Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  PALESTYŃSKIE SEKTY

  Te dwie sprzeczne z sobą tendencje dominują nad całą historią Izraela w okresie, kiedy narodzić się ma chrystianizm. Wyciskają piętno nawet na owej mesjańskiej nadziei, która jest wówczas zasadniczym rysem żydowskiej religijności. Niemal wszyscy Żydzi oczekują w niedalekiej, jak im się wydaje...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /8 084

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GMINA JEROZOLIMSKA

  Śmierć Jezusa wywołuje popłoch w małej grupie jego wiernych. Ale wkrótce jego wyznawcy opanowują się. Rozczarowani, a nawet zrozpaczeni nagłym zniknięciem Mistrza, odzyskują jednak głęboką ufność i zaczynają głosić dobrą nowinę o jego zmartwychwstaniu i rychłym powrocie. Nowoczesny...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /3 047

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HELLENISTYCZNA DIASPORA

  Uniwersalistyczne dążenia judaizmu najwyraźniej przejawiają się w diasporze. Jednak stosunki pomiędzy Żydami a poganami nie układały się tam zawsze przyjaźnie i sielankowo. Sam fakt stosowania się do nakazów Prawa Mojżeszowego sprawiał, że pierwsi nie mogli zżywać się z otoczeniem i...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /16 653

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWIĘTY PAWEŁ

  O Pawle mamy więcej informacji niż o którejkolwiek innej postaci pierwszego pokolenia chrześcijaństwa, a to dzięki jego własnym listom zaliczonym do kanonu Nowego Testamentu, a także dzięki Dziejom apostolskim, które poświęcają mu piętnaście rozdziałów na dwadzieścia osiem, jakie liczy całość...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /8 682

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYNAGOGA

  Propaganda judaizmu, jaką podejmuje Filon w przededniu ery chrześcijańskiej, nie wiąże się jednak wyłącznie z nim i tradycją myśli aleksandryjskiej.

  Złożyły się na to również inne czynniki, których wpływ był mniej ograniczony w przestrzeni i w czasie niż oddziaływanie Filona. Mowa tutaj...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /8 818

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZWÓJ CHRZEŚCIJAŃSTWA

  Bardzo niewiele wiemy o poszczególnych etapach ekspansji chrześcijańskiej i o jej rytmie. Tym bardziej nie możemy podać jakichkolwiek danych liczbowych. Mimo to istnieją pewne punkty, na których można się oprzeć. Chrystianizacja cesarstwa trzymała się, co jest rzeczą naturalną, głównych tras...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /13 300

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BENEDYKT XVI - Książki poświęcone chrystologii i liturgii

  Kolejne zagadnienie, jakie stale pojawia się w publikacjach Ratzingera z tych lat, tochrystocentryzm. Poświęcił mu co najmniej 4 książki54. W zrozumieniu chrystologii papieżaBenedykta XVI szczególnie pomocny jest podtytuł książki Patrzeć na Chrystusa:„Teologiczny fundament chrystologii duchowej". Jak sam...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /4 067

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BENEDYKT XVI

  Dnia 30 listopada 2002 r. Joseph Ratzinger zostaje mianowany dziekanem kolegiumkardynalskiego. W tym czasie nominacja przeszła niemal niezauważenie, jakkolwiek wzwiązku z chorobą, która doprowadziła do śmierci Jana Pawła II, właśnie ta funkcja wpewnym sensie uczyniła z przyszłego papieża postać...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /6 175

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ostatnie pragnienie Jana Pawła II: podróż do Pekinu

  Aż do ostatnich dni swego życia Jan Paweł II nie przestał myśleć o Chinach. Z okazjipowrotu Hongkongu do Chińskiej Republiki Ludowej papież wyraził nadzieję, że Kościół tejdawnej kolonii brytyjskiej, którego biskup został przez niego wyniesiony do godnościkardynalskiej, będzie mógł odegrać rolę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /6 470

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BENEDYKT XVI - Książki poświęcone Europie

  Z 1986 r. jest też książka Ratzingera Kirche, Ókumene und Politik43. Jest to zbiórartykułów, które według autora mają na celu uzupełnić jego pracę eklezjologiczną Das neueVolk Gottes (Nowy lud Boży).

  W stosunku do tamtego dzieła Ratzinger kładzie tu nacisk nacentralne znaczenie Eucharystii, aby móc...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013 Znaków /5 086

  praca w formacie txt

Do góry