIE PAŃSTW POSTKOLONIALNYCH

  Rozpowszechnienie się chrześcijaństwa i rozwój Kościołów chrześcijańskich podlegająwielkim przemianom, jakie miały miejsce w Afryce Subsaharyjskiej w XX w.Chrześcijaństwo, mające marginalne znaczenie w 1900 r., w 1978 r. stało się religią, dominującąw większej części Afryki Środkowej i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Romekppp Dodano /02.05.2013 Znaków /2 395

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmiana władzy i afrykanizacja duszpasterstwa - Przypadek protestantyzmu

  Dziedzictwo pozostawione przez misje protestanckie młodym Kościołom afrykańskimwydawało się ok. 1958 r. dość odmienne od dziedzictwa katolicyzmu. Dziś żaden Kościółprotestancki czy anglikański zrodzony z dziewiętnastowiecznego ruchu misyjnego nie jestkierowany przez obcokrajowca.

  Misyjne ciało...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Romekppp Dodano /02.05.2013 Znaków /3 062

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kolonizacja: niezbędny, ale niewystarczający element wyjaśnienia przyczyn rozprzestrzenienia się chrześcijaństwa

  Głęboko ugruntowane jest przekonanie, że rozprzestrzenienie się chrześcijaństwanastąpiło wyłącznie dzięki zachodniemu imperializmowi, a zapomina się o tym, żewprowadzenie tej religii do Afryki sięga czasów pierwszych chrześcijan, o czym świadcząKościoły prawosławne w Erytrei i Etiopii, bez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Romekppp Dodano /02.05.2013 Znaków /3 217

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmiana władzy i afrykanizacja duszpasterstwa - Czy zależność trwa nadal w innej formie?

  Te instytucjonalne zmiany nie były wystarczające, żeby zmusić do milczenia głosykrytyki, które okresowo podnosiły się przeciwko istnieniu dawnych form zależności,typowych dla epoki kolonialnej i misyjnej. Poczynając od lat 1972-73, wysuwane przez częśćprotestantów żądanie wstrzymania finansowania -...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Romekppp Dodano /02.05.2013 Znaków /3 072

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola strategii misyjnych w usytuowaniu wyznań

  Badanie historii misji to najlepsza droga, żeby zrozumieć podział na obszary o przewadzekatolicyzmu czy protestantyzmu. Stowarzyszenia misyjne, założone w Anglii u schyłku XVIII w., za priorytet uznały Madagaskar i Afrykę Południową, ponieważ kolonie brytyjskiestanowiły dogodną bazę wyjściową (Kraj...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Romekppp Dodano /02.05.2013 Znaków /2 771

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skomplikowany religijny świat Syrii

  W Syrii chrześcijanie nie odgrywają już znaczącej roli w życiu politycznym, a jedynie napłaszczyźnie ekonomicznej i czasem społecznej24. Na początku ubiegłego stuleciareprezentowali 1/4 część społeczeństwa, podczas gdy dzisiaj nie stanowią więcej niż 7-10% ludności.

  Niemniej należy przyznać...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Romekppp Dodano /02.05.2013 Znaków /7 805

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chwiejny model libański

  Obecnie w krajach Bliskiego Wschodu chrześcijanie w przeważającej mierze należą domniejszości religijnej. W Libanie, gdzie stanowili ponad 55% populacji w 1932 r., dziś liczą już tylko niewiele ponad 40%. Są to dane szacunkowe, ponieważ od 1932 r. nie przeprowadzono żadnego spisu ludności.

  Natomiast...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /7 247

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAN PAWEŁ II I WŁOCHY - Program dla Włoch

  Program Jana Pawła II dla Włoch wyraźnie objawia się w przemówieniu wygłoszonym wLoreto w 1985 t., na kongresie Kościoła włoskiego. W związku z tą szczególną okazją,wobec przedstawicieli różnorodnych rzeczywistości Kościoła katolickiego we WłoszechOjciec Święty stwierdza, że potrzebne jest...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /3 190

  praca w formacie txt

Do góry