Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Kobiety w Kościele

  Biskupi amerykańscy starali się bezpośrednio zmierzyć z kwestią roli kobiety w Kościele.Konferencja Episkopatów stworzyła komitet, aby zbadać możliwość napisania listupasterskiego na temat kobiety, podobnego do tych, które zostały napisane na temat wojnynuklearnej i ekonomii. Jak już wspomnieliśmy, te...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Romekppp Dodano /02.05.2013 Znaków /9 750

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tożsamość katolicka

  Trudna kwestia tożsamości katolickiej pojawia się często w dzisiejszym Kościele wewszelkiego rodzaju instytucjach, od college’ów po uniwersytety, a nawet szpitale. Cosprawia, że dana instytucja jest „katolicka"? Historia, dziedzictwo, sama nazwa, aprobatabiskupa, samookreślenie? To nie są pytania o...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Romekppp Dodano /02.05.2013 Znaków /14 178

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościoły wobec kryzysów w Afryce Południowej: Kościół jako narzędzie, Kościół jako substytut

  Kościoły afrykańskie w latach 80. sukcesywnie odnowiły tę funkcję, którą wydarzeniamające miejsce po uzyskaniu niepodległości czasowo przeniosły w stan zawieszenia.Występowały jako rozjemcy, a w niektórych przypadkach zastępowały działania bezsilnychczy nieskutecznych państw. Nowa koniunktura...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Romekppp Dodano /02.05.2013 Znaków /6 711

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościoły i wojny domowe w Afryce luzofońskiej

  W Afryce luzofońskiej (portugalskojczycznej) toczyły się długie i tragiczne wojnywyzwoleńcze, które przekształciły się, po proklamacji niepodległości w 1975 r. w Angoli i Mozambiku, w krwawe wojny domowe25. Skompromitowane przez związki z reżimemkolonialnym, wewnętrznie podzielone pomiędzy zwrócone ku...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Romekppp Dodano /02.05.2013 Znaków /2 739

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościoły wobec segregacji rasowej w Afryce Południowej

  W ex-Rodezji Południowej, obecnie Zimbabwe, jednostronne ogłoszenie niepodległościprzez biały rząd lana Smitha w 1969 r. wywołało powszechną reakcję Kościołów, zwróconąnie tylko ku obronie czarnoskórej ludności, lecz również przeciwko legislacji, któraograniczała wolność zrzeszania się i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Romekppp Dodano /02.05.2013 Znaków /9 079

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiele dróg afrykanizacji chrześcijaństwa - Afrykanizacja teologu

  Jeśli na początku lat 60. teologia afrykańska pozostawała wyłączną domeną misjonarzy,którzy kierowali instytutami edukacyjnymi i środkami przekazu, to wraz z nadejściemnastępnego pokolenia można było zaobserwować wielość i różnorodność próbpodejmowanych w tej dziedzinie, pomimo że kontekst...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Romekppp Dodano /02.05.2013 Znaków /4 648

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kwestia relacji islamsko - chrześcijańskich

  Spotkanie islamu z chrześcijaństwem za pośrednictwem misjonarzy wpłynęło naszczególną sytuację w wielu krajach, w których przynależność religijna przeplata się ztożsamością regionalną, etniczną i społeczną. Nietolerancyjny prozelityzm może więczastąpić pokojowe współistnienie, które często...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Romekppp Dodano /02.05.2013 Znaków /7 196

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiele dróg afrykanizacji chrześcijaństwa - Rozwój afrykańskich Kościołów niezależnych i zielonoświątkowych

  Obraz naszkicowany do tej pory odnosi się zasadniczo do Kościołów historycznych,zostawiając w cieniu Kościoły niezależne, zielonoświątkowe czy neozielonoświątkowe, wodniesieniu do których obserwatorzy nie przestają podkreślać trwałości, zdumiewającejżywotności i upartej odporności na próby...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Romekppp Dodano /02.05.2013 Znaków /4 192

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jan Paweł II - „papież afrykański"

  Dzięki mozaice wyznaniowej mające wiele twarzy afrykańskie chrześcijaństwo wydajesię być świadectwem udanego zaszczepienia tej religii. Jej żywotność jest naprawdękoniecznością, aby stawiać czoła niezmiernym wyzwaniom, do których należy budowapokoju - na kontynencie, gdzie około połowy państw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Romekppp Dodano /02.05.2013 Znaków /6 270

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiele dróg afrykanizacji chrześcijaństwa - Kwestia mody czy ostateczna transformacja?

  Mnożenie się tych ruchów religijnych może być również interpretowane w sposóbpozytywny, jeśli podkreśla się zdolność do religijnego odnawiania się ludów afrykańskich,które okazują się nieprzenikalne dla głoszonego na Zachodzie rozczarowania światem. Zapośrednictwem tych Kościołów Afrykańczycy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Romekppp Dodano /02.05.2013 Znaków /4 024

  praca w formacie txt

Do góry