Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  KULTURA AMERYKAŃSKA I KULTURA KATOLICKA

  W 1978 r. katolików w Ameryce Północnej, podobnie jak na całym świecie, zaskoczyłwybór Karola Wojtyły na papieża. Nie wiedzieli, że pontyfikat Jana Pawła II będzie trzecimco do długości w historii i że ten papież o polskim pochodzeniu odwiedzi Amerykę Północną więcej razy, niż zrobili to wszyscy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Romekppp Dodano /02.05.2013 Znaków /11 815

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościoły wobec konfliktów i wojen

  W momencie uzyskania niepodległości Kościoły chrześcijańskie w porównaniu zchwiejnymi systemami państwowymi, o przeciętnym bilansie finansowym i z administracjąpubliczną na poziomie embrionalnym, wydawały się bogate w kadry, środki pochodzące zzewnątrz, organizację, instytucje sanitarne i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Romekppp Dodano /02.05.2013 Znaków /4 420

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyzwanie rzucone przez biskupów amerykańskiemu społeczeństwu

  W latach 80. XX w. biskupi amerykańscy musieli zmierzyć się z delikatnymi kwestiamiżycia społecznego. W tym procesie skierowali apel do wspólnoty eklezjalnej i wspólnotycywilnej, uzbrajając się w argumenty pochodzące z Pisma Świętego i z prawa naturalnego.Osadzając swoje dokumenty w Biblii, odwołali...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Romekppp Dodano /02.05.2013 Znaków /16 963

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiele dróg afrykanizacji chrześcijaństwa - Przekład tekstów fundamentalnych

  O wiele wcześniej, niż zostały ukute terminy „akulturacja" i „kontekstualizacja"2,misjonarze chrześcijańscy musieli dostosować swoje metody działania, uwzględniającodbiorców swego przekazu ewangelicznego i katechezy. Wszelkiego rodzaju chrystianizacjanakładała zarówno na protestantów jak i na katolików...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Romekppp Dodano /02.05.2013 Znaków /1 893

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mapa religijna: pomiędzy stabilizacją a płynnością

  Sytuacja na początku XIX w. zwraca uwagę na istnienie pewnych wielkich całości. Odstrefy sahelu do Sudanu niemalże jedyna religia to islam, którego jednak nie cechujejednorodność, ale zróżnicowanie. Tu islam rozprzestrzenia się i organizuje za pośrednictwembractw (Tidjaniyya, Quadiriyya, Sanusiyya....)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Romekppp Dodano /02.05.2013 Znaków /3 175

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrześcijanie w Iraku wśród grozy wojny

  Tak samo dzieje się w Iraku, gdzie chrześcijanie stanowią nie więcej niż 8% populacji,podczas gdy w momencie powstawania państwa, w 1920 r., było ich więcej niż 15%27.

  W latach 30. władze zmasakrowały większość społeczności asyryjskiej, co wywołałodramatyczną falę migracyjną, która wywiodła...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Romekppp Dodano /02.05.2013 Znaków /2 330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiele dróg afrykanizacji chrześcijaństwa - Afrykanizacja liturgii i kultu

  Doświadczenie misyjne szybko ukazało, że sukces ewangelizacji wymaga rozciągnięciawysiłków translatorskich na wszystkie formy języka: liturgię, modlitwy, architekturę,ikonografię. Wynika stąd stałe napięcie pomiędzy tymi, którzy optują za wyraźnymoderwaniem się od dziedzictwa kulturowego dla...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Romekppp Dodano /02.05.2013 Znaków /6 142

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływ historii na aktualne oblicze Kościoła afrykańskiego

  Podróżnik, który przemierza Afrykę Subsaharyjską, bez trudu odnajduje ślady obecnościmisji chrześcijańskich. Sam termin „misja" (iść na misje) zachował we współczesnym językuszczególne znaczenie i opisuje lokalizację, w której koncentruje się miejsce kultu, rezydencjapersonelu, szkoła, ambulatorium...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Romekppp Dodano /02.05.2013 Znaków /4 551

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrześcijanie w Ziemi Świętej i emigracja

  Ponad 30 lat po Pawle VI Jan Paweł II w 2000 t. udał się do Jerozolimy, by zanieść tamswoje świadectwo. Modląc się przed Ścianą Płaczu i przyjmując muzułmańskich dostojnikówŚwiętego Miasta, papież chciał utwierdzić obecność chrześcijańską w tym rejonie świata,kolebce trzech wielkich religii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Romekppp Dodano /02.05.2013 Znaków /2 637

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmiana władzy i afrykanizacja duszpasterstwa

  Kwestia afrykanizacji chrześcijaństwa nie jest niczym nowym i poprzedzona jest taksławnymi wydarzeniami, jak np. powstanie Kościoła etiopskiego w IV w.

  Również doświadczenia misyjne z XVI i XVII w. zostawiły pewne ślady akulturacji, co więcej -synkretyzmu, w Angoli i Mozambiku. Jednakże misjonarze w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Romekppp Dodano /02.05.2013 Znaków /737

  praca w formacie txt

Do góry